Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Ubezpieczenie OC samochodu – co warto o nim wiedzieć?

  Ubezpieczenie OC samochodu – co warto o nim wiedzieć?

  15.02.2024

  Jazda samochodem w obecnych czasach stale zyskuje na popularności. Wszystkie pojazdy są jednak narażone na pewne niebezpieczeństwa, które sprawiają, że kondycja auta może ulec wyraźnemu pogorszeniu. Aby chronić się przed reperkusjami finansowymi takich zdarzeń, należy postawić na ubezpieczenie OC samochodu. Ma ono bardzo szerokie spektrum walorów, dlatego też jest absolutnie niezbędne dla wszystkich kierowców.

  Ubezpieczenie OC samochodu – najważniejsze informacje

  Choć ubezpieczenie OC to względnie popularny termin, to sporo osób po dziś dzień nie wie, jakie są jego główne założenia. Warto wiedzieć przede wszystkim o tym, że z ubezpieczenia OC pokrywane są koszty naprawy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innym uczestnikom ruchu. Wbrew powszechnie przyjętym stereotypom ubezpieczenie OC samochodu nie chroni więc samego ubezpieczonego, a osoby trzecie, które w przypadku potencjalnego wypadku drogowego mogą otrzymać gotówkę za poniesione szkody. Ubezpieczenie to ma jednak istotne znaczenie także dla samego ubezpieczonego, albowiem dzięki niemu nie musi on pokrywać kosztów naprawy auta innej osoby z własnej kieszeni. OC jest więc niebywale istotne dla wszystkich osób, które chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas jazdy oraz pewność, że w przypadku wypadku aspekty finansowe nie będą musiały stanowić żadnego problemu.

  Jak sprawdzić, czy auto ma OC?

  Ubezpieczenie OC to nie tylko atrakcyjna opcja dla kierowców chcących polepszyć swoje bezpieczeństwo w trakcie jazdy, ale też istotny wymóg prawny. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, jest bowiem obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej. Niezastosowanie się do tego przepisu może przynieść poważne kary finansowe, dlatego warto dbać o to, aby auto było ubezpieczone. Informacje na temat tego, czy samochód ma ważne ubezpieczenie OC, można znaleźć na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Aby sprawdzić, czy auto ma ważne OC, należy podać numer rejestracyjny samochodu bądź VIN oraz datę sprawdzenia ważności OC i kraj, w którym w tym momencie przebywał kierowca. Po podaniu tych informacji trzeba też przepisać kod weryfikacyjny. Jeżeli wszystko zostanie wykonane prawidłowo, a samochód ma ważne OC, to na ekranie pokażą się marka i model samochodu, a także numer polisy OC wraz z adresem głównej siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

  Co wchodzi w skład ubezpieczenia OC samochodu?

  Ubezpieczenie OC samochodu ma wiele mocnych stron, a jednym z jego najważniejszych walorów jest fakt, że obejmuje szereg bardzo różnorodnych zdarzeń drogowych. Ubezpieczenie OC okaże się pomocne przede wszystkim w przypadku potrącenia pieszego bądź rowerzysty. Dzięki niemu poszkodowany szybko otrzyma finansową rekompensatę, a sprawca zdarzenia nie będzie musiał ponosić finansowych konsekwencji. Ubezpieczenie to jest także bardzo przydatne w przypadku szeroko pojętych kolizji drogowych, a nawet potrąceń zwierząt. Warto podkreślić, że pojazd ubezpieczonego nie musi być w ruchu, aby powstało zdarzenie wywołujące szkodę. Polisa ta jest więc niezbędna dla wszystkich osób chcących szybko otrzymać pokrycie potencjalnych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Z pomocą OC ryzyko finansowych problemów wynikających z niespodziewanych zdarzeń drogowych jest więc zredukowane do absolutnego minimum.

  Jakie szkody pokrywa OC?

  Wypłata odszkodowania z ramach ubezpieczenia OC jest możliwa w sytuacjach, kiedy doszło do zdarzenia, którego następstwem jest zgon, uszkodzenie ciała, poważna utrata zdrowia lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia. W większości przypadków OC pokrywa przede wszystkim szkody majątkowe. Dzięki pomocy ubezpieczyciela możliwe jest więc uzyskanie środków na naprawę pojazdu. W ramach ubezpieczenia OC pokrywane są zarówno koszty holowania samochodu, jak i tłumaczenia dokumentów czy wynajmowania auta zastępczego. Rozwiązanie to ma więc charakter kompleksowy i okazuje się pomocne na każdym etapie awarii pojazdu. Ubezpieczenie OC pokrywa również koszty szkód osobowych. Jeżeli doszło do uszkodzenia ciała bądź poważnego uszczerbku na zdrowiu, to OC z pewnością przyniesie wiele korzyści. Sprawi ono, że poszkodowanemu zwrócone zostaną koszty leczenia i rehabilitacji. Co więcej, ubezpieczyciele wypłacają również zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdy.

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC obejmuje wiele różnych sytuacji drogowych, jednak nie oznacza to, że finansowa rekompensata jest wypłacana za każdym razem. Istnieją bowiem sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone poszkodowanej osobie. Ubezpieczenie OC samochodu nie dotyczy przede wszystkim szkód wyrządzonych umyślnie i w pełni świadomie. Jeśli więc dany kierowca celowo spowoduje zniszczenie swojego pojazdu, to nie może liczyć na żadne wsparcie finansowe. Ubezpieczenie OC pojazdu nie obejmuje również sytuacji, do których doszło w wyniku ewidentnego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego. Jeżeli więc popełnił on bardzo poważne pomyłki, które świadczą o jego nieuwadze i braku roztropności, to ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia pieniędzy.

  Warto podkreślić, że ubezpieczenie OC nie okaże się pomocne także dla osób, które kierowały pojazd pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. W przypadku potwierdzenia, że kierowca był pod wpływem narkotyków, papierosów czy alkoholu, nie będzie mógł on liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Firma zajmująca się wypłacaniem ubezpieczeń może odmówić pomocy także w sytuacji, kiedy to kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Jeżeli nie miał on prawa jazdy bądź uciekł z miejsca zdarzenia, to wszystkie poniesione szkody będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Ubezpieczyciele nie ponoszą także odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stanu wyjątkowego. Przepis ten dotyczy przede wszystkim osób przebywających w miejscach dotkniętych wojną czy terroryzmem. Choć ubezpieczenie OC nie okaże się pomocne przy każdej szkodzie, to jego posiadanie jest bardzo ważne – zarówno pod kątem prawnym, jak i finansowym. Dzięki niemu nie narazisz się na niechciane finansowe konsekwencje powstałe w wyniku niespodziewanych wypadków drogowych.

   

   

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu