Start TUZ przyjazny – KNF potwierdza i nagradza

TUZ przyjazny – KNF potwierdza i nagradza

25.11.2021

„Instytucja finansowa przyjazna mediacjom” – to wyróżnienie, które Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyznał firmie TUZ. – Mediacje to trudny i ważny obszar, ale od czterech lat ciężko pracujemy, żeby i tu zwiększyć zadowolenie naszych Klientów. Liczyliśmy, że to zostanie docenione, więc z ponownego przyznania nagrody od KNF bardzo się cieszymy – mówi Elżbieta Woźniak-Sitek, która w TUZ Ubezpieczenia jest odpowiedzialna za rozwój mediacji z klientami.

– Nie zawsze pracuje się dla nagród, czasem ważniejsze są inne względy, ale akurat w tym przypadku wiedzieliśmy, że nagroda będzie potwierdzeniem, że robimy dla naszych Klientów kawał dobrej roboty – mówi Elżbieta Woźniak-Sitek, która w Departamencie Likwidacji Szkód firmy TUZ Ubezpieczenia jest kierownikiem Biura Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej.

W uzasadnieniu wyróżnienia dla TUZ od KNF czytamy: „za wdrożenie i rozwijanie projektu rozwiązywania sporów w drodze mediacji oraz postawę prokliencką, przejawiająca się kierowaniem wniosków o mediację. Dziękujemy za zaangażowanie w promowanie idei polubownego rozwiazywania sporów z Klientem”.

– Słowo „zaangażowanie” jest tutaj jak najbardziej na miejscu – przyznaje Dariusz Radaczyński, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód. – Nie pracowaliśmy na ten sukces sami w naszym Departamencie Likwidacji Szkód, lecz zaangażowaliśmy w ten projekt pracowników również innych Departamentów. To była, jak teraz widać, owocna praca zespołowa.

Elżbieta Woźniak-Sitek podkreśla, że spotkania pełnomocników stron w obecności przedstawiciela KNF nadają mediacjom charakter, który wpływa zarówno na wiarygodność stron, jak i samą skuteczność procesu mediacji. – Oczywiście nikt w KNF nie wyręcza ani Klienta ani towarzystwa ubezpieczeniowego, ale dzięki odpowiedniemu charakterowi takich spotkań wszystkim jest łatwiej zrozumieć w pełni sytuację, racje obu stron i znaleźć najlepsze rozwiązanie. Cieszę się, że jesteśmy postrzegani jako zakład ubezpieczeń, który dąży do polubownego zakończenia procesu likwidacji.

Mediacje są niezwykle istotne nie tylko z biznesowego punktu widzenia, ale też ze względu na zwykły ludzki szacunek do osób, które znalazły się w nieszczęśliwej sytuacji.

– Chcemy unikać sporów sądowych, ponieważ co do zasady są one niekorzystne zarówno dla samych poszkodowanych, jak i dla zakładów ubezpieczeń – tłumaczy Woźniak-Sitek. – Dla poszkodowanych procesy sądowe bywają przedłużeniem lub odświeżeniem traumy po nieszczęśliwych zdarzeniach, czasem tragicznych, nawet śmiertelnych. W procesach sądowych poszkodowani muszą przeżywać pewne przykre historie jakby na nowo. Chcielibyśmy, żeby nikogo takie sytuacje nie spotykały.

Nagrodę dla „Instytucji finansowej przyjaznej mediacjom” TUZ po raz pierwszy otrzymał od KNF w roku 2019. Nagroda przyznawana jest jednak za mediacje w roku poprzednim. Od tego czasu TUZ z roku na rok systematycznie powiększa liczbę mediacji.

– W każdym kolejnym roku mediujemy prawie dwa razy więcej niż w poprzednim – mówi z radością Elżbieta Woźniak-Sitek. – Teraz dostaliśmy nagrodę za wyniki z roku 2020, w którym mieliśmy sporo mediacji, a w roku bieżącym mamy ich już dwukrotnie więcej, więc z nadzieję czekamy na wyniki, które KNF ogłosi w roku 2022.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu