Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Wada ukryta samochodu – czym jest i jak postępować po jej wykryciu?

  Wada ukryta samochodu – czym jest i jak postępować po jej wykryciu?

  03.02.2024

  Kupno samochodu, zarówno z salonu, jak i z rynku wtórnego jest powiązane z pewnego rodzaju ryzykiem. Niejednokrotnie okazuje się, że posiada on wady, o których nie zostaliśmy poinformowani w momencie nabycia pojazdu. Mowa wówczas o ukrytej wadzie samochodu. Co zrobić, kiedy opisana sytuacja nas dotyczy? Odpowiadamy w poniższym artykule.

  Ukryta wada samochodu – co to jest?

  Wadą ukrytą samochodu nazywamy każdą nieprawidłowość, o której nabywca nie został poinformowany podczas zakupu pojazdu. Nie jest ona również widoczna na pierwszy rzut oka. Każda taka usterka oznacza, że kupujący zapłacił za pojazd więcej, niż wynosi jego rzeczywista wartość.

  Wyróżnia się dwa rodzaje wad ukrytych – fizyczne oraz prawne.  Do tych pierwszych zaliczyć należy m.in. cofnięty licznik, uszkodzoną skrzynię biegów, czy zakamuflowane uszkodzenia pokolizyjne. Wady prawne to np. brak możliwości zarejestrowania pojazdu ze względu na prawa osoby trzeciej lub sprzedaż kradzionego samochodu.

  Ukryta wada pojazdu – rękojmia sprzedawcy

  W momencie, w którym zorientujemy się, że mamy do czynienia z wadą ukrytą, przysługują nam prawa opisane w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, czyli tzw. rękojmia. Sprowadza się ona do odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego za wady prawne lub fizyczne nabywanej rzeczy. W przypadku pojazdu uszkodzenia muszą jednak spełniać poniższe warunki:

  • Wpływać negatywnie na użyteczność pojazdu.
  • Zmniejszać jego wartość.
  • Powodować, że pojazd jest niepełny.
  • Nie spełniać funkcji, o jakiej zapewnił sprzedający.

  Dopiero wówczas możemy skorzystać z tzw. rękojmi sprzedawcy, która obejmuje:

  • Obniżenie ceny pojazdu, tak, aby była zgodna z wartością rzeczywistą.
  • Naprawę usterek na koszt sprzedawcy.
  • Wymianę na inny, pozbawiony wad samochód.
  • Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu poniesionych kosztów.

  Należy zaznaczyć, że w momencie zakupu samochodu używanego od osoby prywatnej lub przedsiębiorcy rękojmia może zostać ograniczona albo wyłączona. Są to jednak rzadkie przypadki, które wymagają spełnienia szczególnych przepisów. W zdecydowanej większości sytuacji konsument posiada ochronę prawną.

  W przypadku wykupienia polisy OC dla samochodu używanego i późniejszego zwrotu pojazdu sprzedawcy, OC automatycznie przechodzi na poprzedniego właściciela.

  Kiedy nie można skorzystać z rękojmi?

  Rękojmia nie obejmuje przede wszystkim usterek wynikających z tzw. naturalnego zużycia pojazdu. Codzienna eksploatacja prowadząca do zużycia materiałów nie będzie jej zatem podlegać. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za wady powstałe np. w wyniku próby naprawy usterki przez kupującego.

  Wszelkie wgniecenia, czy zarysowania to elementy widoczne przed zakupem, toteż nie będą brane pod uwagę. Wyjątek stanowią ukryte wady karoserii, np. korozja.

  Wielu sprzedawców próbuje zabezpieczyć się pewnym zapisem w umowie. Brzmi on zazwyczaj tak – „Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń”. Czy ów zapis jest podstawą do unieważnienia prawa do rękojmi? Otóż niekoniecznie. W momencie, w którym wada została faktycznie ukryta, tj. sprzedawca nie poinformował o niej w korespondencji lub w umowie kupna-sprzedaży, rękojmia będzie miała zastosowanie.

  Wada ukryta samochodu – jak i kiedy należy ją zgłosić?

  Po wykryciu wady należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedającym oraz jasno określić swoje roszczenia. Prawo do rękojmi obowiązuje przez dwa lata. Przez ten czas możemy zgłaszać wykryte nieprawidłowości. W przypadku zauważenia usterki należy poinformować o tym sprzedawcę w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia. Ten z kolei ma 14 dni na odpowiedź.

  Bywają sytuacje, w których obie strony nie mogą dojść do porozumienia. Wówczas pozostaje wkroczenie na drogę sądową. Jeśli kupujący wygra, zostaną mu zwrócone koszty sądowe.

  Wada ukryta – jak ją udowodnić?

  Kolejna istotną kwestią jest udowodnienie, że wada została przed nami ukryta. Nie jest to proste, ale jak najbardziej wykonalne. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie rzeczoznawcy. Przygotuje on specjalną ekspertyzę, w której potwierdzi, że wada powstała jeszcze przed zakupem pojazdu. Jest to dodatkowy koszt, którego zwrotu można się jednak domagać w trakcie ewentualnej rozprawy. Pamiętajmy, aby nie naprawiać usterki na własną rękę.

  Wypadek drogowy spowodowany wadą ukrytą

  Właściciel pojazdu odpowiada za niego pod względem technicznym. Oznacza to, że powinien go utrzymywać w takim stanie, aby nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. To do niego należy wykonywanie okresowych badań technicznych, czy wykupienie ubezpieczenia OC. Co jednak w przypadku, kiedy to opisywana przez nas wada ukryta była przyczyną wypadku? Jeśli uda nam się to udowodnić, odpowiedzialność zostanie przeniesiona na sprzedającego. Należy wówczas wystąpić na drogę sądową i domagać się zwrotu kosztów poniesionych wskutek wypadku.

  Nowy samochód, a wady ukryte

  Usterki i uszkodzenia kojarzą nam się głównie z pojazdami zakupionymi na rynku wtórnym. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wymarzone auto z salonu również nie jest ich pozbawione. Skrzypiące zawieszenie, czy powtórnie malowana maska to tylko niektóre z nich.

  Mamy wówczas możliwość skorzystania z rękojmi lub gwarancji. Okazuje się, że gwarancja jest obwarowana pewnymi ograniczeniami takimi jak serwisowanie samochodu jedynie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi itp. Warto zatem zapoznać się ze szczegółami i zdecydować, która opcja będzie dla nas korzystniejsza.

  To właśnie w przypadku zakupu nowego auta możliwość wymiany pojazdu na wolny od wad wydaje się dobrym rozwiązaniem. Możemy oczywiście ubiegać się również o obniżenie ceny lub naprawę usterki. W ostateczności przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy, oddania pojazdu sprzedawcy i uzyskania pełnego zwrot poniesionych kosztów.

  Podsumowując, kiedy decydujemy się na zakup samochodu, powinniśmy jak najdokładniej sprawdzić jego stan techniczny i prawny. Pamiętajmy jednak, że w przypadku wszelkich nieprawidłowości, które zostały przed nami zatajone, chroni nas prawo i warto z tej ochrony korzystać.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu