Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę

Zostałeś poszkodowany przez ubezpieczonego w TUZ? A może sam jesteś ubezpieczony i doznałeś szkody? Zgłoś szkodę, by rozpocząć proces jej likwidacji.

Telefonicznie

Call Centre szkodowe czynne
od pn. do pt., w godz. 8 - 18
22 327 60 60

e-mailem

Dla Klientów: zgłoszenie@tuz.pl Dla Brokerów: szkodykorporacyjne@tuz.pl

Rekomendujemy zgłoszenie szkody poprzez formularz online, gdyż:

 • można to zrobić o dowolnej porze dnia i tygodnia
 • szkoda rejestruje się automatycznie z chwilą wysłania,
 • szkoda automatycznie przekierowuje się na rekomendowaną ścieżkę likwidacji, tj.: samodzielną, w sieci naprawczej lub z wizytą rzeczoznawcy, co przyśpiesza proces.

Korespondencję dotyczącą szkody już zarejestrowanej należy wysłać na adres: szkody@tuz.pl Rozmiar e-maila wraz z dołączonymi dokumentami nie może przekroczyć 12MB.

Szkodę można też zgłosić korespondencyjnie na adres: Centrum Obsługi Korespondencji, ul. Prażmowskiego 15, 26-600 Radom.

Obowiązki poszkodowanego

W przypadku szkody obowiązkiem poszkodowanego jest:

 • przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia,  postaranie się o złagodzenie skutków zdarzenia, zapewnienie pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również – w miarę możliwości – zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych,
 • zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
 • niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach, nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo,
 • udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia,
 • niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielenie niezbędnych wyjaśnień i przekazanie posiadanych informacji.

Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna to zdarzenie, w którym doszło do uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała w wyniku:

 • kolizji drogowej – zdarzenie bez ofiar śmiertelnych, w którym udział brały co najmniej dwa pojazdy,
 • wypadku drogowego – zdarzenie z ofiarami śmiertelnymi lub rannymi,
 • katastrofy w ruchu lądowym – zdarzenie o znacznych rozmiarach, w którym udział brały co najmniej dwa pojazdy i doszło do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

 

Szkody komunikacyjne mogą dotyczyć:

 • pojazdów – uszkodzenia mechaniczne, kradzież, dewastacja
 • mienia – uszkodzenia budynków, ogrodzeń, innych przedmiotów
 • osób – obrażenia ciała, śmierć.

 

Dokumenty, informacje wymagane do zgłoszenia szkody

 

Z Autocasco:

 • nr polisy autocasco,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • nr rejestracyjny pojazdu,

 

W przypadku kradzieży:

 • okoliczności zdarzenia,
 • dane adresowe jednostki policji, w której zgłoszono kradzież.

 

W przypadku innej szkody:

 • okoliczności zdarzenia,
 • rodzaj uszkodzeń pojazdu,
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny pojazdu (miejsce i czas oględzin pojazdu zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni od zarejestrowania szkody przez konsultanta infolinii TUZ Ubezpieczenia).

 

Z OC – czyli kiedy ubezpieczony w TUZ uszkodził mój pojazd:

 • nr polisy OCK sprawcy kolizji,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby poszkodowanej,
 • nr rejestracyjny pojazdu sprawcy kolizji,
 • nr rejestracyjny pojazdu poszkodowanego,
 • rodzaj uszkodzeń pojazdu,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny pojazdu (miejsce i czas oględzin pojazdu zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni od zarejestrowania szkody przez konsultanta infolinii TUZ TUW).

  Zgłoś szkodę tutaj

   

Sieć Naprawcza TUZ

Naszym Klientom oferujemy możliwość skorzystania z usług sieci naprawczej i rozliczenia szkody w formie bezgotówkowej. Wybierając je masz pewność naprawy pojazdu zgodnie z technologią producenta pojazdu, przy zachowaniu obowiązującej zasady minimalizacji szkody.
Inne korzyści wynikające z tej usługi to:

 • 24 miesięczna gwarancja naprawy,
 • usługa door to door, czyli odbiór uszkodzonego pojazdu od Klienta i dostarczenie pojazdu po naprawie,
 • samochód zastępczy na czas naprawy,
 • minimum kosztów i formalności,
 • priorytetowe prowadzenie szkód Klientów TUZ Ubezpieczenia.

 

Aby skorzystać z naprawy w naszej sieci możesz:

 • zadzwonić na naszą infolinię pod nr 22 327 60 60
 • zadzwonić bezpośrednio do sieci współpracującej z TUZ, pod nr tel.: 782 922 888 lub 22 417 31 10
 • wybrać warsztat z listy poniżej i skontaktować się z nim bezpośrednio.

 

W przypadku organizacji naprawy poza siecią naszych serwisów, zastrzegamy sobie prawo do wykonania oględzin pojazdu w trakcie naprawy, a także po jej wykonaniu oraz możliwość weryfikacji przedstawionych kosztów. Jeżeli wybierzesz ofertę droższego warsztatu niż oferowany przez TUZ Ubezpieczenia, istnieje ryzyko, że zawyżone koszty naprawy będziesz musiał pokryć z własnych środków (podstawa prawna: art. 363 § 1 k.c. w zw. z art. 826 § 1 k.c.).

Aktualna lista warsztatów

MAPA


Samodzielne oględziny


Nie musisz czekać na rzeczoznawcę, wykonanie oględzin do wyceny szkody możesz zrobić samodzielnie.
Sam zobacz jakie to proste i szybkie!

 

3 rzeczy, których potrzebujesz:

 1. SMS od TUZ Ubezpieczenia z linkiem do Twojej sprawy
 2. Smartfona z dostępem do Internetu
 3. 10 minut na załatwienie tej sprawy.

 

Jeśli otrzymałeś SMS od Towarzystwa

Od tej chwili masz 48 godzin na wykonanie oględzin. Wybierz dogodny dla siebie moment. Pamiętaj, że będziesz wykonywać zdjęcia pojazdu, więc zadbaj o dobre warunki oświetlenia. Ważne! Zdjęć nie można pobrać z galerii, wykonujesz je „na żywo” będąc przy pojeździe. Miej też pod ręką dowód rejestracyjny pojazdu oraz oświadczenie spisane ze sprawcą, w przypadku szkody z polisy OC – będziemy potrzebować zdjęć tych dokumentów. Następnie:

 • otwórz SMS i kliknij w link przesłany przez TUZ Ubezpieczenia,
 • zaakceptuj warunki usługi – to dla Twojego i naszego bezpieczeństwa,
 • rozpocznij proces – aplikacja poprowadzi Cię krok po kroku.


Przewodnik: co zrobić krok po kroku?

 

1. Zrób zdjęcia pojazdu – aplikacja poprosi o wykonanie smartfonem:

 • dwóch zdjęć całego pojazdu – przód i tył – po przekątnych,
 • jednego zdjęcia licznika z przebiegiem pojazdu,
 • zdjęć uszkodzeń pojazdu.

 

2. Zrób zdjęcia dowodu rejestracyjnego oraz oświadczenia sprawcy, w przypadku szkody z polisy OC.

 

3. Zaznacz uszkodzenie na szkicu pojazdu.

 1. Aplikacja wyświetli szkic pojazdu, a Ty wybierzesz na niej uszkodzoną część oraz określisz rodzaj i stopień uszkodzenia.
  Nie martw się – aplikacja podpowie wszystko, wyświetli listę możliwych uszkodzeń, a Ty jedynie wybierzesz właściwą pozycję.
 2. Na koniec sam potwierdzisz, że to już wszystko, a my zajmiemy się resztą.
 3. Jeśli na szkicu pojazdu zaznaczysz coś błędnie lub niekompletnie – jesteśmy po to, żeby to zweryfikować. W aplikacji możesz zamieścić komentarz od siebie.

 

Prawda, że proste?!

Co dalej?

Twoje zdjęcia trafiają bezpośrednio do naszych systemów.
Nasz ekspert analizuje szkodę, m.in. obraz zaznaczonych uszkodzeń pojazdu jest weryfikowany i przeliczany przez system ekspercki.
Po analizie kosztorys jest przesyłamy do Ciebie e-mailem i SMS-em – dostępny jest w aplikacji.
Po zapoznaniu się z kosztorysem masz możliwość jego akceptacji oraz wprowadzenia numeru konta w aplikacji.
Jeśli mamy wszystkie dokumenty, możemy wypłacić odszkodowanie.


Szkoda majątkowa

 

W przypadku likwidacji szkody majątkowej zazwyczaj wymagany jest rachunek strat (odpowiedni spis rzeczy uszkodzonych lub skradzionych) oraz dowód posiadania uszkodzonych/skradzionych przedmiotów.

Likwidacji szkody majątkowej towarzyszą też oględziny. Warto przygotować trochę czasu dla opiekuna szkody, który w czasie oględzin sprawdzi poprawność dokumentacji oraz powstałe szkody. Po zgłoszeniu szkody na mieniu, mobilny rzeczoznawca skontaktuje się w ciągu 7 dni roboczych od jego potwierdzenia, w celu ustalenia dokładnego miejsca i czasu oględzin. Do tego czasu nie należy wyrzucać i naprawiać uszkodzonego mienia. Sprzęt można zabezpieczyć przed powiększaniem się szkody. Przy czym wszelkie naprawy przed wizytą rzeczoznawcy powinny zostać udokumentowane.


Dokumenty, informacje wymagane do zgłoszenia szkody

 • nr polisy własnej lub sprawcy szkody
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej / dane teleadresowe ubezpieczonej firmy (w przypadku ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw),
 • dane osobowe i teleadresowe osoby zgłaszającej szkodę,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • opis uszkodzonego/zniszczonego/skradzionego mienia,
 • szacunkowa wartość szkody,
 • dokumenty wskazujące na własność uszkodzonego/skradzionego mienia (tytuł prawny, dowód zakupu itp.),
 • dane adresowe jednostki policji, straży pożarnej interweniującej na miejscu zdarzenia o ile były powiadamiane,
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny (miejsce i czas oględzin zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni roboczych od zarejestrowania szkody).

oraz

gdy ubezpieczony w TUZ uszkodził moje mienie:

 • dane osobowe i teleadresowe sprawcy zdarzenia lub osoby odpowiedzialnej za szkodę (jeśli jest znany),

w przypadku zalania lub pożaru:

 • dane osobowe i teleadresowe sprawcy zdarzenia lub osoby odpowiedzialnej za szkodę (jeśli jest znany),
 • protokół administratora/zarządcy budynku sporządzony na okoliczność szkody (w przypadku szkody zalania mieszkania/lokalu)

 

Samodzielna likwidacja szkody majątkowej

W trosce o Twoje bezpieczeństwo oraz komfort, udostępniamy możliwość samodzielnej likwidacji szkody majątkowej, dzięki narzędziu xHome. Formularz aplikacji poprowadzi Cię przez cały proces i pomoże w zebraniu odpowiedniej dokumentacji. Samodzielnie dokonasz oględzin, bez potrzeby udostępniania mieszkania rzeczoznawcy. Gdy zakończy się procedura odszkodowawcza, otrzymasz wypłatę odszkodowania: przelewem na wskazane konto lub przekazem pocztowym.

Zgłoś szkodę tutaj


Szkoda osobowa

Szkodę osobową można zgłosić bez kompletnej dokumentacji. Warto jednak jak najszybciej przekazywać ją opiekunowi szkody. Można to robić na bieżąco, wraz z postępem sprawy.

 

Dokumenty, informacje wymagane do zgłoszenia szkody

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu, zgon

 • wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

 • dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego – dowód osobisty,
 • opis okoliczności wypadku/protokół policji, jeżeli było prowadzone postępowanie,
 • protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy,
 • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji.

Dodatkowo, w przypadku zgonu:

 • akt zgonu ubezpieczonego,
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
 • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
 • orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, sporządzone przez policję, prokuraturę lub sąd,
 • protokół sekcji zwłok, o ile była wykonana.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać listem poleconym lub złożyć w placówce TUZ Ubezpieczenia.


Szkoda na osobie spowodowana ruchem pojazdu mechanicznego

 • nr polisy OC sprawcy zdarzenia,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby poszkodowanej,
 • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • nr rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenia,
 • rodzaj doznanych obrażeń ciała,
 • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
 • okoliczności zdarzenia,
 • oświadczenia świadków zdarzenia
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu).

 

Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

 • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
 • notariusz,
 • pracownicy w oddziałach i Centrali TUW TUZ,

 

Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

 • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
 • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.

 

Zgłoś szkodę tutaj

Szkoda firmowa

Szkody korporacyjne zgłaszamy podobnie jak szkody indywidulane, czyli najlepiej przez formularz online.

 

Dane i dokumenty konieczne do zgłoszenia szkody:

 • numer polisy z jakiej zgłaszana jest szkoda,
 • dane kontaktowe Zgłaszającego i Sprawcy, w tym: adres e-mail  i numer telefonu,
 • numer telefonu i adres e-mail do osoby wskazanej do kontaktu w przypadku zlecenia oględzin,
 • w przypadku szkód w mieniu będącym częścią budynku wielomieszkaniowego  – konieczne są dane Administracji budynku,
 • dokładny opis szkody, okoliczności jej powstania i szacowana wartość,
 • numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania,
 • dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia,
 • w przypadku szkód OC – oświadczenie sprawcy/protokół spisany w związku z powstałą szkodą,
 • dokument potwierdzający własność uszkodzonego mienia,
 • notatkę Policji – jeśli była.

Biuro likwidacji szkód korporacyjnych
służy pomocą we wszystkich sprawach dotyczących szkód korporacyjnych

e-mail: szkodykorporacyjne@tuz.pl

 

Zasady likwidacji szkód

KROK 1: Zgłoszenie szkody

Najwygodniej jest zgłosić szkodę samodzielnie, przez formularz online. Można to zrobić o każdej godzinie, dowolnego dnia i bez oczekiwania na połączenie z konsultantem.
Zgłaszając szkodę telefonicznie, dzwonisz na ogólny numer infolinii TUZ Ubezpieczenia. Doradca poprosi Cię o numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda, dane osobowe uczestników zdarzenia oraz informacje dotyczące przedmiotu szkody (np. dane z dowodu rejestracyjnego, dokumentację medyczną). Rozmowa może potrwać ok. 10 minut.
Te same dane podaje się zgłaszając szkodę samodzielnie poprzez formularz online.


KROK 2:
 Wysłanie dokumentacji

W kolejnym kroku, opiekun sprawy przekaże Ci informację na temat potrzebnych dokumentów – ich listę wyśle na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub listem tradycyjnym, na adres pocztowy. Im szybciej dokumenty do nas dotrą, tym szybciej przebiegnie cały proces.

W niektórych przypadkach, w toku sprawy, mogą okazać się potrzebne dokumenty dodatkowe. Opiekun będzie się wtedy kontaktował z Tobą telefonicznie.
W zależności od typu zgłoszenia mogą to być:

 • potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez policję wezwaną na miejsce zdarzenia
 • potwierdzenie przez sprawcę okoliczności powstania szkody
 • potwierdzenie zgłoszenia szkody kradzieżowej na policji
 • potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora budynku.


KROK 3: Oględziny rzeczoznawcy

Maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pierwszego zgłoszenia, skontaktuje się z Tobą telefonicznie nasz przedstawiciel (rzeczoznawca), w celu umówienia terminu wykonania oględzin powstałych uszkodzeń. Pamiętaj proszę, że poprawne wykonanie oględzin wymaga odpowiednich warunków, dlatego nie o każdej porze są one możliwe, np. nie po zmroku czy podczas intensywnych opadów.


KROK 4: Decyzja

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji oraz oględzinach, pisemnie poinformujemy Cię o podjętej decyzji w kwestii o odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania do wypłacenia.


Sposoby rozliczania szkody

Przy zgłoszeniu szkody można wstępnie zadeklarować sposób jej rozliczenia.

Szkoda komunikacyjna może być rozliczona na postawie:

 • ugody
 • kosztorysu przygotowanego przez TUZ Ubezpieczenia
 • bezgotówkowo, w Sieci Naprawczej TUZ Ubezpieczenia
 • bezgotówkowo, w innym warsztacie naprawczym.

Szkoda majątkowa może być rozliczona na postawie:

 • kosztorysu przygotowanego przez TUZ Ubezpieczenia
 • kosztorysu wykonanego przez podmiot dokonujący odbudowę lub naprawę uszkodzonego mienia potwierdzonego fakturą

Zadeklarowany sposób rozliczenia nie jest wiążący i w każdej chwili można go zmienić.


W jakiej formie wypłacane jest odszkodowanie?

Przelew na wskazane konto – najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Przekaz pocztowy – istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie.


Jak długo trwa procedura likwidacji szkody?

Ustawowo, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zająć stanowisko w sprawie szkody w ciągu 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia. W każdym przypadku jednak, w ciągu 30 dni powinna zostać wypłacona tzw. bezsporna kwota odszkodowania lub przekazana informacja, wskazująca jakie okoliczności stanęły na przeszkodzie w zakończeniu procesu likwidacji i wypłacie kwoty bezspornej.


Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

 

TUZ Ubezpieczenia wykazuje pełną otwartość do podejmowania dialogu w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów z Klientami. W myśl dobrze pojętej idei praktyk mediacyjnych, odbywających się za zgodą obu stron oraz w obecności wskazanego przez nie mediatora, Towarzystwo wychodzi naprzeciw wypracowaniu satysfakcjonującego kompromisu. Postępowania mediacyjne prowadzone są w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.


Obowiązki ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązane jest do:

 • wypłacenia odszkodowania lub świadczenia na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
 • po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także poinformowania osoby występującej z roszczeniem na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
 • w przypadku, gdy odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
 • w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacone powinno zostać w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomić na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania (zgodnie z art. 14. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.).

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu