Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Trwały uszczerbek na zdrowiu

  Start | Likwidacja szkód | Szkoda osobowa / rzeczowa | Zgłaszam szkodę na osobie / rzeczy spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego

  Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

  • wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

  Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

  • dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego – dowód osobisty,
  • opis okoliczności wypadku/protokół policji, jeżeli było prowadzone postępowanie,
  • protokół BHP – przy wypadkach w pracy,
  • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji.

  Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

  • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
  • notariusz,
  • pracownicy w oddziałach i Centrali TUW TUZ,

  Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

  • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
  • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.

  W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

  Przelew na wskazane konto – najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

  Przekaz pocztowy – istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia wypłaty odszkodowania.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu