Start Kara za brak OC w 2024 roku – opłaty znów idą w górę

Kara za brak OC w 2024 roku – opłaty znów idą w górę

11.09.2023

OC, jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które od 2003 roku obowiązkowo musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego (tzn. motoroweru, pojazdu samochodowego, przyczepy, ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego). Polisa OC odpowiada  za szkody powstałe na rzecz osób trzecich w związku z ruchem pojazdu. Kierowca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie OC. Jego brak skutkuje bowiem poważnymi karami. Jak to wygląda obecnie, i jakie zmiany szykują się w od stycznia 2024 roku? Odpowiadamy w artykule.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku reguluje obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przepisów należy przestrzegać, jednak dla bardziej wnikliwych udzielimy dokładniejszego wyjaśnienia. OC chroni nas nie tylko wtedy, gdy to my jesteśmy sprawcami wypadku. Pomaga również wtedy, gdy my jesteśmy jego ofiarami. Co by się stało, gdyby nasze auto zostało zniszczone, dodatkowo czekałoby nas długie leczenie, a sprawca wypadku (ani my) nie miałby pieniędzy, żeby opłacić wyrządzone szkody? Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej byłoby czasochłonne, kosztowne nie koniecznie zakończyłaby się powodzeniem. OC chroni przed taką sytuacją i gwarantuje pomoc pieniężną. Jest to zatem ubezpieczenie, którego wykupienie jest korzystne zarówno jeśli jesteśmy w roli pokrzywdzonego, jak i w roli sprawcy. A że jest to też wymóg formalny, to brak obowiązującej polisy skutkuje nałożeniem kary.

Kto egzekwuje kary za brak OC?

Ważność OC sprawdzana jest nie tylko w razie sytuacji, w której doszło do wypadku. Podczas rutynowej kontroli drogowej, policjant sprawdza zarówno prawo jazdy, jak również dowód rejestracyjny oraz polisę OC. I chociaż tych dokumentów od 2020 roku nie trzeba mieć przy sobie fizycznie, to kontrolujący sprawdzi je wirtualnie w Centralnej Ewidencji Kierowców. Brak ważnego OC może skutkować mandatem lub karą finansową (np. w postaci zwiększenia kwoty kolejnych składek OC). Wysokość kar nakładana i egzekwowana jest przez UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Na jej dokładną wartość mają wpływ 3 czynniki:

 • rodzaj pojazdu,
 • wysokość pensji minimalnej,
 • czas przerwy w opłacaniu polisy OC.

Wysokość kary za brak OC – 2023 rok

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione 3 kryteria, kary za brak OC w 2023 roku przedstawiają się tak:

 • samochody osobowe – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W celu nałożenia ostatecznej kwoty należy jeszcze wziąć pod uwagę informacje o czasie w, którym opłata za OC nie była uiszczana. Wyróżnia się 3 przedziały czasowe:

 • do 3 dni – 20% opłaty,
 • do 14 dni – 50% opłaty,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty.

Od 1 lipca 2023 roku kara za brak OC wynosi od 240 do 10 800 zł.

Kształtuje się to następująco, w zależności od rodzaju pojazdu:

Czas przerwy w opłacaniu polisy OC Samochód osobowy Samochód ciężarowy Pozostałe pojazdy
1-3 dni 1440 zł 2160 zł 240 zł
4-14 dni 3600 zł 5400 zł 600 zł
powyżej 14 dni 7200 zł 10800 zł 1200 zł

Kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Wysokość kary za brak OC – 2024 rok

Już teraz wiadomo, że od stycznia 2024 roku kary za brak polisy OC będą wyższe. Jest to uwarunkowane głównie podwyższeniem płacy minimalnej, ale nie tylko. Zwiększa się też bowiem taryfikator mandatów odnośnie przerwy w opłacaniu składek OC. Jak zatem będą wyglądały kary za brak oc w 2024 roku?

 • samochody osobowe – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Widzimy więc, że tu stosunek wyznaczonej kary w stosunku do pensji się nie zmienił. Inaczej sprawa przedstawia się dalej. Przerwa w opłacaniu OC, a wysokość kary:

 • do 3 dni – 40% opłaty,
 • do 14 dni – 100% opłaty,
 • powyżej 14 dni – 200% opłaty.

Procent pobieranej opłaty zwiększył się aż dwukrotnie!

Od 1 stycznia 2024 roku kara za brak OC wynosić będzie od 280 do 12 700 zł.

Jak to dokładnie wygląda? W tabeli poniżej znajdują się dane, zawierające rodzaj pojazdu, czas przerwy w opłacie OC oraz prognozowana kwota:

Czas przerwy w opłacaniu polisy OC Samochód osobowy Samochód ciężarowy Pozostałe pojazdy
1-3 dni 1700 zł 2550 zł 280 zł
4-14 dni 4240 zł 6370 zł 700 zł
powyżej 14 dni 8490 zł 12700 zł 1400 zł

Kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Kary za brak OC w 2023 a 2024 roku – porównanie

Już na pierwszy rzut oka widać, że stawki za brak polisy OC znacznie się zwiększą w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na przykładzie auta osobowego widać, że maksymalna kara wzrosła o ponad 1200 zł. Kwota za nieopłacanie OC do 14 dni będzie wynosiła równowartość jednej minimalnej pensji krajowej, czyli ok. 4240 zł. Na podstawie tych danych wniosek wysnuwa się tylko jeden: wykupienie najdroższej polisy OC, jest dużo bardziej opłacalne, niż narażenie się na otrzymanie mandatu z tytułu nieposiadania ubezpieczenia. 

Czy da się uniknąć kary za brak OC?

W celu uniknięcia kary za brak posiadania ubezpieczenia OC, możemy liczyć na swoje szczęście. Jest to jednak wątpliwy sposób i dużo bardziej opłaca się po prostu pamiętać o opłaceniu polisy. Warto ustawić sobie przypomnienie w telefonie, zapisać datę w kalendarzu, a najlepiej umówić się ze swoim agentem, który w odpowiednim czasie odezwie się i zasygnalizuje kończący się termin obowiązywania polisy. 

Jak zapłacić karę za brak OC?

Jeśli jednak zaniechamy obowiązku wykupienia polisy OC i dostaniemy karę, będziemy zmuszeni ją zapłacić. Mamy na to 30 dni od daty wezwania. Pieniądze należy przelać na indywidualny numer konta, który podany będzie w wystawionym dokumencie. Przekroczenie terminu spłaty wiąże się  rozpoczęciem procedury egzekucji kary przez Urząd Skarbowy.

Kary za brak OC w 2024 roku – podsumowanie

Ubezpieczenie OC chroni przed kosztami związanymi z wypadkiem zarówno dla sprawcy, jak i ofiary. Posiadanie ważnego OC monitoruje m.in. policja podczas rutynowej  kontroli drogowej. Brak ważnej polisy skutkuje karą finansową. Od stycznia 2024 roku prognozowana jest podwyżka wysokości mandatów za brak ważnej polisy OC. Kara może wynieść nawet 12 700 zł! Aby uniknąć kary, najlepiej zawczasu pomyśleć o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia OC. 

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu