Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie prac budowlano – montażowych

  Ubezpieczenie prac budowlano - montażowych - dla kogo?

  Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów realizujących kontrakty budowlano – montażowe, tj.: Inwestora, Generalnego Wykonawcy, lub podwykonawcy.

  Zakres ochrony w ubezpieczeniu prac budowlano - montażowych

  Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować:

  • szkody materialne powstałe w przedmiocie kontraktu, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku jakichkolwiek zdarzeń losowych (poza zdarzeniami wyraźnie wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia) prac budowlano-montażowych objętych kontraktem, wraz z wszelkimi materiałami, w tym w materiałach które mają zostać wbudowane lub zamontowane, sprzęcie, narzędziach, wyposażeniu i zapleczu budowy, maszynach budowlanych
  • odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót
  • Ponadto zakres ubezpieczenia można modyfikować za pomocą dodatkowych klauzul rozszerzających i zawężających zakres ubezpieczenia

  Na jaki okres można podpisać umowę ubezpieczeniową?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres realizacji kontraktu.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu