Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Kara za brak OC w 2023. Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

  Kara za brak OC w 2023. Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

  09.05.2023

  Zgodnie z polskim prawem, każdy kierowca musi posiadać ważne ubezpieczenie OC przez cały czas, kiedy jego pojazd jest zarejestrowany. Nie jest dopuszczalne posiadanie nawet kilku dni przerwy w ciągłości ochrony OC. Brak ważnego ubezpieczenia OC dla kierowcy może prowadzić do sporych, finansowych konsekwencji. W 2023 roku można zapłacić karę nawet w wysokości 10470 zł w przypadku samochodów ciężarowych. Od 1 lipca do 31 grudnia nastąpił wzrost o 330 zł i obecnie kara może wynieść 10 800 zł!

   

  Co więcej w przypadku braku OC kierowca jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom w ich mieniu lub zdrowiu w wyniku wypadku.

  Kary finansowe za brak polisy OC – stawki w 2023 roku

  Kierowcy, którzy nie posiadają ważnego ubezpieczenia OC, podlegają karze pieniężnej. Wysokość kary za brak polisy OC w Polsce zależy od rodzaju pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony OC oraz aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynosi odpowiednio:

  • samochody osobowe – kara za brak ubezpieczenia OC wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – kara za brak ubezpieczenia OC to równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – kara za brak ubezpieczenia OC to równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Brak ciągłości OC – jak wpływa na wysokość kar

  Wysokość opłaty w przypadku braku polisy OC jest uzależniona od okresu pozostawania posiadacza bez ważnego OC w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  • 20% opłaty  – w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
  • 50% opłaty – w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
  • 100% opłaty – w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni.

  Wysokość kar za brak OC

  Wysokość opłat na dany rok podawana jest na stronie internetowej UFG do 3 stycznia każdego roku.

  W okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 roku wysokość kary wynosiły:

   

  Liczba dni braku ubezpieczenia OC samochód osobowy samochód ciężarowy inne (przyczepy, motorowery, motocykle itp.)

  1 do 3

  1400 zł 2090 zł 230 zł

  4 do 14

  3490 zł

  5420 zł

  580 zł

  powyżej 14 6980 zł 10470 zł

  1160zł

  Kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

   

  Od 1 lipca kary za brak OC wzrosły. Obecnie kara za brak OC w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wyniesie od 240 do 10 800 zł.

   

  W okresie od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku wysokość kar kształtuje się następująco:

  Liczba dni braku ubezpieczenia OC samochód osobowy samochód ciężarowy inne (przyczepy, motorowery, motocykle itp.)

  1 do 3

  1440 zł 2160 zł 240 zł

  4 do 14

  3600 zł

  5400 zł

  600 zł

  powyżej 14 7200 zł 10800 zł

  1200zł

  Kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

   

   Oblicz składkę ubezpieczenia OC

   

  Wypadek samochodowy a brak obowiązkowego ubezpieczenia OC

  Brak ubezpieczenia OC oznacza, że kierowca jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom w ich mieniu lub zdrowiu w wyniku wypadku. Kierowca może być zobowiązany do pokrycia kosztów medycznych, naprawy pojazdów oraz innych kosztów związanych z wypadkiem. Poszkodowany w zdarzeniu otrzyma odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ale ten zwróci się do sprawcy o zwrot przekazanych poszkodowanemu pieniędzy. Według danych UFG, sprawcy wypadków i kolizji drogowych bez ważnej polisy OC mają do zwrotu średnio 20 tys. zł., a rekordzista musiał oddać ponad 2 mln zł.

  Brak ważnej polisy OC – czego nie musimy się obawiać?

  Nie ma w Polsce przepisów, które przewidywałby możliwość zawieszenia prawa jazdy, wystawienia mandatu lub punktów karnych za brak ważnego ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel nie może też odmówić zawarcia ubezpieczenia OC w przyszłości. Co ważne, UFG może skontrolować posiadanie OC w każdym momencie, ale kara może zostać naliczona jedynie za nieposiadanie OC w bieżącym roku, nigdy wstecz.

  Jak uniknąć kary za brak OC?

  Okresowo sprawdzaj ważność swojej polisy OC. Możesz też polegać na swoim agencie – dobry agent trzyma rękę na pulsie i przypomina swoim klientom o nadchodzącym końcu ważności OC pojazdu, dzięki czemu unikniesz zapłaty kary za brak obowiązkowego OC. Co ważne UFG może skontrolować posiadanie OC w każdym momencie, ale kara może zostać naliczona jedynie za bieżący rok, nigdy wstecz.

  Podsumowując, brak ważnego ubezpieczenia OC dla kierowcy w Polsce może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, prawnych i osobistych. Dlatego ważne jest, aby każdy kierowca upewnił się, że jego ubezpieczenie OC jest ważne przez cały czas rejestracji pojazdu i że przedłuża umowę ubezpieczenia OC na czas, aby uniknąć wszelkich problemów związanych z przerwą w ubezpieczeniu w tym także kary za brak polisy.

   

   Oblicz składkę ubezpieczenia OC

   

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych- (Art. 5 i Art. 88)
  Minimalne wynagrodzenie ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ustala przynależność pojazdów do kategorii, kierując się przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1951)
  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu