Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczony w TUZ TUW uszkodził moje mienie

  Start | Likwidacja szkód | Szkoda majątkowa | Ubezpieczony w TUZ TUW uszkodził moje mienie

  Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

  • nr polisy sprawcy szkody,
  • data i miejsce zdarzenia,
  • dane osobowe i teleadresowe osoby zgłaszającej szkodę,
  • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej / dane teleadresowe ubezpieczonej firmy (w przypadku ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw),
  • dane osobowe i teleadresowe sprawcy zdarzenia lub osoby odpowiedzialnej za szkodę (jeśli jest znany),
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • opis uszkodzonego/zniszczonego mienia,
  • szacunkowa wartość szkody,
  • dokumenty wskazujące na własność uszkodzonego mienia (tytuł prawny, dowód zakupu itp.),
  • dane adresowe jednostki policji, straży pożarnej interweniującej na miejscu zdarzenia o ile były powiadamiane,
  • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny (miejsce i czas oględzin zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia zdarzenia.

  W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

  Przelew na wskazane konto – najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

  Przekaz pocztowy – istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia wypłaty odszkodowania.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu