Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start OC rolnika – czy wznawia się automatycznie i czy jest obowiązkowe?

  OC rolnika – czy wznawia się automatycznie i czy jest obowiązkowe?

  02.10.2023

  Każda osoba prowadząca działalność rolniczą, musi pamiętać o tym, że podlega obowiązkowi wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej. Za brak OC rolnika naliczane są dość wysokie kary. Oczywiście, rolnicy mają dowolność wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, w zależności od tego, gdzie zostaną im zaoferowane lepsze warunki. Jednocześnie, czy w takiej sytuacji trzeba wypowiadać poprzednią polisę i czy OC rolnika wznawia się automatycznie?

  Czym dokładnie jest OC rolnika?

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osoby prowadzącej działalność rolniczą, jest policą obowiązkową. De facto, musi ją posiadać każdy, kto posiada także gospodarstwo rolne. Teoretycznie OC rolnika działa w ten sam sposób co inne polisy od odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia ono odszkodowanie na wypadek powstałych szkód, do których bezpośrednio przyczynił się sam rolnik. Zgodnie z Ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach, zakres polisy powinien być taki sam, niezależnie od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. OC rolnika chroni nie tylko jego samego, ale także inne osoby, które mieszkają lub wykonują prace w danym gospodarstwie rolnym na wypadek:

  • śmierci;
  • trwałego lub czasowego uszkodzenia ciała;
  • utraty zdrowia;
  • uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia mienia.

  W wyżej wymienionych przypadkach, to właśnie właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wyrządzone szkody.

  OC rolnika i inne ubezpieczenia – kiedy zachodzi wymóg ich wykupienia?

  Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności rolnej jest regulowane wymogami prawnymi. W tym momencie warto odwołać się do zapisów widniejących w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku, która traktuje o obowiązkowych ubezpieczeniach. Zgodnie z nią, rolnicy są zobowiązani do posiadania ważnej polisy OC, a także do ubezpieczenia wszystkich budynków, których metraż przekracza 20 metrów kwadratowych w momencie, kiedy znajdują się one na terenie gospodarstwa rolnego. Warto także wskazać, jakie warunki muszą zostać spełnione, by zaszła konieczność wykupienia OC rolnika. Mowa tu o:

  • posiadaniu gruntu rolnego o powierzchni ponad 1 hektara;
  • byciu osobą fizyczną;
  • prowadzeniu szeroko rozumianej działalności rolnej.

  Co więcej, rolnicy, którzy pobierają dotacje na poczet ochrony upraw, są zobowiązani do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Powinno ono obejmować co najmniej 50% upraw, do których zastosowanie znajduje dofinansowanie rządowe.

  Czy OC rolnika wznawia się w sposób automatyczny?

  Co do zasady, OC rolnika wznawia się zawsze w sposób automatyczny. Jednocześnie warto tu mieć na uwadze sytuację, w której rolnicy decydują się na zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego, gdyż zostały im zaoferowane lepsze warunki. W tym wypadku, rozwiązanie umowy z poprzednim ubezpieczycielem nie jest tożsame z zakończeniem okresu obowiązywania umowy. Rolnik, chcąc zmienić dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe, powinien w pierwszej kolejności złożyć wypowiedzenie, a następnie, niezwłocznie podpisać nową umowę. Rolnicy, z uwagi na to, że polisa OC przedłuża się automatycznie, powinni kontrolować daty i terminy jej obowiązywania, jeśli planują w najbliższym czasie dokonanie zmian.

  Kiedy można wypowiedzieć OC rolnika?

  Polisa OC rolnika zawierana jest z reguły na okres jednego roku. Wobec tego, najlepszym momentem na wypowiedzenie umowy dotychczasowego ubezpieczenia jest termin upływu 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Rolnicy powinni również pamiętać o tym, że wypowiedzenie polisy OC w terminie nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Muszą oni dokonać tego w formie pisemnej, dzięki czemu będą mogli skorzystać z ofert, które zaoferowane zostaną przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. Warto podkreślić fakt, że jeśli rolnik nie złoży wypowiedzenia, a także zaniecha dalszych płatności, naraża się na karę pieniężną.

  Jaka kara obowiązuje za brak OC rolnika?

  Zarówno w przypadku całkowitego braku OC rolnika jak i w przypadku nieuregulowania płatności składki w terminie, rolnik naraża się na dodatkową opłatę (karę). Jej wysokość będzie uzależniona od ustawowego, minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z obecnymi przepisami, za brak ważnego OC rolnika, kara będzie wynosiła 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Kto może skontrolować ważność polisy OC rolnika?

  Kontrolę w zakresie posiadania ważnego ubezpieczenia OC rolnika może przeprowadzić kilka instytucji. Zwykle, takiej weryfikacji dokonuje:

  • burmistrz lub prezydent miasta;
  • wójt lub starosta;
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

  Faktem jest, że gospodarstwa rolne znajdują się głównie na obszarach wiejskich, gdzie odpowiedzialność spada na wójta. Niemniej jednak rolnicy nie mogą być pewni, że unikną kontroli przeprowadzonej przez UFG. W trakcie kontroli, rolnicy zostaną poproszeni o to, by okazać umowę nawiązaną z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, a niekiedy także i dowód opłacenia składki za polisę OC. W momencie, kiedy rolnik nie będzie w stanie zaprezentować wymaganych dokumentów, musi liczyć się z nałożeniem na niego kary pieniężnej.

  Ubezpieczenie OC rolnika a inne pakiety

  Ubezpieczenie OC rolnika jest polisą obowiązkową. Niemniej jednak towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują atrakcyjne pakiety, które gwarantują jeszcze szerszy zakres ochrony. Mogą one obejmować np.:

  • kompleksowe ubezpieczenie mienia;
  • ubezpieczenie szyb w budynkach należących do gospodarstwa rolnego;
  • dodatkowe ubezpieczenie OC odnoszące się do zdarzeń z życia prywatnego;
  • zabezpieczenie maszyn i sprzętów rolniczych na wypadek awarii, kradzieży lub całkowitego zniszczenia.

  Dzięki udostępnionym pakietom ubezpieczeń dla rolników, mogą oni korzystać z jeszcze bardziej kompleksowej ochrony, a także czuć swoisty komfort finansowy w przypadku szkód w mieniu. Oczywiście pakiety ubezpieczeniowe w porównaniu od OC rolnika nie są obowiązkowe. Jednocześnie ich wykupienie często okazuje się wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem, które pozwala zabezpieczyć gospodarstwo rolne, a także osoby w nim mieszkające i pracujące na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu