Start Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce

23.01.2024

Pobyt cudzoziemców w Polce nierzadko wiąże się z koniecznością skorzystania z krajowej opieki zdrowotnej. Dlatego też tak ważne jest wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki któremu obywatele obcych państw, zwłaszcza tych niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą bez przeszkód skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

Opieka zdrowotna dla obcokrajowców – polisa ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie zdrowotne mieszkańca obcego państwa można zazwyczaj zawrzeć na okres od jednego miesiąca do maksymalnie roku. Wszystko zależy od wybranego pakietu zakresu ochrony. Warto jednak wspomnieć, że mieszkańcy UE posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub EFTA, mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach co obywatele Polski. Z tego względu ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce skierowane jest do osób nie będących obywatelami Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie działa nie tylko na terenie Polski, ale również w całej Strefie Schengen.

Z ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców mogą skorzystać przede wszystkim studenci, naukowcy, uczniowie oraz słuchacze różnego rodzaju kursów, pracownicy, turyści, którzy przyjeżdżają do Polski zarówno indywidualnie, jak i w ramach agencji pracy, czy firmy turystycznej. Polisa ubezpieczeniowa spełnia wszelkie warunki, które są określone w Ustawie o Cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku. Z tego względu ubezpieczenie aprobowane jest przez urzędy wojewódzkie oraz instytucje państwowe wydające wizy i karty pobytu.

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca w Polsce – co pokrywa?

Polisa ubezpieczeniowa pokrywa przede wszystkim koszty poniesiona w przypadku wykonania badań niezbędnych do postawienia diagnozy, a także udzielenia niezbędnej pomocy medycznej. Dodatkowo działa w przypadku pobytu w szpitalu, leczenia stomatologicznego w przypadku nagłego i ostrego bólu zęba, transportu do placówki medycznej oraz między takimi placówkami, transportu z placówki medycznej do miejsca pobytu, jeśli jest to zasadne z przyczyn medycznych, transport do kraju stałego zamieszkania, czyli repatriacja oraz transport zwłok do kraju stałego zamieszkania.

Dodatkowo TUZ umożliwia rozszerzenie ochrony poprzez dodatkowe wykupienie polisy NNW i OC w życiu prywatnym. Warto również pamiętać, że ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj zawiera większy zakres ochrony niż EKUZ. Dlatego będąc turystą poza granicami swojego kraju dobrze jest posiadać również ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie NNW dla cudzoziemców gwarantuje wypłatę środków finansowych w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia), jak również świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek nieszczęśliwego wypadku (wysokość świadczenia uzgadniania jest procentowo w skali uszczerbku). Z kolei OC w życiu prywatnym to doskonałe rozszerzenie ubezpieczenia z zakresu ochrony szkody, które zostały nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim w wyniku uprawiania sportów, wynajmowania nieruchomości, czy aktywności dzieci i zwierząt.

Suma i okres ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców.

Oferta skierowana jest do obcokrajowców, którzy planują swój pobyt na terenie Polski:

  • maksymalnie 3 miesięcy i ubiegają się o krótkookresową wizę,
  • od 3 do 36 miesięcy i ubiegają się o długookresową wizę, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie.

Przystępując do ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców TUZ, ubezpieczony sam decyduje, ile wyniesie suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, do jakiej zostaną pokryte koszty. Kwota jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia.

  • W wariancie podstawowym (tylko koszty leczenia) od 30 000 EURO lub 40 000 EURO.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków: od 10 000 do 30 000 zł,
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym: od 50 000 zł do 100 000 zł.

Dlaczego ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców w Polsce jest niezbędne?

Podejmując pracę lub podróżując na terenie Unii Europejskiej niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacje losowe związane bezpośrednio ze stanem zdrowia są nieprzewidywalne i potrafią pokrzyżować wszelkie plany i marzenia. Jednak obawa o swoje zdrowie, zwłaszcza będąc w obcym kraju nie musi być dłużej zmartwieniem.

Chcąc uzyskać zgodę na pobyt na terenie Polski, każdy cudzoziemiec musi w pierwszej kolejności ubezpieczyć koszty leczenia, z sumą o wartości minimalnej 30 000 euro. Polisę ubezpieczeniową można wykupić w placówce za pośrednictwem agenta lub pracownika TUZ lub wygodnie bez wychodzenia z domu na infolinii, na której konsultant pomoże w doborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia. Bardzo ważną informacją jest gwarancja, że w przypadku gdy nie otrzymasz wizy lub karty pobytu nic nie ryzykujesz, a ubezpieczyciel zwraca w całości wpłaconą składkę.

Ubezpieczony po dokonaniu opłaty dostaje dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, także w trakcie korzystania z podmiotów medycznych i ze świadczeń opieki zdrowotnej, powinien okazać go osobie rejestrującej przyjęcie pacjenta na leczenie.

Niespodziewane koszty leczenia bez ubezpieczenia to zmora wielu obcokrajowców. Zarówno leczenie ambulatoryjne, jak i szpitalne to kwoty mogące przyprawić o zawrót głowy. Opłata za wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego to naprawdę niewielka kwota w porównaniu z kosztami leczenia, jakie należałoby ponieść nie posiadając polisy ubezpieczeniowej. Miedzy innymi właśnie dlatego tak ważne jest zaopatrzenie siebie i swoich najbliższych w ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Dlatego nie warto z tym zwlekać i ubezpieczyć się już dziś. Szeroki zakres ochrony zdrowotnej i konkurencyjne ceny, a dla zdecydowanych zniżki na pakiety ubezpieczeniowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczeniową TUZ Ubezpieczenia. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do wybranej formy kontaktu.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu