Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie Bezpieczny Dom

  Ubezpieczenie Bezpieczny Dom - zalety oferty

  • elastyczna formuła ubezpieczenia – wariant od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk (All risk)
  • szeroki zakres ubezpieczenia w standardzie:
   • ubezpieczenie Drugiej Opinii Medycznej - zmniejsza istotnie ryzyko błędnej diagnozy i niewłaściwego planu leczenia
   • 22 świadczenia Assistance Home-Med: Zdalna pomoc informatyka, Assistance Medyczny, Assistance Techniczny, Assistance AGD/RTV, Pakiet pomocy, Organizacja przeglądów, Osobisty Opiekun, Pakiet Informacyjny
   • ubezpieczenie mienia poza domem w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych m.in. rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, instrumentów muzycznych (jeżeli ruchomości domowe zostały ubezpieczone na 15 tys zł od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk odraz od kradzieży z włamaniem)
   • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
   • dewastacja (w tym graffiti)
   • utrata wody lub gazu
   • szkody wyrządzone akcją ratowniczą również podczas ratowania zdrowia i życia
   • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
  • wariant All Risk dodatkowo w zakresie:
   • szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
   • przepięcia
   • stłuczenia szyb i elementów szklanych
   • kradzież mebli ogrodowych, grilli, roślin ogrodowych  Komu dedykowane jest ubezpieczenie Bezpieczny Dom?

  Ubezpieczenie skierowane jest do posiadaczy (własność hipoteczna, spółdzielcze prawo) lub użytkowników (nieruchomości lokatorskich, komunalnych lub zakładowych oraz wynajmowanych) domu jednorodzinnego lub mieszkania.

  Z ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, którzy są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania.

  Co obejmuje ochrona w ramach ubezpieczenia Bezpieczny Dom?

  • szeroki zakres ubezpieczenia w standardzie już w wariancie od ryzyk nazwanych:
   • ubezpieczenie Drugiej Opinii Medycznej - zmniejsza istotnie ryzyko błędnej diagnozy i niewłaściwego planu leczenia,
   • 22 świadczenia Assistance Home-Med: Zdalna pomoc informatyka, Assistance Medyczny, Assistance Techniczny, Assistance AGD/RTV, Pakiet pomocy, Organizacja przeglądów, Osobisty Opiekun, Pakiet Informacyjny
   • ubezpieczenie mienia poza domem w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych m.in. rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, instrumentów muzycznych (jeżeli ruchomości domowe zostały ubezpieczone na 15 tys zł od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk odraz od kradzieży z włamaniem)
   • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
   • dewastacja (w tym graffiti)
   • utrata wody lub gazu
   • szkody wyrządzone akcją ratowniczą również podczas ratowania zdrowia i życia
  • wariant All Risk dodatkowo w zakresie:
   • szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
   • przepięcia
   • stłuczenia szyb i elementów szklanych
   • kradzież mebli ogrodowych, grilli, roślin ogrodowych
  • zakres ubezpieczenia mienia po opłaceniu dodatkowej składki można rozszerzyć o:
   • ubezpieczenie od kradzieży zwykłej, również w wariancie od ryzyk nazwanych
   • przepięcia w wariancie od ryzyk nazwanych
   • powódź
   • stłuczenia szyb i elementów szklanych w wariancie od ryzyk nazwanych
  • dodatkowy przedmiot ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia
   • ubezpieczenie zielonych źródeł energii (solary, fotowoltaika) na budynku lub na posesji po opłaceniu dodatkowej składki
   • budynków niemieszkalnych
   • stałe elementy posesji m.in. ogrodzenie, instalacje wraz z urządzeniami oraz osprzętem, które znajdują się poza budynkiem
   • nagrobków cmentarnych
   • w ramach ruchomości domowych ochroną objęte są również: rzeczy gości, ruchomości do działalności gospodarczej (jeżeli zadeklarowano prowadzenie działalności w miejscu ubezpieczenia), rzeczy w czasowym posiadaniu, roślinność ogrodowa (w wariancie od wszystkich ryzyk), przedmioty wartościowe, ruchomości w pomieszczeniach przynależnych np. w piwnicy, garażu, mienie podręczne poza domem

  Bezpieczny Dom również dla nieruchomości w budowie

  • Zakres ubezpieczenia stan surowy zamknięty:
   • deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie
   • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
   • dewastacja (w tym Graffiti)
   • powódź
   • akcja ratownicza nieruchomości, zdrowia i życia
   • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
   • po opłaceniu dodatkowej składki: stałe elementy od kradzieży, materiały budowlane i narzędzia budowlane

  Jaki jest okres trwania polisy ubezpieczeniowej?

  Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres:

  • 12 miesięcy albo
  • 36 miesięcy
  Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta Produktu - Druga Opinia MedycznaKarta Produktu - Ubezpieczenie mieniaKarta Produktu - Ubezpieczenie Pies i KotKarta Produktu - Assistance Home-MedKarta Produktu - Bezpieczny SeniorKarta Produktu - OC w życiu prywatnymKarta Produktu - Ochrona PrawnaAnkieta Potrzeb Klienta