Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Dom i Rodzina

Domy jednorodzinne i mieszkania

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które chciałyby kompleksowo ubezpieczyć dom jednorodzinny lub mieszkanie użytkowane na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami,
 • mieszkanie jako część budynku wielorodzinnego wraz ze stałymi elementami, z pomieszczeniami gospodarczymi, częściami wspólnymi i pomieszczeniami gospodarczymi oraz garażem lub miejscem garażowym w hali garażowej znajdujących się w tym samym budynku,
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • garaż wolnostojący
 • budynki gospodarcze
 • obiekty małej architektury

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami szkód spowodowanych przez ogień i inne zdarzenia losowe tj. deszcz nawalny, dym i sadzę, grad, huragan, lawinę, napór śniegu, osunięcie się ziemi, powódź, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek drzewa lub masztu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie, trzęsienie ziemi.

Dodatkowo Klient może ubezpieczyć mienie od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem, rabunku, zniszczenia mienia w związku z kradzieżą z włamaniem
 • dewastacji
 • przepięcia w mieniu ubezpieczonym od ognia i zdarzeń losowych
 • stłuczenia (szyby i elementy szklane)

a także:

 • zewnętrzne elementy anteny satelitarnej oraz wszelkiego rodzaju baterie słoneczne
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia zakresu o szkody zalaniowe niezależne od winy Ubezpieczonego lub OC wynajmującego

Oferta ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań TUZ TUW wzbogacona jest o Pakiet HOME ASSISTANCE.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być również objęte domy jednorodzinnych w budowie na różnych etapach ich realizacji.

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.