Start Prowadzisz firmę? Pomyśl o ubezpieczeniu – dlaczego warto to zrobić?

Prowadzisz firmę? Pomyśl o ubezpieczeniu – dlaczego warto to zrobić?

09.08.2023

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W biznesie obsługuje się bowiem klientów, co sprawia, że niejednokrotnie przeprowadzane są dosyć skomplikowane i wymagające czynności. Profesjonalne podejście do zadań nie eliminuje ryzyka popełnienia błędu, gdyż może być on wywołany szeregiem zróżnicowanych czynników. Przydatnym narzędziem może okazać się tutaj ubezpieczenie dla firm. Jakie są jego cele, czym kierować się przy wyborze takiego rozwiązania i w jakich przypadkach wykupienie takiej polisy jest obowiązkowe?

Jakie ubezpieczenie może przydać się osobie prowadzącej własną działalność gospodarczą?

Niejednokrotnie przy wykonywaniu zleconych zadań istnieje ryzyko wyrządzenia klientowi szkody. Sytuacja taka może być wynikiem błędu, czy też niedopatrzenia związanego z obsługiwaniem dużej liczby kontrahentów. Nie ulega wątpliwości, że taka sytuacja jest problematyczna zarówno dla osoby zamawiającej usługę, jak i dla podmiotu ją realizującego. Ubezpieczenie dla firm może okazać się w takich okolicznościach bardzo przydatnym zabezpieczeniem zarówno interesów przedsiębiorstwa, jak i jego klienta.

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej polisa od odpowiedzialności cywilnej to praktyczne rozwiązanie, ponieważ w sytuacji wystąpienia ewentualnej szkody u kontrahenta, ubezpieczenie może ją pokryć. Jest to wygodne dla przedsiębiorcy, gdyż nie musi on samodzielnie uiszczać należności. Zakres ochrony oraz kwota, jaka może zostać wypłacona klientowi w konkretnych przypadkach, to aspekty regulowane umownie pomiędzy ubezpieczycielem a firmą zainteresowaną polisą.

Jaki jest cel ubezpieczenia firmy i o czym warto pamiętać?

Celem ubezpieczenia dla firm, które jest związane z odpowiedzialnością cywilną, jest ochrona przedsiębiorcy, a także jego klienta. Szkoda wyrządzona kontrahentowi może być duża – w takich sytuacjach jej uregulowanie przez niewielką firmę może okazać się kłopotliwe. Okoliczności takie generują trudności w odzyskaniu należności przez poszkodowanego i wpływają na wizerunek podmiotu. Warto więc zadbać o odpowiednio dobraną polisę, którą można wykorzystać do częściowego lub całkowitego pokrycia szkody.

Dlaczego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw?

Czynności wykonywane w działalności gospodarczej często wymagają specjalistycznej wiedzy. Ważny jest tutaj profesjonalizm, aby zapewniać klientom wysoką jakość obsługi. Osoba, która decyduje się na prowadzenie własnego biznesu, powinna o tym pamiętać i świadomie przeprowadzać realizowane działania. Nie oznacza to jednak, że podczas świadczenia usług nie może zdarzyć się pomyłka. Niejednokrotnie w sposób nieumyślny może dojść do wiążącego się z poważnymi konsekwencjami niedopatrzenia przedsiębiorcy.

Jakie ryzyko jest związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie dla firm to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy szukają ochrony przed ryzykiem, jakie wynika ze świadczenia usług. Błąd w działalności gospodarczej może być związany z wieloma czynnikami. Wśród nich można wymienić:

  • zmęczenie,
  • niedopatrzenie właściciela firmy, pracownika lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie personelem,
  • obsługiwanie szeregu kontrahentów,
  • skomplikowane przepisy prawne i wątpliwości interpretacyjne,
  • szereg zadań do wykonania.

Pomyłka przedsiębiorstwa może powodować szkody majątkowe u klienta, który ma prawo domagać się ich naprawienia. Kontrahent oczekuje bowiem braku niedopatrzeń i profesjonalnej obsługi niezależnie od trudności, jakie mogą się pojawić w tym zakresie.

W jakich branżach posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe?

Choć w większości firm ubezpieczenie dla biznesu od odpowiedzialności cywilnej ma charakter dobrowolny i nie jest obligatoryjne, w niektórych dziedzinach wykupienie takiej polisy jest wymagane przez prawo. Wynika to z faktu, że niektóre profesje zostały uznane za generujące duże ryzyko błędu i powstania szkody u klienta. Przedsiębiorcy powinni więc sprawdzić przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, czy taki obowiązek ich dotyczy.

Biuro rachunkowe a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Jedną z branż, które wymagają posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej, jest prowadzenie biura rachunkowego. Takie podmioty często przygotowują dokumenty rozliczeniowe dla innych firm. Skomplikowane regulacje prawne, a także rozbieżne interpretacje obowiązujących przepisów i często wprowadzane w tym zakresie zmiany sprawiają, że nie jest trudno popełnić błąd. Tymczasem odpowiednio opracowane księgi rachunkowe są bardzo istotne w działalności gospodarczej, dlatego też klienci szukają wsparcia w tym zakresie i liczą na profesjonalną pomoc. Obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego daje im możliwość sprawnego dochodzenia należności.

Zarządca nieruchomości a konieczność posiadania ubezpieczenia

Kolejną branżą, w której ubezpieczenie dla biznesu w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, jest zarządzanie nieruchomościami. Osoby zajmujące się wykonywaniem takich zadań, realizują szereg czynności organizacyjnych, które są związane z dbaniem o stan budynku i komfort jego użytkowania przez mieszkańców. Tutaj również ryzyko popełnienia błędu jest stosunkowo duże, gdyż trzeba pilnować szeregu kwestii formalnych i starannie planować działania. W przypadku nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez zarządcę poszkodowani mieszkańcy mogą domagać się naprawienia wynikającej z tego faktu szkody.

Na czym polega ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie dla biznesu od odpowiedzialności cywilnej funkcjonuje w prosty sposób – właściciel przedsiębiorstwa terminowo opłaca wyznaczone składki, a w przypadku wystąpienia zdarzenia, które wywołuje szkodę u klienta, firma ubezpieczeniowa reguluje należności, jeśli konkretna sytuacja jest objęta zakresem polisy. Szczegółowe warunki wypłacania pieniędzy poszkodowanym, czy też tego, w jakich sytuacjach ustalenia znajdują zastosowanie, określa umowa.

W kontrakcie określona jest maksymalna kwota, jaka może zostać przekazana klientowi, który ma roszczenia związane ze szkodą, a także wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Wszystkie detale należy więc weryfikować w zapisach umownych.

O czym pamiętać, decydując się na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla biznesu?

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykupić polisę u firmy ubezpieczeniowej, powinni dokładnie zweryfikować ryzyko związane z realizowanymi zadaniami oraz potrzeby własnego biznesu. Przed podpisaniem umowy należy się z nią uważnie zapoznać. Ważne jest to, aby sprawdzić:

  • kwotę ubezpieczenia,
  • wysokość składek i terminy ich płatności,
  • wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej,
  • sytuacje, w których polisa znajduje zastosowanie,
  • czas trwania ubezpieczenia.

Dobrze jest także szczegółowo zapoznać się z procedurami obowiązującymi w przypadku wystąpienia szkody, czy też chęci rozwiązania umowy. Wszystkie te czynniki mogą mieć duży wpływ na ostateczną decyzję właściciela firmy, dlatego niezbędne jest ich skrupulatne przeanalizowanie. Należy również pamiętać o tym, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje konsekwencji wynikających z prawa karnego. Jeżeli więc doszłoby do tego rodzaju naruszenia, wskazany rodzaj polisy nie znajduje zastosowania.

Odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu wymaga świadomości tego, że błąd podczas realizacji powierzanych zadań może skutkować powstaniem szkody u klienta. Zdarza się, że nie jest ona wysoka, ale czasem kwota, której może domagać się kontrahent, jest naprawdę pokaźna. Może tak być przykładowo w sytuacji, gdy zawiera się poważne kontrakty na duże sumy z ogromnymi przedsiębiorstwami.

Ochrona zarówno właściciela firmy, jak i obsługiwanych przez niego podmiotów jest bardzo ważnym zagadnieniem. Warto zadbać o to, aby w przypadku błędu i wynikających z niego komplikacji, klient mógł stosunkowo szybko i łatwo uzyskać należność, a przedsiębiorca nie był zmuszony do realizacji zobowiązania przekraczającego jego możliwości finansowe.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu