Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - do kogo skierowany jest produkt?

  Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  Co obejmuje ochrona w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

  Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące kategorie mienia lub ryzyka:

  • sprzęt elektroniczny służący do elektronicznego przetwarzania danych
  • zewnętrzne nośniki danych oraz dane (w tym oprogramowanie)
  • dodatkowe koszty działalności związane z zastosowaniem rozwiązań tymczasowych mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń i strat w prowadzonej działalności

  Na życzenie Klienta zakres podstawowy ubezpieczenia może być modyfikowany poprzez indywidualne klauzule dodatkowe

  Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk (za wyjątkiem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia)

  Na jaki okres można podpisać umowę ubezpieczeniową?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu

  Dodatkowe możliwości