Start Wada ukryta samochodu — czym jest i co robić po jej wykryciu?

Wada ukryta samochodu — czym jest i co robić po jej wykryciu?

17.08.2023

Osoby, które chcą nabyć samochód od osoby prywatnej, często zastanawiają się nad tym, co zrobić, jeśli okaże się, że pojazd ma ukryte wady, które nie były widoczne w momencie zakupu. Zdarza się, że właściciele sprzedają maszyny, które były intensywnie użytkowane przez wiele lat, mają wysoki przebieg, nie mają ubezpieczenia, czy też uczestniczyły w różnego rodzaju kolizjach. W takich okolicznościach nietrudno o rozmaite niedoskonałości. Nie zawsze są one proste do wykrycia. Jak się zachować w przypadku wykrycia wady ukrytej?

Czym są wady ukryte samochodu?

Wady ukryte potrafią znacząco wpływać na wartość pojazdu, dlatego też wielu sprzedawców nie chce ujawniać dokładnych informacji na temat problemów technicznych dotyczących sprzedawanego samochodu. Liczą oni na to, że w ten sposób będą mogli zbyć maszynę po wyższej cenie. Wspomniane określenie odnosi się do wad, o których kupujący nie wiedział i nie został poinformowany przez właściciela pojazdu. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że sprzedający ma obowiązek przekazać osobie zainteresowanej nabyciem samochodu dane związane ze stanem technicznym maszyny. Wady dzielą się na:

  • fizyczne,
  • prawne.

Wadą prawną może być przykładowo sytuacja, w której sprzedawany samochód pochodzi z kradzieży. Z kolei do wad fizycznych zaliczają się między innymi uszkodzenia pojazdu.

Co można zrobić po wykryciu wady ukrytej pojazdu?

Wiele osób nie sprawdza szczegółowo samochodu – czasem wynika to z braku ostrożności, innym razem jest to efekt bezkrytycznej wiary w słowa sprzedającego. Niektórzy sprzedawcy są nieuczciwi, niemniej jednak brak informacji o wadach ukrytych może wynikać również przykładowo z nieświadomości istnienia usterek. Fakt ten nie ogranicza jednak odpowiedzialności sprzedającego, dlatego też kupujący może podjąć odpowiednie działania, gdy wykryje nieprawidłowości w realizacji umowy sprzedaży.

Zakup od osoby prywatnej a dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Umowy dotyczące sprzedaży pojazdu często są zawierane między osobami prywatnymi. Podstawowym narzędziem, które uprawnia kupującego do dochodzenia roszczeń związanych z wadami ukrytymi w samochodzie, jest rękojmia. Sprzedający odpowiada bowiem za usterki nawet w przypadku, gdy o nich nie wiedział. Z odpowiedzialności zwalnia go poinformowanie kupującego o wadach. Niejednokrotnie zdarza się, że w umowach osób prywatnych rękojmia zostaje wyłączona, co uniemożliwia dochodzenie roszczeń na tej podstawie. Należy więc dokładnie przeczytać treść podpisywanego porozumienia, aby wiedzieć, czy będzie można ewentualnie skorzystać z takiej możliwości. Wówczas pozostaje ubieganie się o naprawienie powstałej szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania – jest to jednak znacznie trudniejsze z perspektywy dowodowej.

Zakup od przedsiębiorcy a roszczenia z tytułu rękojmi

W umowach zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem nie ma możliwości zgodnego z prawem wyłączenia rękojmi. Inaczej jest w przypadku, gdy zakupu samochodu dokonuje od firmy osoba prowadząca własną działalność gospodarczą i chce nabyć pojazd na potrzeby swojego biznesu. Ważne jest więc tutaj zarówno to, od kogo chce się nabyć samochód, jak i kto i w jakim celu go kupuje.

Jakie możliwości daje rękojmia?

Rękojmia dostarcza kupującemu szeregu przydatnych narzędzi. Może on ubiegać się o:

  • przeprowadzenie naprawy usterki,
  • obniżenie ceny.

Istnieje tutaj również możliwość odstąpienia od umowy i odzyskania zapłaconych pieniędzy po zwrocie nabytego pojazdu. Warto pamiętać o tym, że rękojmia trwa dwa lata. W przypadku samochodu używanego okres jej obowiązywania może zostać skrócony do roku przy pomocy odpowiednich zapisów w umowie. Na podstawie rękojmi można dochodzić roszczeń związanych z wadami, które istniały w momencie zakupu pojazdu.

Jak przebiega procedura dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi?

Na początku należy poinformować sprzedającego o wykryciu wady, a także określić, jakie są oczekiwania nabywcy. Sprzedający ma dwa tygodnie, aby odpowiedzieć na reklamację i ją uwzględnić lub też odrzucić. Jeżeli odpowiedź będzie odmowna, pozostaje zgłoszenie sprawy do sądu. Warto więc przechowywać i gromadzić wszelkie dowody, które mogą potwierdzać przedstawianą wersję i dokumentować zapewnienia sprzedawcy. Niezbędne jest też zaangażowanie rzeczoznawcy, który ustala, czy konkretna usterka istniała w momencie zakupu samochodu, czy też powstała później.

Jakie kwestie należy zweryfikować, decydując się na zakup samochodu?

Zakup pojazdu to odpowiedzialne zadanie, które wymaga dbałości o szczegóły. Trzeba dokładnie zweryfikować parametry samochodu, a także sprawdzić jego stan techniczny i dokumentację. Niektórzy bagatelizują kwestie związane z ostrożnością podczas transakcji i przygotowań do niej, co jest ryzykowne.

Polisa w firmie ubezpieczeniowej a zakup samochodu

Jednym z istotnych zagadnień jest zapytanie sprzedającego o ubezpieczenie samochodu i ustalenie jego terminu ważności. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku właścicieli takich maszyn ma charakter obowiązkowy, dlatego też trzeba wiedzieć, czy nabywany pojazd ma wykupioną polisę w firmie ubezpieczeniowej. Należy też pamiętać o tym, że sprzedaż pojazdów bez ubezpieczenia samochodów nie jest zabroniona.

Ważność przeglądu technicznego i weryfikacja stanu pojazdu

Należy również ustalić, czy został wykonany w terminie techniczny przegląd samochodu. Sam ten fakt nie jest jednak gwarancją, że w pojeździe nie pojawiły się od tego momentu nowe usterki. Dlatego właśnie osoby, które chcą kupić pojazd, powinny odwiedzić sprzedającego w towarzystwie mechanika, który może przeprowadzić chociażby ogólnikowy przegląd samochodu w celu wykrycia ewentualnych wad oraz weryfikacji zapewnień właściciela.

Ustalenie, czy obowiązkowe wyposażenie samochodu jest przedmiotem sprzedaży

Podczas rozmów ze sprzedającym niejednokrotnie okazuje się, że chce on zbyć pojazd wraz z rozmaitymi częściami zamiennymi, a także zaoferować kupującemu obowiązkowe wyposażenie samochodu. Nie zawsze jednak tak jest, dlatego też ważne jest ustalenie tych kwestii. Brak wymaganych elementów wyposażenia może skutkować karą finansową. Należy więc określić, czy trzeba kompletować je samodzielnie, czy też można je odkupić od dotychczasowego właściciela.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu