Start Wielka woda, grad czy ogień? TUZ przewiduje i szyje polisy na miarę

Wielka woda, grad czy ogień? TUZ przewiduje i szyje polisy na miarę

18.10.2022

– Dla rolników oferujemy ubezpieczenia szyte na miarę. Chcesz mieć franszyzę 8-procentową? To możliwe. Chcesz 10 proc.? To także możliwe. Chcesz mieć polisę z udziałem własnym taniej, to będziesz miał. Nie chcesz udziału własnego? Takie ubezpieczenie też możesz otrzymać w TUZ Ubezpieczenia. Chcesz mieć odpowiedzialność za zastoiska wodne spowodowane deszczem nawalnym, pomyśl zawczasu o klauzuli powodzi – informuje i radzi Konstanty Potocki, ekspert TUZ Ubezpieczenia. 

TUZ Ubezpieczenia oferuje rolnikom pełną elastyczność w doborze ubezpieczeń, pakietów, klauzul, zakresów i tego wszystkiego, co dla rolników najważniejsze w sprawach ubezpieczeniowych.

– Chcielibyśmy, aby każdy rolnik wiedział, że w TUZ Ubezpieczenia produkty rolnicze można spersonalizować samemu, dostosować do własnych potrzeb, uwzględniając specyfikę branży, własnego biznesu, terenu prowadzonej działalności, lokalnych warunków klimatycznych, jak i innych czynników, które rolnik uzna za istotne i przekonujące, aby wybrać nasze ubezpieczenia – mówi Konstanty Potocki, koordynator ds. ubezpieczeń rolnych w TUZ Ubezpieczenia.

Ubezpieczenia rolne 2022. Dostosowane do indywidualnych potrzeb

O ubezpieczeniach rolnych oferowanych przez TUZ pisaliśmy niedawno w artykule pt. „Ubezpieczenia rolne 2022. Rolniku, najbardziej opłaca się wybrać pakiet”. Tym razem skupiamy się na kilku kluczowych szczegółach oferty i możliwościach dostosowywania jej do indywidualnych potrzeb rolników.

– Oferujemy dodatkową klauzulę, która obniża franszyzę integralną do 8 proc. Czyli można zawrzeć ubezpieczenie w dwóch wariantach: z franszyzą integralna 10 proc. i 8 proc. ze specjalną klauzulą rozszerzającą ochronę także o ryzyko ognia – informuje ekspert TUZ Ubezpieczenia.
– Jeżeli ktoś wykupi u nas ubezpieczenie od ryzyka powodzi, jak i pakiet 5 ryzyk dobrowolnych zawierający ochronę od deszczu nawalnego, to możemy odpowiadać za zastoiska wodne spowodowane deszczem nawalnym.

Ubezpieczenia rolnicze 2022 i klauzule szczególne

W TUZ istnieje też możliwość zniesienia udziału własnego. – Od decyzji rolnika zależy czy wypłacone odszkodowanie ma być wypłacane z zastosowaniem udziału własnego.  W indywidualnych przypadkach możemy także zwiększyć ryczałt z ujemnych skutków przezimowania z 17 proc. do jakiejś większej wartości – mówi Potocki. W TUZ Ubezpieczenia dostępne są klauzule szczególne, wspomniana wyżej klauzula zniesienia udziału własnego, na podstawie której TUZ może odpowiadać za szkodę bez potrącania udziału własnego, oraz klauzula, która będzie powodowała, że wypłata odszkodowania nastąpi już od 8-procentowego ubytku w plonie zamiast 10-procentowego. Klauzula obniżająca poziom franszyzy integralnej jednocześnie wprowadza do zakresu ochrony ryzyko ognia.

– Mamy też standardową klauzulę ogniową, która u nas jest wyjątkowo atrakcyjna cenowo. Można ją nabyć za symboliczną złotówkę – zachwala Konstanty Potocki i dodaje, że TUZ oferuje także:

– ochronę od pojedynczego ryzyka gradu,

– pakiet grad plus przymrozki wiosenne jako dwa ryzyka,

– pakiet grad plus przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania jako trzy ryzyka.

Ubezpieczenia TUZ 2022 ze zniżką dla lojalnych

Rolnicy, który mają polisę Bezpieczny Rolnik, ubezpieczenie OC i budynków lub jakąkolwiek inną polisę w TUZ Ubezpieczenia, mogą liczyć na zniżkę do 10 procent na zakup wymienionych powyżej pakietów.

RR

Kliknij, sprawdź, ubezpiecz: UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu