Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce: wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

  Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce: wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

  24.03.2024

  Polska, jako członek Unii Europejskiej, oferuje szeroki zakres usług zdrowotnych dla swoich obywateli. Jednakże, dla cudzoziemców przebywających tymczasowo lub na stałe w Polsce, kwestie ubezpieczenia zdrowotnego mogą być nieco bardziej złożone. Dla tych, którzy przybywają do Polski, ważne jest zrozumienie zasad, rodzajów ubezpieczeń i procedur związanych z opieką zdrowotną. Poniżej znajdziesz wszystkie istotne informacje na ten temat.

  Czym jest ubezpieczenie kosztów leczenia obcokrajowca?

  Ubezpieczenie kosztów leczenia obcokrajowca to dobrowolna polisa, która zapewnia ochronę finansową w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku podczas pobytu na terytorium Polski. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie są objęte publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, np. obywateli państw trzecich. Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia obcokrajowca może się różnić w zależności od wybranej polisy, ale zazwyczaj obejmuje:

  • koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego,
  • koszty leków i opatrunków,
  • koszty badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych,
  • transport medyczny,
  • rehabilitację,
  • ubezpieczenie NNW,
  • ochronę prawną.

  Niektóre polisy ubezpieczeniowe oferują również dodatkowe świadczenia, takie jak:

  • ubezpieczenie bagażu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  Czy każdy cudzoziemiec musi mieć ubezpieczenie zdrowotne w Polsce?

  Tak, w Polsce cudzoziemcy zwykle muszą mieć ubezpieczenie zdrowotne, chociaż wymagania mogą się różnić w zależności od ich statusu pobytowego oraz obywatelstwa. Zaleca się, aby cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na stałe lub dłużej niż kilka miesięcy, uzyskali odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, aby zapewnić sobie dostęp do opieki zdrowotnej w przypadku potrzeby oraz uniknąć potencjalnych problemów i nieprzewidzianych wydatków związanych z leczeniem medycznym. Jest ono wymagane dla osób, które składają dokumenty na pobyt w naszym kraju, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. (o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

  1. Ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli UE/EOG/Szwajcarii

  Obywatele krajów Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii, korzystają z uproszczonego systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), mogą korzystać z niezbędnej opieki medycznej w naszym kraju na takich samych warunkach jak obywatele polscy. EKUZ pokrywa tylko leczenie niezbędne z powodu nagłego zachorowania lub wypadku, a także konieczność powrotu do kraju z powodu poważnej choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

  2. Ubezpieczenie zdrowotne dla innych cudzoziemców

  Cudzoziemcy spoza UE/EOG/Szwajcarii, którzy przebywają w Polsce na stałe lub czasowo, mogą uzyskać ubezpieczenie zdrowotne na różnych zasadach:

  • Ubezpieczenie prywatne – cudzoziemcy mogą wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które zapewni im dostęp do opieki medycznej w prywatnych placówkach medycznych. Koszty takiego ubezpieczenia mogą być zróżnicowane w zależności od planu i zakresu oferowanych usług. Ten rodzaj ubezpieczenia jest najpopularniejszy wśród cudzoziemców, głównie ze względu na szeroki zakres świadczeń, w tym leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne i rehabilitacyjne oraz możliwość wyboru różnych wariantów ubezpieczenia i dopasowania ich do indywidualnych potrzeb.
  • Ubezpieczenie zdrowotne dla pracujących – cudzoziemcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w Polsce są zobowiązani do ubezpieczenia zdrowotnego na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę.
  • Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych – cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce i są zarejestrowani jako bezrobotni w urzędach pracy, mogą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. W takim przypadku składki są opłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
  • Ubezpieczenie zdrowotne dla osób niepracujących – cudzoziemcy, którzy nie pracują i nie są zarejestrowani jako bezrobotni, mogą podjąć decyzję o dobrowolnym opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS. Jest to dobrowolne i zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i potrzeb zdrowotnych.

  Procedury uzyskania opieki zdrowotnej

  Ubezpieczenie zdrowotne to ważny element każdego pobytu w Polsce. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia zapewnia dostęp do niezbędnej opieki medycznej i chroni przed wysokimi kosztami leczenia. Niezbędne dokumenty i procedury uzyskania opieki zdrowotnej mogą się różnić w zależności od rodzaju ubezpieczenia i statusu pobytu cudzoziemca w Polsce. Ogólnie jednak, aby skorzystać z usług medycznych, konieczne może być posiadanie następujących dokumentów: legitymacji ubezpieczenia zdrowotnego, dowodu tożsamości, paszportu lub innego dokumentu potwierdzających tożsamość, karty EKUZ czy dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczeniowej.

  Ubezpieczenie NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

  Jesteś obcokrajowcem czasowo przebywającym w Polsce lub starasz się o kartę pobytu albo wizę? A może przyjechałeś na wakacje do Polski lub zaczynasz studia w Polsce i chcesz chronić siebie i swoich bliskich od następstw nieszczęśliwych wypadków? Wybierz ubezpieczenie NNW w TUZ Ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mógł korzystać z fachowej pomocy medycznej oraz wsparcia finansowego na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Kupując polisę NNW zyskasz komfort finansowy i szeroki zakres ochrony. Możesz liczyć na przystępne ceny oraz atrakcyjne zniżki na pakiety.

  Jak wykupić ubezpieczenie NNW w TUZ Ubezpieczenia? To banalnie proste. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie. Konsulat skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły i przedstawić dokładną ofertę. Specjalista odpowie też na wszystkie Twoje pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości.

  W TUZ Ubezpieczenia możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców dostosowane do indywidualnych potrzeb bez żmudnych formalności! Zapraszamy do współpracy!

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu