Start UFG – czym jest i jak działa? Dowiedz się, jak sprawdzić OC w UFG

UFG – czym jest i jak działa? Dowiedz się, jak sprawdzić OC w UFG

30.07.2023

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, której celem jest ochrona osób poszkodowanych w wyniku szkód wyrządzonych przez niewypłacalne firmy ubezpieczeniowe. To ważny element polskiego systemu ubezpieczeń, gwarantujący pewność i bezpieczeństwo dla klientów ubezpieczeń. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest UFG, jak działa oraz jak sprawdzić OC w UFG.

Czym tak właściwie jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która działa na podstawie ustawy o ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym. Jej głównym zadaniem jest ochrona osób, które poniosły szkody w wyniku niewypłacalności firmy ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoje roszczenia wobec ubezpieczyciela nie mogą zostać spełnione z powodu upadłości, likwidacji tej firmy, lub gdy sprawca wypadku drogowego lub kolizji nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC, UFG przejmuje odpowiedzialność za ich zaspokojenie.

Jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Głównym źródłem finansowania UFG są składki ubezpieczycieli, które stanowią pewien procent od składki ubezpieczeniowej. Dzięki temu UFG gromadzi środki na wypadek, gdyby któryś z ubezpieczycieli nie był w stanie wypłacić odszkodowania swoim klientom. W momencie, gdy taka sytuacja następuje, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje obowiązek wypłaty odszkodowania w imieniu niewypłacalnego ubezpieczyciela.

Jak sprawdzić OC w UFG?

Sprawdzenie, czy dana firma ubezpieczeniowa jest objęta ochroną UFG, jest istotne, aby mieć pewność, że w razie potrzeby otrzymasz należne odszkodowanie. Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie, czy ubezpieczyciel jest włączony do systemu UFG:

 • Strona internetowa UFG:  na oficjalnej stronie internetowej UFG znajdziesz listę ubezpieczycieli objętych ochroną UFG. Możesz tam znaleźć informacje na temat konkretnej firmy i sprawdzić, czy znajduje się na tej liście. Przejdź na oficjalną stronę UFG (ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Wyszukaj opcję “Sprawdź OC”.
 • Pytaj swojego ubezpieczyciela: przy zakupie polisy OC możesz zapytać przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, czy są objęci ochroną UFG. To istotna informacja, która może wpłynąć na Twoje decyzje.
 • Dane rejestracyjne pojazdu: Często informacja o ubezpieczeniu OC jest wpisana w dokumentach rejestracyjnych pojazdu. Możesz więc znaleźć informacje o ubezpieczycielu, a potem sprawdzić, czy znajduje się na liście UFG. Aby sprawdzić informacje o ubezpieczeniu OC (Odpowiedzialności Cywilnej) w UFG (Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym), możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:
 1.  Wprowadź numer rejestracyjny pojazdu w odpowiednie pole. Być może będziesz musiał również podać dodatkowe dane, takie jak VIN (numer identyfikacyjny pojazdu).
 2. Zatwierdź i sprawdź: Wciśnij przycisk “Sprawdź” lub odpowiednią opcję na stronie, aby przeprowadzić wyszukiwanie.
 3. Odczytaj wyniki: Jeśli pojazd ma ważne ubezpieczenie OC, zobaczysz informacje potwierdzające to na ekranie. Jeśli pojazd nie ma ważnego ubezpieczenia lub pojawią się jakiekolwiek problemy, również zostaniesz o tym poinformowany.
 4. Zachowaj dokumentację: Jeśli potwierdzisz, że ubezpieczenie OC jest ważne, możesz zdecydować się na zapisanie potwierdzenia lub wydrukowanie odpowiedniej strony jako dowód.

Pamiętaj, że ochrona UFG dotyczy głównie ubezpieczenia OC, ale także innych rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych, takich jak ubezpieczenie AC (Auto-Casco). Jest to kluczowy element w zabezpieczeniu swoich interesów, dlatego warto wiedzieć, jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i jak sprawdzić, czy dana firma ubezpieczeniowa jest włączona do tego systemu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w praktyce

Procedura zgłaszania roszczeń w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela:

 • Zgłoś szkodę ubezpieczycielowi: W pierwszym kroku, oczywiście, musisz zgłosić szkodę swojej firmie ubezpieczeniowej. To oni w pierwszej kolejności zajmują się wypłatą odszkodowania. W razie niewypłacalności, zawsze warto spróbować to zgłosić.
 • Sprawdź status ubezpieczyciela: Jeśli otrzymasz informację o niewypłacalności od swojej firmy ubezpieczeniowej lub z innych źródeł, zacznij działać w kierunku UFG. Upewnij się, że sprawdziłeś, czy ubezpieczyciel znajduje się na liście objętych ochroną UFG.
 • Zgłoś roszczenie do UFG: Jeśli okazuje się, że ubezpieczyciel jest niewypłacalny, to musisz zgłosić swoje roszczenie bezpośrednio do UFG. Na stronie internetowej UFG znajdziesz odpowiednie formularze i informacje na ten temat. Pamiętaj, żeby zebrać i dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.
 • Oczekiwanie na decyzję: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przeanalizuje Twoje zgłoszenie oraz dostarczone dokumenty. To może trochę potrwać, ponieważ mogą mieć wiele takich zgłoszeń, ale UFG ma obowiązek zajmować się nimi sprawnie i skutecznie.

Dlaczego warto sprawdzać OC w UFG?

Sprawdzanie, czy ubezpieczyciel jest objęty ochroną UFG, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego. W sytuacji, gdyby ubezpieczyciel stał się niewypłacalny, a ty doznałeś szkody lub wyrządziłeś ją innej osobie, to właśnie UFG może zadbać o to, aby odszkodowanie zostało wypłacone. Bez wątpienia jest to ważna ochrona, szczególnie w przypadku wypadków komunikacyjnych, gdzie konsekwencje finansowe mogą być znaczące.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to kluczowy element polskiego systemu ubezpieczeń chroniący nas przed konsekwencjami niewypłacalności firm ubezpieczeniowych. Sprawdzanie, czy ubezpieczyciel jest objęty ochroną UFG, to ważny krok, który pozwala nam cieszyć się pewnością, że w razie szkody nie zostaniemy pozostawieni sami sobie. Działając odpowiedzialnie i zgodnie z zaleceniami, możemy spokojnie korzystać z ubezpieczenia OC, wiedząc, że jesteśmy chronieni przez UFG.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub poznać szczegóły dotyczące innych instytucji, procedur ubezpieczeniowych? Śledź nasze wpisy na blogu! Dostarczymy Ci niezbędnej wiedzy. Informacje te przydadzą się przede wszystkim kierowcom i posiadaczom pojazdów mechanicznych.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu