Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Sposoby rozliczenia szkód

  Start | Likwidacja szkód | Sposoby rozliczenia szkód

  Zależy nam na pełnym zadowoleniu naszych klientów. Już przy zgłoszeniu szkody możesz wstępnie zadeklarować sposób rozliczenia szkody.

  Szkoda komunikacyjna może być rozliczona na postawie:

  • kosztorysu przygotowanego przez TUZ TUW
  • bezgotówkowo w warsztacie naprawczym
  • bezgotówkowo w Sieci Naprawczej TUZ TUW

  Szkoda majątkowa może być rozliczona na postawie:

  • kosztorysu przygotowanego przez TUZ TUW
  • kosztorysu wykonanego przez podmiot dokonujący odbudowę lub naprawę uszkodzonego mienia potwierdzonego fakturą

  Pamiętaj, że zadeklarowany sposób rozliczenia nie jest wiążący i każdej chwili możesz go zmienić.

  TUZ TUW współpracuje z ponad 100 zakładami naprawczymi Sieci Naprawczej na terenie całej Polski. Poniżej znajduje się pełna lista serwisów współpracujących z TUZ TUW.

  Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

  TUZ TUW wykazuje pełną otwartość do podejmowania dialogu, w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów z Klientami. W myśl dobrze pojętej idei praktyk mediacyjnych, odbywających się za zgodą obu stron oraz w obecności wskazanego przez nie mediatora, Towarzystwo wychodzi naprzeciw wypracowaniu satysfakcjonującego kompromisu. Postępowania mediacyjne prowadzone są w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu