Start Ubezpieczenia rolne 2022. Rolniku, najbardziej opłaca się wybrać pakiet

Ubezpieczenia rolne 2022. Rolniku, najbardziej opłaca się wybrać pakiet

29.09.2022

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa sięgającą nawet do 65%, ubezpieczenie Agrocasco, pakiet Bezpieczny Rolnik – oferta TUZ Ubezpieczenia dla rolników jest szeroka. Nasz ekspert zachęca do wyboru pakietów trzech i pięciu ryzyk.

– Trzy ryzyka, które dla wielu rolników są najważniejsze, to grad, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania. Nasz pakiet trzech ryzyk obowiązkowych i dotowanych obejmuje te ryzyka, więc warto zastanowić się nad takim wyborem – mówi Konstanty Potocki, koordynator ds. ubezpieczeń rolnych w TUZ Ubezpieczenia.

Ubezpieczenia rolne w pakiecie trzech ryzyk

Dwa najpoważniejsze ryzyka i zagrożenia dla upraw to ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. – Zdarza się, że występują na dużych terenach w całym kraju. Rolnikom wyrządzają największe szkody, dlatego lepiej pomyśleć o możliwie najlepszej ochronie ubezpieczeniowej zanim pogoda spowoduje szkody – przekonuje Potocki.

Trzecim największym ryzykiem jest grad. Zwykle występuje lokalnie, ale też potrafi wyrządzić poważne szkody. Z roku na rok, ze względu na zmiany klimatyczne i możliwe częstsze występowanie, to ryzyko staje się dla rolników coraz istotniejsze.

Ubezpieczenie rolne w pakiecie pięciu ryzyk

– Wiele rzeczy trudniej przewidzieć, właśnie przez zmiany pogodowe: różne nawałnice czy burze z gradem, które pojawiają się w okresie letnim. Dlatego niektóre ryzyka zyskują na znaczeniu. Uwzględniamy to proponując rolnikom również pakiet pięciu ryzyk – mówi Konstanty Potocki.

Ochrona oferowana przez TUZ Ubezpieczenia w ramach pakietu pięciu ryzyk obejmuje: deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi i uderzenie pioruna. – Przede wszystkim deszcz nawalny i huragan są ryzykami dla rolników coraz ważniejszymi. Z roku na rok stwarzają coraz większe problemy. Pogoda udowadnia, że warto pomyśleć o szerszej ochronie – twierdzi ekspert TUZ.

– Warto rozważyć ubezpieczenie od powodzi. Ono zapewnia też ochronę od zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym. Ubezpieczenie od powodzi także jest dotowane i jest bardzo atrakcyjne cenowo – mówi Potocki.

Ubezpieczenie upraw 2022

W sezonie jesiennym możliwe jest ubezpieczenie zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny. Aby skorzystać z ubezpieczenia i wypełnić tym samym obowiązek ustawowy, należy ubezpieczyć posiadane uprawy od przynajmniej jednego z następujących ryzyk: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony upraw rolnych, na przykład w ramach wspomnianego pakietu pięciu ryzyk. W opcji dodatkowej ochronę można rozszerzyć też o ryzyko ognia, ale ta klauzula nie jest dotowana z budżetu państwa.

Korzystając z dotowanego ubezpieczenia upraw, rolnik płaci tylko część składki. Resztę, nawet do 65 proc., dopłaca budżet państwa. – Ponadto, od sezonu jesiennego, TUZ oferuje możliwość opłaty części składki płatnej przez rolnika poprzez cesję dopłaty obszarowej, którą rolnik pozyskuje, na zakład ubezpieczeń. Gdy rolnik zgłasza takie zapotrzebowanie, możemy je obsłużyć – mówi Konstanty Potocki. Od tego roku franszyza integralna w uprawach będzie dostępna w TUZ Ubezpieczenia również w obniżonym wymiarze do 8 procent.

Ubezpieczenie zwierząt 2022

W ramach programu dotowanego można też objąć ochroną bydło, konie, owce, kozy, drób czy świnie. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko padnięcia i uboju z konieczności w następstwie: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny. Można to rozszerzyć o ryzyko ognia, ale – podobnie jak w przypadku upraw – ta klauzula nie jest dotowana z budżetu państwa.

– Dla ochrony zwierząt gospodarskich, traktując rolników indywidualnie, oferujemy też inne rozszerzenia, na przykład o ryzyko porażenia prądem – zaznacza Konstanty Potocki.

Agrocasco 2022 – ubezpieczenie maszyn rolniczych

– Jedną z wielu zalet ubezpieczenia w TUZ jest możliwość ubezpieczenia maszyny w uszytym na miarę zakresie – tłumaczy Konstanty Potocki. – W odróżnieniu od innych towarzystw ubezpieczeniowych mamy modułowy układ produktu. U nas można dobrać sobie zakres dedykowany, czyli dla każdej maszyny możemy „uszyć” ubezpieczenie na miarę. Jeżeli maszyna nie ma kabiny z szybami (nawet w przypadku maszyn, które zwykle ją mają, na przykład ciągnik bez oszklonej kabiny), nie jest konieczne dobieranie rozszerzenia w tym zakresie. W TUZ każda z klauzul jest opcją do wyboru, mimo że oczywiście mamy standardowy zakres podstawowy.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Agrocasco mogą być maszyny i sprzęt rolniczy wraz z wyposażeniem dodatkowym. Produkt dedykowany jest dla właścicieli takich maszyn, w tym np. rolników, firm komunalnych, z branży leśnej, ogrodniczej czy dealerów. – To ubezpieczenie dla wszystkich, którzy mają takie maszyny. Nie tylko dla rolników – tłumaczy Potocki.

W niektórych wariantach oferowane jest także zapewnienie maszyny zastępczej w przypadku szkody, zwrot kosztów parkowania, holowania, transportu do serwisu, zniesienie udziałów własnych, ochrona w przypadku usługowego wykorzystania maszyn czy opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia.

Bezpieczny Rolnik 2022

Ofertę TUZ Ubezpieczenia dopełnia pakiet Bezpieczny Rolnik obejmujący ubezpieczenie OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, czyli ubezpieczenia obowiązkowe. W ramach pakietu można rozszerzyć ochronę o dobrowolne ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej obejmujące kompleksowo potrzeby ubezpieczeniowe rolnika i gospodarstwa rolnego.

RR

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu