Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Zgłaszam szkodę na osobie / rzeczy spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego

  Start | Likwidacja szkód | Szkoda osobowa / rzeczowa | Zgłaszam szkodę na osobie / rzeczy spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego

  Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

  • nr polisy oc sprawcy zdarzenia,
  • data i miejsce zdarzenia,
  • dane osobowe i teleadresowe osoby poszkodowanej,
  • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty,
  • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
  • nr rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenia,
  • rodzaj doznanych obrażeń ciała,
  • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
  • okoliczności zdarzenia,
  • oświadczenia świadków zdarzenia
  • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),

  W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

  Przelew na wskazane konto – najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

  Przekaz pocztowy – istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia wypłaty odszkodowania.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu