Sposoby rozliczenia szkód

Start | Likwidacja szkód | Sposoby rozliczenia szkód

Sposoby rozliczenia szkód

Zależy nam na pełnym zadowoleniu naszych klientów. Już przy zgłoszeniu szkody możesz wstępnie zadeklarować sposób rozliczenia szkody.

Szkoda komunikacyjna może być rozliczona na postawie:

  • kosztorysu przygotowanego przez TUZ TUW
  • bezgotówkowo w warsztacie naprawczym
  • bezgotówkowo w Sieci Naprawczej TUZ TUW

Szkoda majątkowa może być rozliczona na postawie:

  • kosztorysu przygotowanego przez TUZ TUW
  • kosztorysu wykonanego przez podmiot dokonujący odbudowę lub naprawę uszkodzonego mienia potwierdzonego fakturą

Pamiętaj, że zadeklarowany sposób rozliczenia nie jest wiążący i każdej chwili możesz go zmienić.

TUZ TUW współpracuje z ponad 100 zakładami naprawczymi Sieci Naprawczej na terenie całej Polski. Poniżej znajduje się pełna lista serwisów współpracujących z TUZ TUW.

Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

TUZ TUW wykazuje pełną otwartość do podejmowania dialogu, w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów z Klientami. W myśl dobrze pojętej idei praktyk mediacyjnych, odbywających się za zgodą obu stron oraz w obecności wskazanego przez nie mediatora, Towarzystwo wychodzi naprzeciw wypracowaniu satysfakcjonującego kompromisu. Postępowania mediacyjne prowadzone są w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Jesteśmy tutaj
dla Ciebie:

22 327 60 60 zadzwoń do nas lub zamów
darmową rozmowę


Czekamy na Twój telefon:
pn. - pt. 8:00 - 18:00