Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące kategorie mienia lub ryzyka:

  • sprzęt elektroniczny służący do elektronicznego przetwarzania danych
  • zewnętrzne nośniki danych oraz dane (w tym oprogramowanie)
  • dodatkowe koszty działalności związane z zastosowaniem rozwiązań tymczasowych mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń i strat w prowadzonej działalności

Na życzenie Klienta zakres podstawowy ubezpieczenia może być modyfikowany poprzez indywidualne klauzule dodatkowe

Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk (za wyjątkiem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia)

Jaki jest okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

Dodatkowe możliwości

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaAnkieta Potrzeb KlientaKarta Produktu