Start UFG – co to jest i jak działa? Jak zgłosić szkodę do UFG?

UFG – co to jest i jak działa? Jak zgłosić szkodę do UFG?

12.06.2023

Osoby poszkodowane w kolizjach i wypadkach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych kierowców mogą liczyć na wsparcie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który został powołany na mocy ustawy z 28 lipca1990 roku, a odpowiedzialny jest za wykonywanie zadań z ustawy z 22 maja 2003 roku, która dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych. Czym jest UFG i jak zgłosić szkodę?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest organizacją, która zajmuje się między innymi wypłatą odszkodowań i zadośćuczynień osobom poszkodowanym, w sytuacji gdy sprawca wypadku lub kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC.

Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC. Dzięki niemu możliwe jest zrekompensowanie osobom trzecim szkód komunikacyjnych. Niestety według statystyk UFG po polskich drogach porusza się codziennie ok. 90 tys. pojazdów bez ważnego OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny monitoruje przestrzeganie tego obowiązku. W przypadku stwierdzenia braku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, UFG nakłada stosowne kary finansowe, których wysokość określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – UFG i PBUK. Przykładowo w 2023 r. wysokość takiego mandatu wynosiła 6980 zł w przypadku samochodów osobowych. W 2022 roku UFG zidentyfikowało ponad 325 000 pojazdów, które nie posiadały ubezpieczenia OC przez pewien okres czasu.

Gdy sprawca kolizji lub wypadku nie posiada ubezpieczenia, Fundusz Ubezpieczeń wypłaci poszkodowanemu całą kwotę odszkodowania. Jednak właściciele pojazdów i kierowcy muszą liczyć się z tym, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zażąda od nich zwrotu całej wpłaconej kwoty. Średnia wartość świadczeń to obecnie blisko 20 tys. zł. Kwota do zwrotu często sięga kilkuset tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach nawet kilku milionów złotych. Odszkodowania wypłacane przez Fundusz Ubezpieczeniowy nie ograniczają się do wypadków drogowych spowodowanych przez posiadaczy samochodów nieposiadających ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca im odszkodowanie także wtedy, gdy sprawca wypadku zbiegł i nie został zidentyfikowany.

Co w sytuacji gdy sprawca jest nieznany?

Może się zdarzyć, że sprawca wypadku zbiegł i nie udało się go ustalić. Również w takiej sytuacji UFG przychodzi na ratunek i to ono wypłaca odszkodowanie.

W sytuacji szkody osobowej (uszczerbek na zdrowiu) fundusz pokrywa pełną kwotę świadczeń w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu np. złamania ręki, odszkodowania dla bliskiej osoby w przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku, kosztów leczenia itp.

W przypadku szkody w mieniu UFG wypłaca odszkodowanie wtedy, gdy jest to uszkodzenie ciała wymagające co najmniej 14 dni opieki lub dochodzi do śmierci poszkodowanego.

Szkody dotyczące tylko pojazdu – np. „obcierki” na parkingu, Fundusz nie rekompensuje tego typu szkód. Wtedy należy skorzystać z własnej polisy AC.

Jak sprawdzić czy sprawca zdarzenia posiada ubezpieczenie OC?

Na stronie UFG można bez żadnych opłat sprawdzi czy właściciel pojazdu odpowiedzialny za kolizję lub wypadek ma ważną umowę ubezpieczeniową OC w dniu wypadku. Wystarczy, że wpisze się numer rejestracyjny danego samochodu lub VIN (unikalny numer, który posiada każdy samochód). W odpowiedzi otrzymuje się zwrotną informację, czy ubezpieczenie zostało wykupione – jeśli tak, do odpowiedzi zostanie dołączony nie tylko numer polisy OC, ale również marka pojazdu, nazwa firmy, gdzie polisa została wykupiona.

W sytuacji gdy sprawca jest nieznany można zgłosić szkodę w dowolnej firmie ubezpieczeniowej, która oferuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Należy pamiętać, że firma ubezpieczeniowa, którą się wybierze, nie może odmówić przyjęcia roszczenia.

Kolejną ciekawą opcją jest sprawdzenie przebiegu ubezpieczenia OC i AC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki temu można uzyskać np. zaświadczenie uprawniające do zniżki na ubezpieczenie OC. UFG nie gromadzi danych o zniżkach, ale w bazie UUFG znaleźć można informacje o wykupionym ubezpieczeniu OC i AC do danego pojazdu, a także o wyrządzonych szkodach i wypłaconych świadczeniach. Do wyboru są dwie opcje:

  • raport z ostatnich 5 lat,
  • pełna historią UFG, czyli od 2004 roku w przypadku OC i od 2006 roku w przypadku AC.

Nieubezpieczeni kierowcy – łączne koszty

Według Funduszu Ubezpieczeniowego każdego roku zgłaszanych jest około 6500 roszczeń od osób poszkodowanych w wypadkach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych kierowców. Łączna wartość szkód przekracza 150 mln zł.

Fundusz zajmuje się wypłatą odszkodowań dla ofiar nieubezpieczonych wypadków drogowych i jednocześnie pracuje nad zmniejszeniem ich liczby. W tym celu prowadzona jest baza ubezpieczeniowa, dzięki której identyfikuje się właścicieli pojazdów, którzy nie posiadają ważnego ubezpieczenia OC.

Zgłoszenie szkody do UFG – jak długo czeka się na odszkodowanie?

Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można zgłosić szkodę: wyrządzoną przez nieubezpieczonych rolników, nieubezpieczonych właścicieli pojazdów lub niezidentyfikowane pojazdy. Można to wykonać za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które umożliwia zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia takiego odszkodowania.

Procedurę dotyczącą zasadności roszczenia i wysokości roszczenia przeprowadza towarzystwo ubezpieczeniowe, które otrzymuje zawiadomienie i następnie przekazuje cały wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który odpowiedzialny jest za wypłatę odszkodowania. Fundusz podejmuje decyzję w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli jednak w tym czasie nie można określić odpowiedzialności funduszu, ani wysokości odszkodowania, decyzja powinna zostać wydana w ciągu 14 dni, licząc od dnia kiedy było to możliwe. Kwota bezsporna, która jest świadczeniem niezależnym od przyszłych ustaleń powinna być wypłacona w przeciągu 30 dni.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu