Start Pełne ubezpieczenie domu lub mieszkania, w tym 22 różne świadczenia Assistance, zapewnia tylko polisa Bezpieczny Dom. Część 1.

Pełne ubezpieczenie domu lub mieszkania, w tym 22 różne świadczenia Assistance, zapewnia tylko polisa Bezpieczny Dom. Część 1.

04.03.2022

Assistance Medyczny, Assistance Techniczny, Assistance AGD/RTV, zdalną pomoc informatyka, pakiet pomocy, osobistego opiekuna – to wszystko i znacznie więcej zyskasz wybierając Bezpieczny Dom, czyli pełne ubezpieczenie domu lub mieszkania, z opcją ochrony mieszkańców, w tym kota i psa, w sumie nawet do czterech zwierząt.

Bezpieczny Dom to ubezpieczenie wyróżnione przez redakcję „Gazety Ubezpieczeniowej” jako jedno z dwóch najlepszych na rynku. ubezpieczenia domu lub mieszkania, które zapewnia w sumie aż 22 różne świadczenia Assistance. Jest ich tak wiele i dotyczą tak wielu możliwych zdarzeń, że będziemy je prezentować w odcinkach. Dzisiaj część 1, w której prezentujemy Assistance Medyczny, Assistance Techniczny oraz Pakiet pomocy w przypadkach zdarzeń losowych.

Warto pamiętać, że w sytuacji wyjątkowego pecha, gdyby nieszczęścia chodziły parami, z niektórych świadczeń TUZ Ubezpieczenia można skorzystać więcej niż jeden raz w okresie korzystania z ubezpieczenia Bezpieczny Dom.

Bezpieczny Dom to między innymi Assistance Medyczny

Assistance Medyczny zapewnia e-konsultację lub telekonsultację lekarską. Dodatkowo ubezpieczony może też zdecydować się na wizytę lekarską lub jeszcze raz wybrać e-konsultację albo telekonsultację lekarską. Ponadto to ubezpieczenie zapewnia do dwóch wizyt pielęgniarki, a w przypadku nieszczęśliwego wypadku również dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Bez żadnego limitu może korzystać z medycznej informacji telefonicznej oraz ma zapewnioną opiekę po hospitalizacji. Taką opiekę może mieć przez pięć dni do czterech godzin dziennie – w przypadku jednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Biorąc pod uwagę, że w ramach Bezpiecznego Domu TUZ zapewnia ubezpieczonym Drugą Opinię Medyczną, razem z Assistance Medycznym klient otrzymuje niezwykle szerokie zabezpieczenie w obszarze zdrowia.

Bezpieczny Dom to również Assistance Techniczny

Assistance Techniczny może być potrzebny w przypadku takich zdarzeń jak zatrzaśnięcie drzwi, zacięcie się zamka, utrata kluczy w następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku na osobie ubezpieczonego czy zdarzeń losowych jak: stłuczenie szyb zainstalowanych na stałe, dewastacja, kradzież z włamaniem, awaria instalacji, deszcz nawalny, grad, silny wiatr, powódź, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie czy zapadanie się ziemi. Świadczenie assistance w takich przypadkach polega na interwencji specjalisty domowego lub ślusarza. Na dodatek, gdyby okazało się, że nieszczęścia chodzą parami, ubezpieczonemu przysługują dwa świadczenie.

Bezpieczny Dom to także Pakiet pomocy w przypadkach zdarzeń losowych

Gdy w przypadkach zdarzeń losowych wymienionych powyżej Assistance Techniczny nie wystarczy, TUZ Ubezpieczenia w ramach polisy Bezpieczny Dom służy ubezpieczonemu Pakietem pomocy.

W ramach tego pakietu polisa zapewnia ubezpieczonemu: zakwaterowanie zastępcze, transport mienia, składowanie mienia, dozór mienia – raz w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w ramach limitu 5 000 zł. Dodatkowo zapewnia opiekę nad psem lub kotem w okresie do pięciu dni.

Bezpieczny Dom zapewnia też Assistance AGD/RTV

Artykuły AGD/RTV są prawie w każdym domu. Bez pralki czy artykułów potrzebnych do przygotowywania posiłków życie staje się trudniejsze, a dzięki Assistance AGD/RTV naprawa może się odbyć szybciej i bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez ubezpieczonego posiadającego polisę Bezpieczny Dom. Assistance obejmuje interwencję specjalisty naprawiającego również taki sprzęt jak radio czy telewizor.

Bezpieczny Dom to znacznie więcej niż TUZin korzyści

W następnych odcinku zaprezentujemy niezwykłe i liczne korzyści związane z Pomocą Informatyka, jaką zapewnia TUZ Ubezpieczenia dla każdego posiadacza polisy Bezpieczny Dom.

Wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia Bezpieczny Dom są dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu