Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start UKNF zagwarantuje stabilność branży ubezpieczeniowej w dobie koronawirusa

  UKNF zagwarantuje stabilność branży ubezpieczeniowej w dobie koronawirusa

  14.04.2020

  Wybuch i rozwój epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 doprowadził wiele małych i średnich przedsiębiorstw do niezwykle trudnej sytuacji finansowej, której skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele miesięcy, a może nawet lat. Wiele firm z branży ubezpieczeniowej zalicza się właśnie do sektora MŚP. Jakie nowe regulacje i modyfikację dotychczasowych wprowadził UKNF, aby wesprzeć towarzystwa ubezpieczeniowe w tym trudnym czasie?

  Jak sektor MŚP zareagował na rozwój epidemii?

  Już dziś wiadomo, że na kryzysie związanym z epidemią koronawirusa najbardziej ucierpią firmy z branży turystycznej, transportowej, eventowej, a także część handlu i usług np. kosmetycznych, fryzjerskich. Na początku marca bieżącego roku, Rzetelna Firma zleciła agencji IMAS International przeprowadzenie badania mającego na celu sprawdzenie, jak w obecnej sytuacji radzą sobie wspomniane wyżej branże. Okazało się, że w co trzecim przedsiębiorstwie zanotowano spadek sprzedaży i produkcji, a prawie 39% już na początku marca odczuło różne negatywne skutki rozprzestrzeniania się wirusa i nałożonych w tego powodu restrykcji. 37,5% przebadanych firm musiało podnieść koszty prowadzenia działalności.

  Z przeprowadzonego badania wynika także, że aż 57% firm boi się ograniczenia sprzedaży przez zmniejszenie popytu, a 51% obawia się braku rąk do pracy. Zważywszy na to, że towarzystwa ubezpieczeniowe w dużej mierze zaliczają się do sektora MŚP warto zapytać, czy mają się czego obawiać w związku z epidemią? Czy sprzedaż takich produktów, jak ubezpieczenie domu i mieszkania, ubezpieczenie samochodu będzie utrzymywała się na niezmiennym poziomie? A jeżeli nie, to jaki pomysł na pomoc branży ubezpieczeniowej ma UKNF?

  Czym jest Pakiet Impulsów Nadzorczych?

  Jak się okazuje, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wypracował szereg działań, których zadaniem jest ochrona interesów klientów firm ubezpieczeniowych, a także zmniejszenie negatywnego wpływu, jaki rozwój epidemii mógłby wywrzeć na stabilność polskiego sektora ubezpieczeń. Przygotowany został między innymi Pakiet Impulsów Nadzorczych na Rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju. Jego zadaniem jest przede wszystkim pomoc w utrzymaniu wypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych, a tym samym wsparcie w wywiązywaniu się z postanowień umów zawartych z klientami. Jednym ze sposobów, dzięki któremu branża pozostanie stabilna, jest umożliwienie zdalnego podpisywania polis ubezpieczeniowych (telefon, mail, internet), po wyrażeniu na to zgody przez klienta. 

  Dodatkowo, UKNF obniży próg kapitałowy oraz zaproponuje sprawniejsze zatwierdzanie przez organ nadzoru uzupełniających środków własnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły liczyć także na szybszą ścieżkę na drodze do zatwierdzenia przez organ nadzoru miar LTG oraz na zniesienie wymogu stosowania maksymalnej stopy technicznej, co wynikało dotychczas z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów.

  Jakie zmiany w bieżącym nadzorze ze strony UKNF?

  Oprócz wskazanych wyżej usprawnień w funkcjonowaniu organu nadzoru na korzyść sektora ubezpieczeniowego, UKNF zdecydował się na zawieszenie lub zmniejszenie intensywności kontroli prowadzonych dotychczas w firmach ubezpieczeniowych. Te najważniejsze, jeżeli będą się odbywać, to w miarę możliwości drogą elektroniczną. Dodatkowo, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwolnił towarzystwa ubezpieczeniowe z konieczności raportowania szczegółowych danych w zakresie UFK, a także innych obowiązków sprawozdawczych. UKNF chce w tym aspekcie uwzględnić indywidualne możliwości organizacyjne i kadrowe każdego ubezpieczyciela.

  W związku z tym, że wprowadzono możliwość zdalnego zawierania umów ubezpieczeniowych z klientami, dokumentacja związana z tymi działaniami będzie mogła być archiwizowana również w formie elektronicznej. Będą to nagrania rozmów telefonicznych, korespondencja na poczcie e-mail, czy elektroniczny obraz uzupełnionego przez ubezpieczającego formularza. Wprowadzenie tych możliwości archiwizacyjnych jest szczególnie ważne z perspektywy klienta. Dzięki temu, zyska on bowiem pewność w zakresie wiarygodności zdalnego korzystania z oferty ubezpieczyciela.

  UKNF wyraził jednocześnie nadzieję, że zaproponowane rozwiązania pozwolą podmiotom ubezpieczeniowym na takie zorganizowanie pracy i relacji z klientami, że będą się one mogły odbywać z podobną skutecznością, jak dotychczas. Dodatkowo, wdrożony zestaw narzędzi powinien pozwolić zarządom towarzystw ubezpieczeniowych na odpowiednie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i przywracanie płynności organizacyjnej.

  Digitalizacja branży odpowiedzią na walkę z kryzysem?

  Z powyższego podsumowania zestawu wdrożeń zaproponowanych branży ubezpieczeniowej przez UKNF, wyłania się konieczność przeniesienia kanałów kontaktu z klientem na drogę elektroniczną. Okazuje się bowiem, że dzięki uruchomieniu możliwości zdalnego wyboru polisy i podpisania umowy, czy też podjęcia działań z zakresu likwidacji szkód, nawet podczas postępującej izolacji społeczeństw, sektor ubezpieczeniowy może nadal działać sprawnie. Czy to oznacza, że rozwój digitalizacji w tej branży to jedyny słuszny kierunek?

  Z pewnością niezwykle ważne jest, aby towarzystwa ubezpieczeniowe korzystały z wielu dostępnych obecnie kanałów komunikacji z klientami. Wynika to choćby ze specyfiki usług ubezpieczeniowych, z których korzystają nierzadko osoby unieruchomione, po wypadkach komunikacyjnych lub znajdujące się w sytuacji, która uniemożliwia im dotarcie do oddziału ubezpieczyciela. Na względzie należy też mieć fakt zmieniającego się trybu życia społeczeństw. Coraz więcej osób wyraża bowiem oczekiwanie, że właściwie każdą sprawę będą mogli załatwić na odległość. 

  Trzeba jednak pamiętać, że konsultacje dotyczące zakresu polisy ubezpieczeniowej, czy indywidualne dopasowanie jej zapisów do potrzeb klienta mogą okazać się bardziej skuteczne podczas tradycyjnej wizyty w oddziale oraz rozmowy z doradcą. Wiele osób nadal chętnie wybiera tę formę kontaktu.

  Czy sytuacja w polskim sektorze ubezpieczeń jest stabilna?

  W obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogli zacząć zadawać pytania o bezpieczeństwo realizacji swoich polis i wypłacalność ubezpieczycieli. Zastępca przewodniczącego KNF nadzorująca Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego Dagmara Wieczorek-Bartczak zapewniła, że firmy ubezpieczeniowe mają zabezpieczony kapitał na poczet realizacji zobowiązań i wypłaty świadczeń objętych umowami z klientami. Wynika z tego, że cały sektor ubezpieczeniowy, a więc także TUW TUZ, znajduje się w stabilnej sytuacji pozwalającej na sprawne działanie z korzyścią dla swoich klientów.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu