Start Czy można dokupić AC do OC i jak to zrobić?

Czy można dokupić AC do OC i jak to zrobić?

05.09.2023

Obowiązkowym i bezwzględnie wymaganym przez prawo ubezpieczeniem dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych jest OC. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest swoistym zabezpieczeniem interesów osób poszkodowanych w wyniku kolizji lub wypadku. Oprócz obowiązkowego OC właściciele aut, czy innych pojazdów mechanicznych biorących udział w ruchu drogowym mogą rozszerzyć ochronę, wykupując dobrowolne ubezpieczenie AC. Jak to zrobić i czy można je dokupić do już obowiązującej polisy OC? Na co jeszcze zwrócić uwagę rozszerzając zakres ochrony pojazdu?

Ubezpieczenie AC – czym jest i czym różni się od OC?

Pierwszą zasadniczą różnicą pomiędzy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) a autocasco jest fakt, że pierwsze z nich jest ubezpieczeniem obligatoryjnym. Każdy kierowca jest więc zobowiązany do jego posiadania. Autocasco natomiast jest w pełni dobrowolne. Kolejną różnicą jest zakres ochrony. Wielu właścicieli pojazdów decyduje się jedynie na zakup ubezpieczenia obowiązkowego. Warto jednak zastanowić się nad rozszerzeniem pakietu ochronnego o autocasco. W przypadku kolizji lub wypadku spowodowanego z naszej winy, na wypłatę odszkodowania może liczyć jedynie osoba trzecia, która poniosła szkodę w tym zdarzeniu. Inaczej jest w przypadku, gdy pojazd posiada dodatkowo AC. Wówczas również sprawca zdarzenia może liczyć na pomoc. To jednak nie wszystko. W zależności od rodzaju pakietu autocasco, na jaki się zdecydujemy, możemy liczyć na kompleksową ochronę pojazdu również w przypadku innych nieprzewidzianych zdarzeń jak np. szkód wynikłych z pożaru, powodzi czy gradobicia. Co więcej, AC zabezpiecza też przed skutkami zderzenia ze zwierzęciem, czy nawet aktów wandalizmu jak np. zarysowanie auta gwoździem. Autocasco to także sposób ochrony interesów właściciela pojazdu w przypadku kradzieży.

Czy można dokupić autocasco do już obowiązującej polisy OC?

W związku z tym, że AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, nic nie stoi na przeszkodzie, by przy zawieraniu polisy OC dokupić również pakiet ochrony autocasco. Dzięki temu właściciel pojazdu zyskuje kompleksową ochronę i zmniejsza ryzyko ponoszenia kosztów napraw nawet w przypadku zdarzeń losowych jak np. zderzenie ze zwierzęciem, czy auta podczas powodzi. Nad tym, czy można dokupić AC do OC, zastanawiają się przede wszystkim posiadacze aktualnie trwającej polisy. Czy można dokupić AC w trakcie obowiązywania polisy OC?

O ile zakup pakietu polis OC i AC na raz jest zazwyczaj najkorzystniejszym rozwiązaniem, o tyle potrzeba zakupu ubezpieczenia AC może pojawić się już w trakcie trwania ubezpieczenia OC. Dzieje się tak na przykład, gdy zmuszeni jesteśmy zrezygnować z garażowania auta i od tej pory parkowane jest pod chmurką. Formalnie nie ma przeciwwskazań do zakupu AC już po podpisaniu umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zakupu pakietu ochronnego możemy dokonać na rok lub na okres trwania aktualnej polisy OC. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że decydując się na rozszerzenie ochrony pojazdu o autocasco, możemy spotkać się z pewnymi warunkami, które musimy spełnić. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają, by wyrażający chęć zakupu AC posiadał już u nich aktualne OC. Kupowanie dodatkowej ochrony u innego ubezpieczyciela wiąże się też z ograniczeniem wyboru, gdyż nie każda firma daje taką możliwość.

Dokupienie AC do OC – jakie warunki trzeba spełnić?

Decydując się na zakup autocasco, możemy spotkać się z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych oferują taką możliwość jedynie swoim klientom, którzy już korzystają z polisy OC. Co więcej, możliwość dokupienia AC może mieć ograniczone ramy czasowe i ochrony nie wykupimy np. po upływie 30 dni czy dwóch miesięcy od zawarcia polisy OC. Na rynku ubezpieczeń znajdziemy również krótkoterminowe AC. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami niż zakup pakietu OC plus AC. W niektórych firmach warunki zakupu AC mogą być obwarowane dodatkowymi wymaganiami jak wyłączenie od odpowiedzialności (np. w przypadku kradzieży), czy koniecznością udziału własnego w szkodzie, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym w przypadku wystąpienia szkody.

Jaki jest zakres ochrony AC?

Zanim zdecydujemy się na konkretny pakiet AC, powinniśmy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Znajdziemy tam kluczowe zapisy odpowiadające na pytanie, w jakich sytuacjach i na jakich warunkach zostanie wypłacone ubezpieczenie. W zależności od zakresu ochrony AC obejmuje szereg losowych zdarzeń, w wyniku których zostanie poniesiona szkoda. Do sytuacji takich zaliczamy uszkodzenia parkingowe, zarysowanie karoserii przez osoby trzecie, zderzenie ze zwierzęciem, czy uszkodzenia powstałe wyniku działania sił natury (powódź, grad). Wykupując AC, możemy liczyć też na wypłatę odszkodowania, gdy sami spowodujemy kolizję czy wypadek albo gdy ktoś ukradnie nasze auto.

Ciekawym rozwiązaniem dla osób, które nie zdecydują się na pełne ubezpieczenie AC i jednocześnie chcą rozszerzyć zakres ochrony, jest mini autocasco. W tym wypadku zakres zdarzeń, w jakich wypłacane jest odszkodowanie jest okrojony. Zapewnia jednak ochronę w przypadku szkody całkowitej. Na wypłatę odszkodowania mogą liczyć również osoby ubezpieczone, które straciły pojazd w wyniku kradzieży.

Na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenie autocasco?

Decydując się na zakup AC nie powinniśmy kierować się jedynie ceną ubezpieczenia. W tym wypadku najważniejsze są warunki wypłaty odszkodowania oraz zakres ochrony. Wybierając ofertę powinniśmy więc skupić się na:

  • Zakresie ochrony AC -jest to jedna z najważniejszych rzeczy, na jakie należy zwrócić uwagę. Możemy zawrzeć umowę w wersji all-risk, co oznacza pełny pakiet ochrony. Zawsze jednak należy zapoznać się z OWU, gdzie znajdują się wyłączenia. Jedną z wersji autocasco jest również wspomniany wcześniej wariant autocasco mini
  • Wyłączeniach od wypłaty odszkodowania -w OWU oprócz zakresu ochrony znajdziemy również wyliczone sytuacje, w których wypłata odszkodowanie staje się niemożliwa. Są to najczęściej zapisu chroniące ubezpieczyciela przed sytuacjami mającymi znamiona wyłudzenia odszkodowania.
  • Wysokości kwoty ubezpieczenia – na wysokość ubezpieczenia może mieć wpływ to jak wycenione jest nasze auto i czy z czasem pojazd traci na wartości. Warto dowiedzieć się również, czy kwota ubezpieczenia jest stała, czy ubezpieczyciel odlicza od niej dotychczas wypłacone środki.
  • Dodatkowych zapisach jak np. udział własny -w niektórych umowach zawarty jest zapis, iż wypłata odszkodowania może zostać wypłacona jedynie przy wkładzie własnym właściciela pojazdu. W praktyce oznacza to, że nie otrzymamy rekompensaty, jeżeli nie wyłożymy odpowiedniej kwoty. Zapisy mogą stanowić np. o pokryciu szkód w stosunku 90 do 10, gdzie 10% stanowi wkład własny osoby ubezpieczonej.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu