Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Ryzyka w pracy rolnika. Jak zabezpieczyć się przed ich skutkami.

  Ryzyka w pracy rolnika. Jak zabezpieczyć się przed ich skutkami.

  18.10.2023

  Prowadzenie gospodarstwa rolnego, niezależnie od jego areału, rodzaju prowadzonych upraw czy hodowli oraz stopnia zaawansowania technologicznego, to ciężka i trudna praca. Zadania jakie ma do wykonania rolnik podlegają wprawdzie sezonowości i wg ocen samych mieszkańców wsi najintensywniejsze są wiosną i jesienią, ale również w pozostałych dwóch sezonach muszą być realizowane, i w ciągu każdej pory roku obarczone są ryzykiem. Ciężkie i zaawansowane technologicznie maszyny, ingerujące w strukturę otoczenia i środowisko naturalne operacje, kontakt z często dużymi, silnymi zwierzętami, których reakcje nie zawsze są do przewidzenia, to wszystko powoduje, że praca na wsi nie należy do najbezpieczniejszych, a skutki jej nieumyślnego nieprawidłowego wykonania mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Często też źródłem ryzyka i potencjalnej możliwości wyrządzenia szkód jest pogoda. Prace wykonywane w pośpiechu, żeby zdążyć z nimi przed ulewą czy wichurą mogą przyczynić się do nieumyślnego spowodowania szkód o daleko idących skutkach.

  Analizując, jak na wsi wyglądają poszczególne pory roku i związane z nimi działania w polu, magazynach produktów rolnych czy halach hodowlanych, dochodzi się do wniosku, że ubezpieczenie OC rolnika, to bardzo przydatny zakup dla każdego, kto jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Jest to również zakup obowiązkowy, ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla rolników wynika z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników w zakresie ochrony ubezpieczeniowej TUZ wprowadziło do swojej oferty OC rolników rozszerzone o inne korzystne i przydatne ubezpieczenia.

  OC rolnika – co obejmuje?

  Najogólniej powiedzieć można, że jest to zabezpieczenie roszczeń, jakie mogą mieć wobec rolnika osoby trzecie, w jakikolwiek sposób poszkodowane przez jego działania związane z prowadzeniem prac polowych czy hodowlą zwierząt. Na jego podstawie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na rzecz poszkodowanego, za szkody wyrządzone w jego mieniu przez posiadającego polisę rolnika, osoby zamieszkujące z nim lub osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym. Ochrona ubezpieczeniowa uruchamiana jest również na wypadek utraty zdrowia lub śmierci osób trzecich spowodowanych działalnością rolniczą ubezpieczonego.

  Chcąc podać konkretny przykład: może to być np. :

  • uszkodzenie ogrodzenia sąsiada powstałe w czasie prac polowych
  • zniszczenie zasiewów na polu, na które wdarły się jego zwierzęta gospodarskie
  • uraz pracownika zatrudnionego przez rolnika do prac np. przy zasiewach, opryskach czy zbiorach, albo przy karmieniu zwierząt w hodowli
  • szkody spowodowane przez maszyny wolnobieżne będące na wyposażeniu gospodarstwa, w czasie prac polowych lub dojazdu na pole.

  Pamiętać należy, że szkody spowodowane przez te same pojazdy spowodowane w standardowym ruchu drogowym nie są pokrywane przez OC rolników i wymagają zakupienia ubezpieczenia komunikacyjnego

  Jak wybrać ubezpieczenie OC rolnika?

  Ponieważ jak już wcześniej wspominaliśmy ubezpieczenie OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym, przy podejmowaniu decyzji o tym, gdzie je zakupić warto przede wszystkim sprawdzić możliwość i warunki jego rozszerzenia, oraz wysokość składki, jaka będzie z tego tytułu opłacana i możliwość rozłożenia jej na raty.

  Istnieją warunki, które w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będą takie same: wszędzie okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, a minimalne sumy gwarancyjne w przypadku szkód na osobie i na mieniu wynikają z przepisów prawa.

  Ale oprócz nich nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe oferuje rolnikom na bardzo korzystnych warunkach również obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych oraz rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o:

  • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
  • ubezpieczenie AGROCASCO na wypadek uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia maszyn rolniczych
  • pakiet ubezpieczeniowy BEZPIECZNY ROLNIK, dopasowany do indywidualnych potrzeb właściciela gospodarstwa rolnego

  Łącząc te produkty ubezpieczeniowe jesteśmy przekonani że trafiamy dokładnie w potrzeby rolników i oferujemy im ochronę pozwalającą na wykonywanie ich pracy bez obaw o skutki nieumyślnie spowodowanych szkód.

  Jak sprawdzić OC rolnika?

  Jak wszystkie ubezpieczenia obowiązkowe również OC rolnika może zostać zweryfikowane. Do sprawdzenia, czy zostało zawarte zobowiązany jest wójt (ewentualnie burmistrz lub prezydent miasta) gminy na terenie której zlokalizowane jest gospodarstwo rolne. Może to zrobić np. przez stronę www.ufg.pl lub w każdy inny dopuszczalny przez prawo sposób.

  Jest to o tyle ważne, że za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika przewidziana jest kara finansowa. Jej wysokość wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Ponieważ umowa ubezpieczeniowa na przedłuża się automatycznie, potrzebę sprawdzenia jej aktualności może mieć również sam rolnik. W takim przypadku zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy będą w stanie szczegółowo sprawdzić historię ubezpieczenia.

  Jak kupić ubezpieczenie OC dla rolników?

  W zależności od tego, jaki rodzaj kontaktu preferuje rolnik, ubezpieczenie może być zawarte osobiście u przedstawiciela, agenta albo pośrednika towarzystwa ubezpieczeniowego lub w formie zdalnej. W tym drugim rozwiązaniu proponujemy skorzystanie z infolinii lub kalkulatora znajdującego się na stronach internetowych ubezpieczycieli.

  W przypadku kontaktu osobistego współpracownicy firmy ubezpieczeniowej są w stanie profesjonalnie i rzeczowo doradzić wybór najkorzystniejszej opcji o odpowiedzieć na wszystkie nurtujące rolnika pytania.

  Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC 2024 w TUZ? 

  Nasze towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje rolnikom indywidualne podejście do wyliczenia sumy ubezpieczenia i związanej z nią wysokości składki. Oferowane przez nas ceny ubezpieczeń są z pewnością konkurencyjne w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku polisami OC rolnika. Staramy się być partnerem dla naszych klientów, dlatego przed złożeniem oferty na ubezpieczenie dokonujemy szczegółowych analiz, aby móc zaoferować najkorzystniejsze rozwiązanie. Dzięki temu zyskują oni komfort finansowy w przypadku spowodowania jakichkolwiek szkód na osobie lub mieniu. Nie muszą się więc martwić o wypłatę odszkodowania, którą zajmujemy się my.

  Przy zakupie pakietu ubezpieczeń rolniczych, w skład którego wchodzi OC rolnika oferujemy właścicielom gospodarstw rolnych korzystne zniżki. Zakup polis ubezpieczeniowych w TUZ to więc nie tylko spokój i bezpieczeństwo, ale również sposób na zaoszczędzenie środków, które zainwestować można w rozwój swojej działalności.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu