Start Przerejestrowanie zakupionego auta. Czy w 2023 roku za opóźnienie grozi kara?

Przerejestrowanie zakupionego auta. Czy w 2023 roku za opóźnienie grozi kara?

07.08.2023

Przerejestrowanie auta to jeden z najważniejszych obowiązków, jakich należy dokonać po zakupie pojazdu. Czy obowiązują ramy czasowe? Czy za spóźnienie z dopilnowaniem formalności można ponieść konsekwencje finansowe? Jakie przepisy obecnie obowiązują? Jaka jest kara za niezarejestrowanie lub niezgłoszenie nabycia pojazdu używanego? O tym w poniższym artykule.

Jaki jest czas na zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu?

W ciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu i zawarcia transakcji kupujący nie ma już prawnego obowiązku zgłaszania tego faktu w wydziale komunikacji. Na mocy porozumienia Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Infrastruktury nastąpiła istotna nowelizacja przepisów. Tym samym zmniejszyła się liczba uciążliwych dla obywateli czynności urzędowych niezbędnych do wykonania po zakupie pojazdu. Bodźcem do zmian było niedotrzymywanie przez nabywców pojazdów faktu nabycia pojazdu. Skutkowało to nakładaniem mandatów na osoby, które sprzedały auto, ale dalej figurowały w bazie jako jego właściciele.

Ile jest czasu na przerejestrowanie auta w 2023 roku?

Jeszcze przed rokiem 2020 na kierowców, którzy przekroczyli termin 30 dni, nie były nakładane kary finansowe. Osoba kupująca auto musiała w tym terminie: – zarejestrować pojazd, jeżeli była to pierwsza rejestracja w kraju (np. zarejestrowanie auta sprowadzonego zza granicy),
– zgłosić nabycie auta, jeżeli pojazd był już w kraju zarejestrowany.

Jednak znowelizowane przepisy nałożyły od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązek dokonania przerejestrowania pojazdu w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W tym czasie należało nie tylko zgłosić nabycie pojazdu, ale również dokonać jego rejestracji. Ustawa z dnia 26 maja 2023 roku zniosła obowiązek zgłaszania nabycia pojazdu, zachowując konieczność rejestracji lub przerejestrowania. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia się do wydziału komunikacji. Rodzaj formalności zależy od nabytego pojazdu. Jeżeli auto zostało sprowadzone spoza Polski, pojazd podlega pełnej rejestracji. W przypadku zakupu samochodu na terytorium kraju następuje tak zwane przerejestrowanie, a wymianie podlega jedynie dowód rejestracyjny. Tablice rejestracyjne nie są zmieniane. Termin do 90 dni mają właściciele firm, zajmujący się obrotem pojazdami. Wprowadzone zmiany zapewnią dostęp do danych właścicieli pojazdów w centralnej ewidencji pojazdów, z której na co dzień korzysta m.in. policja.

Jaka jest kara za niezarejestrowanie lub niezgłoszenie nabycia pojazdu używanego?

Chociaż w 2023 roku zniesiony został obowiązek nabycia pojazdu, niewywiązanie się w okresie 30 dni z wymogu przerejestrowania pojazdu wiąże się z karą. Przepisy dotyczące zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu co jakiś czas podlegają zmianom. Kierowcy nie zawsze są na bieżąco z nowymi zapisami prawnymi, co może spowodować poniesienie nieoczekiwanych wydatków. Dlatego nie warto zwlekać i starać się załatwić formalności bez zbędnej zwłoki. Nie należy przekładać przerejestrowania auta na ostatnią chwilę, gdyż konsekwencje mogą skutecznie nadwyrężyć domowy lub firmowy budżet. Wcześniej wysokość opłaty ustalał urzędnik na podstawie swojej oceny. Starosta mógł nałożyć karę od 200 do 1000 zł. Obecnie obowiązują ujednolicone stawki, z którymi nabywcy pojazdów powinni się liczyć. Karę 250 zł zapłaci dotychczasowy właściciel pojazdu, który nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu. 500 zł to kara, jaką poniesie właściciel auta, który w ciągu 30 dni nie złoży wniosku o rejestrację lub przerejestrowanie pojazdu. Karę finansową w wysokości aż 1000 zł otrzyma właściciel pojazdu, który zwleka ze złożeniem wniosku rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie powyżej 180 dni. Wprowadzone kary mają na celu ograniczyć skutki kradzieży tożsamości w zakresie przerejestrowania pojazdów. W związku z powyższym obowiązek przerejestrowania auta zastąpił konieczność zgłaszania nabycia pojazdu w wydziale komunikacji.

Gdzie dokonać przerejestrowania zakupionego pojazdu?

Jeżeli przerejestrowania auta dokonuje przedsiębiorca, czynność ta powinna być dokonana w starostwie właściwym dla siedziby danej firmy. W przypadku osoby prywatnej będzie to miejsce zamieszkania urząd miasta, urząd dzielnicy (np. w Warszawie), czy urząd starostwa powiatowego. Do rejestracji niezbędny jest m.in. dokument potwierdzający tożsamość właściciela, dotychczasowy dowód rejestracyjny, aktualne badanie techniczne, czy potwierdzenie posiadania ważnego ubezpieczenia OC.

Przerejestrowanie nabytego auta a ubezpieczenie OC

To zbywca, czyli osoba sprzedająca pojazd jest zobowiązana do poinformowania agencji ubezpieczeniowej o zbyciu pojazdu i przeniesieniu własności auta. Na dopełnienie tej formalności ma 14 dni od zawarcia umowy. Sprzedaż można zgłosić przez Internet, wypełniając wniosek online. Jeżeli ubezpieczycielem jest firma ubezpieczeniowa TUZ, wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia kupna pojazdu. Pozwoli to łatwo uzyskać niezbędne informacje. Zaleca się również, aby osoba, która nabyła pojazd, skontaktowała się z danym ubezpieczycielem. Jest to po prostu formalność, której nie można pominąć podczas nabywania lub zbywania pojazdu. Wraz z autem często przekazywana jest ważna jeszcze przez jakiś czas polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Z danego ubezpieczenia można korzystać, aż do czasu wygaśnięcia. Ważność takiej polisy od zbywającego pojazd można łatwo sprawdzić na stronie www.ufg.pl. Warto pamiętać, że taka polisa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu.

Kary za brak aktualnego OC są bardzo surowe. Od lipca 2023 roku właściciel auta osobowego za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni poniesie karę finansową w wysokości 1 400 zł. Brak OC w okresie od 4 do 14 dni to kara 3 600 zł. Powyżej 14 dni kierowca zapłaci 7200 zł. Jeżeli jesteśmy świadomi obowiązujących przepisów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wraz z zakupionym autem przejąć polisę po poprzednim właścicielu. Jednak czasem korzystniejszą opcją jest samodzielny zakup ubezpieczenia OC w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu