Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie dla rowerzysty

  Zalety

  OC (odpowiedzialność cywilna) w życiu prywatnym zabezpiecza od nieoczekiwanych kosztów związanych ze szkodami jakie rowerzysta może wyrządzić podczas jazdy na rowerze lub parkowania. Koszt ubezpieczenia jest niewielki, a koszt naprawy np. zarysowanego samochodu osoby trzeciej przez nasz rower może wynieść kilkaset razy więcej niż wysokość składki. Zakresem ochrony objęte są również dzieci Ubezpieczonego jeżeli pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem lub użytkowanie elektrycznych: hulajnóg, rowerów, deskorolek, łyżworolek, skymaster, segway, segway shoes.

  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje dużo szerszy zakres odpowiedzialności, ponieważ oprócz szkód spowodowanych podczas użytkowania roweru czy hulajnogi, odpowiedzialność rozszerzona jest m.in. o:

  • szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem domu jednorodzinnego, mieszkania;
  • powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportu; powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem małego sprzętu pływającego;
  • spowodowane w związku z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi zamieszkałymi z Ubezpieczonym; spowodowane przez zwierzęta domowe będące własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich

  Rowerzysta ubezpieczony w ramach NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) otrzyma odszkodowanie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, otrzyma zwrot kosztów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a w razie pobytu w szpitalu otrzyma dzienne świadczenia szpitalne. W przypadku śmierci rodzina (spadkobiercy lub uposażony) rowerzysty otrzyma odszkodowanie równe sumie ubezpieczenia wskazanej na polisie.

  Dla kogo

  Oferta skierowana jest do osób użytkujących rowery, hulajnogi, elektryczne: hulajnogi, rowery, deskorolek, łyżworolki, skymaster, segway, segway shoes. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz NNW skierowane jest również do innych osób prywatnych, nie użytkujących rowerów, ponieważ zakres wskazanych ubezpieczeń jest dużo szerszy niż dla szkód związanych z użytkowaniem roweru czy hulajnogi.

  Co obejmuje ubezpieczenie

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego, za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego (OC delikt)
  w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania czynności życia prywatnego, w granicach określonych przez prawo.

  Za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego uważa się w szczególności szkody:

  • powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mechanicznych rowerów, hulajnóg, wózków inwalidzkich, deskorolek, a w wariancie OC Aktywni również posiadanie lub użytkowanie elektrycznych: hulajnóg, rowerów, deskorolek, łyżworolek, skymaster, segway, segway shoes
  • powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem domu jednorodzinnego, mieszkania,
  • powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportu
  • powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem elektrycznych wózków inwalidzkich,
  • powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem małego sprzętu pływającego,
  • spowodowane przez pomoc domową, zatrudnioną niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia i formy umowy, w związku z wykonywaniem zleconych czynności,
  • spowodowane w związku z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi zamieszkałymi z Ubezpieczonym oraz osobami niepełnosprawnymi,
  • spowodowane przez zwierzęta domowe będące własnością Ubezpieczonego lub osób bliskich, a także posiadanie pszczół, jeżeli pasieka Ubezpieczonego nie liczy więcej niż pięć uli,
  • powstałe podczas zaspakajania potrzeb noclegowych (tj. krótkoterminowego wynajmu pokoi do 30 dni w hotelu, motelu, pensjonacie, domu wypoczynkowym i innych pomieszczeń o podobnym charakterze),
  • powstałe podczas uczestnictwa w zajęciach szkolnych w charakterze ucznia lub studenta,
  • powstałe w związku z posiadaniem niezabudowanych gruntów na terenie Polski,

  Przedmiotem Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych wypadków są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym uległ Ubezpieczony na terenie Polski i poza granicami kraju.

  Ubezpieczenie obejmuje następujące następstwa nieszczęśliwych wypadków:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • koszty (nabycia, wypożyczenia lub naprawy) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • dzienne świadczenia szpitalne przysługują za minimum 3 dni nieprzerwanej hospitalizacji Ubezpieczonego

  Dla osób, które nie ukończyły 60 roku życia jest możliwość rozszerzenia ochrony o następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci

 • trwały uszczerbek na zdrowiu powstałego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu pod warunkiem, iż zawał serca lub udar mózgu zostały zdiagnozowane po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu pod warunkiem, iż zawał serca lub udar mózgu zostały zdiagnozowane po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 • Jaka jest suma ubezpieczenia i okres ubezpieczenia

  Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym do wyboru dla Ubezpieczającego: 30 000 PLN do 500 000 PLN

  Suma Ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW do wyboru dla Ubezpieczającego: 5 000 PLN do 60 000 PLN

  Okres ubezpieczenia

  Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres:

  • 12 miesięcy albo
  • 36 miesięcy
  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu