Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Polisy dostępne w ofercie firmy TUZ Ubezpieczenia – dlaczego warto się na nie zdecydować?

  Polisy dostępne w ofercie firmy TUZ Ubezpieczenia – dlaczego warto się na nie zdecydować?

  21.10.2023

  Ubezpieczenia dotyczą rozmaitych obszarów życia – czasem ich celem jest zabezpieczenie przed kosztami wynikającymi z uszkodzenia pojazdu lub awarii na terenie nieruchomości, a niekiedy stanowią one ochronę profesjonalisty przed ryzykiem związanym z możliwością popełnienia błędu podczas świadczenia usług w prowadzonej działalności gospodarczej i narażenia klientów na straty powodującego konieczność pokrycia kosztów obejmujących wyrządzoną szkodę. W ofercie firmy TUZ Ubezpieczenia dostępne są polisy przeznaczone zarówno dla biznesu, jak i osób prywatnych, wśród których można wymienić ubezpieczenie domu, czy też ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla specjalistów z rozmaitych branż. Jakie polisy mogą być przydatnym rozwiązaniem i kiedy warto wykorzystać poszczególne rodzaje ubezpieczeń?

  Dlaczego warto skorzystać z możliwości ubezpieczenia domu lub mieszkania?

  Na terenie nieruchomości niejednokrotnie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń związanych z:

  • awariami sprzętów i uszkodzeniami elementów wyposażenia,
  • niepożądaną ingerencją osób trzecich.

  Włamanie, czy też dewastacja to sytuacje generujące często duże straty. Koszty ich pokrycia nierzadko okazują się wysokie, co może okazać się problematyczne dla osób prywatnych. W celu zabezpieczenia swojego budżetu przed takimi okolicznościami warto wykupić polisę w firmie TUZ Ubezpieczenia. Ustalając warunki umowy, trzeba dokładnie przeanalizować wartość obiektu oraz znajdujących się w nim ruchomości. Celem jest dobór optymalnej sumy gwarancyjnej – to ona decyduje bowiem o tym, jaka jest maksymalna kwota, która zostaje pokryta przez ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia opisanych w kontrakcie zdarzeń.

  Kiedy przydatne jest ubezpieczenie domku letniskowego?

  Właściciele domków letniskowych często przebywają w nich jedynie w sezonie wypoczynkowym – chcą zrelaksować się w przyjaznej atmosferze, odpocząć i zmienić otoczenie. Pozostawianie obiektu na długi czas bez nadzoru sprawia jednak, że ryzyko zniszczenia mienia lub włamania jest dosyć wysokie. Osoby, które rzadko odwiedzają swój domek letniskowy, powinny więc zdecydować się na jego ubezpieczenie. Choć domki letniskowe są niewielkie, nierzadko są w nich przechowywane wartościowe elementy wyposażenia meblowego, a także sprzęty. Warto zatem chronić się przed kosztami ewentualnych:

  • awarii instalacji,
  • pożarów,
  • powodzi,
  • kradzieży.

  Zdarza się, że do domków letniskowych przynależy ogród, w którym ustawione są cenne elementy dekoracyjne, których zadaniem jest tworzenie komfortowej i estetycznej przestrzeni do wypoczynku. Gdy wykorzystuje się drogie przedmioty do ozdobienia przestrzeni zielonej, należy zatroszczyć się o ich ubezpieczenie.

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli samochodów – co jest ważne?

  Zarówno podczas prowadzenia pojazdów w celach prywatnych, jak i biznesowych może wystąpić kolizja drogowa powodująca drobne lub poważne uszkodzenia maszyny. Pokrycie wynikających z takiej sytuacji kosztów może być problematyczne, dlatego też obowiązujące regulacje prawne wprowadzają konieczność wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy samochodów. Takie rozwiązania można znaleźć w ofercie TUZ Ubezpieczenia. Gdy dochodzi do zdarzenia, w którym ubezpieczony uczestniczy w kolizji i następuje uszkodzenie czyjegoś pojazdu, nie musi on samodzielnie pokrywać powstałych należności, co jest bardzo wygodne dla obu stron. Ubezpieczony jest bowiem chroniony przed dużymi wydatkami a poszkodowany przed trudnościami w dochodzeniu swoich roszczeń wynikającymi z kosztownej szkody.

  Kiedy profesjonaliści muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

  W niektórych profesjach niezbędne jest wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnej, która ma charakter obowiązkowy. Takie rozwiązanie ma na celu ochronę klientów osób pracujących w zawodach związanych z wysokim ryzykiem błędu przed możliwą niewypłacalnością specjalisty – zdarza się, że pokrycie wyrządzonej szkody jest związane z ogromnymi kosztami. Przedsiębiorstwo TUZ Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przeznaczone dla biur rachunkowych, a także:

  • przewoźników drogowych,
  • agentów ubezpieczeniowych,
  • pośredników kredytów hipotecznych,
  • zarządców nieruchomości.

  Podczas transportowania ładunków lub organizowania prac na terenie obiektów wielorodzinnych nierzadko występują opóźnienia, błędy oraz uszkodzenia elementów infrastruktury lub przewożonych towarów. W takich okolicznościach poszkodowani mogą ubiegać się o naprawienie szkody, dlatego też wykupienie polisy jest praktycznym sposobem na zabezpieczenie się przed koniecznością zapłaty należności wynikających z przysługujących im roszczeń.

  Własny biznes a ubezpieczenie – o czym warto pamiętać?

  Właściciele małych i dużych przedsiębiorstw powinni dokładnie przeanalizować ryzyko związane z realizowanymi projektami, a także obowiązujące regulacje prawne. Wybierając polisę ubezpieczeniową, trzeba dokładnie zweryfikować takie elementy umowy jak między innymi:

  • wysokość opłacanych składek,
  • zakres ubezpieczenia,
  • czas trwania ubezpieczenia,
  • suma gwarancyjna,
  • terminy płatności składek,
  • wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

  Dodatkowo trzeba rozumieć specyfikę poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Przykładowo polisa od odpowiedzialności cywilnej nie zabezpiecza przed konsekwencjami wynikającymi z naruszeń regulacji o charakterze karnym – jest to bowiem zupełnie inna dziedzina prawa. Takie szczegóły nie powinny być pomijane w procesie podejmowania decyzji o wykupieniu ubezpieczenia.

  Zarówno osobom prywatnym, jak i właścicielom firm może przydać się ubezpieczenie nieruchomości, czy też pojazdu, a także polisa chroniąca przed odpowiedzialnością cywilną. Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych jest zależne między innymi od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej lub od sposobu użytkowania obiektu. Umiejętna identyfikacja zagrożeń jest tutaj bardzo istotna, dlatego niezbędna jest szczegółowa analiza okoliczności, w których mogą zaistnieć ewentualne szkody.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu