Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Jakie ubezpieczenie od wypadku w pracy warto wybrać?

  Jakie ubezpieczenie od wypadku w pracy warto wybrać?

  17.10.2023

  W dzisiejszych czasach praca jest jedną z najważniejszych wartości w naszym życiu. Spędzamy w niej niejednokrotnie większą część dnia, by cieszyć się godnymi zarobkami, rozwijać swoje pasje. Pomimo tego, że każde przedsiębiorstwo jest zobligowane do przestrzegania zasad wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higieny pracy, musimy liczyć się z ryzykiem występowania wypadków przy pracy. Czym jest wypadek przy pracy? Jakie ubezpieczenie od wypadku w pracy warto wybrać? Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. 

  Definicja pojęcia wypadku przy pracy

  Zanim przejdziemy do rozważań dotyczących najkorzystniejszego wyboru ubezpieczenia od wypadku w pracy, z całą pewnością należy w pierwszej kolejności zdefiniować pojęcie wypadku przy pracy. Jest to nagłe zdarzenie, na które pracownik nie miał wpływu (spowodowane przyczyną o charakterze zewnętrznym), które finalnie doprowadziło do urazu zdrowotnego bądź śmierci. Co ważne, zdarzenie musi mieć związek z wykonywaną pracą. Jest to kluczowa przesłanka, która musi zaistnieć, by zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek w pracy. Dla przykładu, zawał mięśnia sercowego, którego doznaliśmy na terenie firmy, w której pracujemy, nie będzie wypadkiem w pracy. Jednak takie zdarzenia jak m.in.:

  • uderzenie przedmiotem,
  • upadek z wysokości,
  • wypadek komunikacyjny,
  • pożar

  będą zaliczane do grupy wydarzeń wypadków przy pracy. Szczegółowej kwalifikacji dokonuje inspektor BHP w danym zakładzie pracy.

  Ubezpieczenie od wypadku w pracy- jakie wybrać? Wybierz różne źródła ochrony

  Ubezpieczeniem od wypadku w pracy zostaje objęty każdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych to organ państwa, który stoi na straży zapewnienia właściwej formy ubezpieczenia od nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń w pracy, które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyna forma ochrony ubezpieczeniowej, jaką możemy sobie zapewnić. Każdy pracownik, osoba fizyczna, dysponuje prawem skorzystania z dodatkowej polisy bądź polis na życie, które w swoim zakresie będą mieścić również wszelkiego rodzaju finansowe skutki wypadków, które mają miejsce w życiu zawodowym. W związku z tym podejmując zatrudnienie, warto we własnym zakresie zadbać o dodatkową ochronę w razie wystąpienia wypadku w pracy. Bardzo często w ramach wykupionej indywidualnie polisy na życie, możemy liczyć na m.in. na odszkodowanie z tytułu:

  • czasowej bądź stałej utraty zdolności do wykonywania pracy,
  • pobytu w szpitalu,
  • nagłego zachorowania,
  • rehabilitacji,
  • leczenia,
  • śmierci osoby ubezpieczonej

  Zawarcie polisy na życie, która będzie obejmować również wypadki przy pracy, to doskonała forma zapewnienia sobie bezpieczeństwa, jak również zabezpieczenia finansowego dla całego gospodarstwa domowego.

  Ubezpieczenie grupowe

  Grupowe ubezpieczenie NNW to kolejna opcja, którą należy rozważyć w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas wystąpienia wypadku przy pracy. Jest to wariant przede wszystkim dedykowany dla firm, ale także dla fundacji, stowarzyszeń, jak również placówek oświatowych. Warto również zaznaczyć, że z reguły ubezpieczenia grupowe, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników, mają o wiele bardziej atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową, niż w przypadku indywidualnych polis. Przedsiębiorstwo umożliwia swoim pracownikom zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, którego zadaniem jest pogłębiona ochrona, w tym również w zakresie wystąpienia wypadku w pracy. Tego typu ubezpieczenia cechują się szerokim zakresem ubezpieczenia. Co więcej, oferują możliwość dopasowania oferowanej ochrony ubezpieczeniowej poprzez indywidualny dobór klauzul, które wpiszą się w daną charakterystykę pracy każdego przedsiębiorstwa bądź indywidualne potrzeby ubezpieczonego. Ubezpieczenie grupowe NNW zawiera również solidne wsparcie finansowe w przypadkach, gdy ubezpieczony ulega nieszczęśliwym wypadkom, co jest kluczowe podczas omawiania tego zagadnienia. Dzięki takiej ochronie każdy posiadacz polisy może liczyć na wypłatę należnych świadczeń w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci. Osoba ubezpieczona sama wybiera dla siebie sumę ubezpieczenia. Co więcej, możemy również decydować, na jaki czas chcemy zawrzeć umowę ubezpieczenia. Może być to okres 12 miesięcy, bądź krótszy.

   Ubezpieczenie Bezpieczny Pracownik- oferta dla pracodawców

  Jedną z rewolucji na rynku ubezpieczeń, jest pakiet noszący nazwę Bezpieczny Pracownik. Jak sama jego nazwa wskazuje, jest to oferta stricte skierowana dla podwyższenia poziomu ochrony i bezpieczeństwa osób wykonujących zlecone im czynności o charakterze zawodowym. W ramach tej polisy można liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w razie, gdy ubezpieczony pracownik ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. Jest to ubezpieczenie skierowane dla pracodawców, którzy chcą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo finansowe dla zatrudnionych przez siebie pracowników. Warunkiem przystąpienia do pakietu jest zatrudnienie minimum pięciu pracowników. Pakiet Bezpieczny Pracownik może być zawarty zarówno jako ubezpieczenie grupowe, jak i indywidualne. Oferta obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, w ramach których doszło do trwałego uszkodzenia ciała, trwałego rozstroju zdrowia, bądź śmierci.

  Jakie ubezpieczenie od wypadku w pracy warto wybrać? Postaw na polisę od TUZ

  Firma ubezpieczeniowa TUZ w swojej ofercie posiada sprawdzone rozwiązania, dzięki którym nie będziemy musieli obawiać się konsekwencji finansowych, prawnych, związanych z wystąpieniem wypadku w pracy. Dzięki temu całą swoją uwagę i energię będziemy mogli skoncentrować na kwestii priorytetowej- szybkim powrocie do zdrowia. Ubezpieczenie NNW, grupowe ubezpieczenie NNW, pakiet Bezpieczny Pracownik, to tylko kilka sprawdzonych propozycji, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zadbaj o własne bezpieczeństwo, i ciesz się wysokim komfortem we własnej pracy każdego dnia.

   

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu