Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku

  Start | Likwidacja szkód | Szkoda osobowa / rzeczowa | Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku

  Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

  • Wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

  Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

  • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty,
  • akt zgonu ubezpieczonego,
  • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
  • opis okoliczności wypadku,
  • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
  • protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy,
  • orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, sporządzone przez policję, prokuraturę lub sąd,
  • protokół sekcji zwłok, o ile była wykonana.

  Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać listem poleconym lub złożyć w wybranym Oddziale TUZ TUW.

  Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

  • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
  • notariusz,
  • pracownicy w oddziałach i Centrali TUZ TUW,

  Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

  • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
  • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.

  W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

  Przelew na wskazane konto – najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

  Przekaz pocztowy – istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia wypłaty odszkodowania.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu