Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie Bezpieczny Dom

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?  Zalety oferty

  Elastyczna formuła ubezpieczenia

  Oferta w wariancie od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk (All Risks)

  Wyjątkowo szeroki zakres ochrony:

  • w obu wariantach:
   • aż 22 świadczenia Assistance Home-Med., m.in.: zdalna pomoc informatyka, assistance medyczny, techniczny, AGD/RTV, organizacja przeglądów, osobisty opiekun (concierge)
   • NOWOŚĆ: Druga Opinia Medyczna dla ubezpieczonego, z możliwością rozszerzenia dla osób bliskich mieszkających razem; zmniejsza istotnie ryzyko błędnej diagnozy i niewłaściwego planu leczenia.
   • ubezpieczenie mienia poza domem w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych m.in.: rowerów i hulajnóg elektrycznych, laptopów, telefonów, instrumentów muzycznych (jeżeli ruchomości domowe zostały ubezpieczone na min. 15 tys. zł od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem)
   • dewastacja (w tym graffiti)
   • utrata wody lub gazu
   • szkody wyrządzone akcją ratowniczą również podczas ratowania zdrowia i życia
   • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
   • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
  • w wariancie All Risks dodatkowo:
   • szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
   • przepięcia
   • stłuczenia szyb i elementów szklanych
   • kradzież mebli ogrodowych, grilli, roślin ogrodowych
  • po opłaceniu dodatkowej składki, można rozszerzyć zakres ubezpieczenia, o:
   • powódź
   • ubezpieczenie od kradzieży zwykłej, również w wariancie od ryzyk nazwanych
   • przepięcia w wariancie od ryzyk nazwanych
   • stłuczenia szyb i elementów szklanych w wariancie od ryzyk nazwanych

  Możliwość rozszerzenia przedmiotu ubezpieczenia o:

  • zielone źródła energii (solary, fotowoltaika) na budynku lub na posesji
  • budynki niemieszkalne
  • stałe elementy posesji m.in.: ogrodzenie, instalacje wraz z urządzeniami oraz osprzętem, które znajdują się poza budynkiem
  • nagrobki cmentarne
  • następujące ruchomości domowe:
   rzeczy gości, ruchomości do działalności gospodarczej (jeżeli zadeklarowano prowadzenie działalności w miejscu ubezpieczenia), rzeczy w czasowym posiadaniu, roślinność ogrodowa (w wariancie od wszystkich ryzyk), przedmioty wartościowe, ruchomości w pomieszczeniach przynależnych np. w piwnicy, garażu, mienie podręczne poza domem.

  Szeroki pakiet ubezpieczeń uzupełniających:

  Ochrona również dla nieruchomości w budowie

  Zakres ubezpieczenia przy stanie surowym zamkniętym:

  • pożar, dym i sadza, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, zalanie, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, wybuch, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotu, upadek statku powietrznego, huk ponaddźwiękowy
  • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
  • dewastacja (w tym Graffiti)
  • powódź
  • akcja ratownicza nieruchomości, zdrowia i życia
  • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
  • po opłaceniu dodatkowej składki: stałe elementy od kradzieży, materiały budowlane i narzędzia budowlane.  Dla kogo ?

  Dla właścicieli lub użytkowników domu jednorodzinnego lub mieszkania (w tym: lokatorskie, komunalne, zakładowe oraz wynajmowane), zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

  Okres ubezpieczenia

  Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres:

  • 12 miesięcy albo
  • 36 miesięcy
  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu