Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

  Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

  06.01.2024

  Ubezpieczenia?

  Coraz częściej mówi się o konieczności weryfikowania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które dotychczas były przez klientów traktowane nieco po macoszemu. Czynnikami decydującymi o zawarciu umowy powinna być cena i zakres ochrony wynikający wprost z OWU. Zatem, co w sobie skrywają, że ich poznanie jest kluczem do zawarcia przejrzystej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Przedstawiamy, co należy wiedzieć i dlaczego Ogólne Warunki Ubezpieczenia są tak istotne.

  Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

  Mianem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) określa się swoisty wzorzec umowy, który odnosi się do danej umowy ubezpieczenia i jest z nią nierozerwalnie powiązany. W OWU znajduje się wskazanie, co przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. Przykładowo w polisie mieszkaniowej w wybranym wariancie w OWU precyzyjnie określane są zdarzenia, które są objęte ochroną ze strony ubezpieczyciela. Dodatkowo w OWU określane są także warunki zawarcia umowy jak i czas, w którym na ubezpieczycielu spoczywa odpowiedzialność za daną kwestię. W polisie osobowej na życie znajdują się zapisy definiujące czas zawarcia umowy, a także jakie obowiązki spoczywają na stronach umowy. Dodatkowo ubezpieczyciel wskazuje w jaki sposób są określane wysokości poniesionej szkody jak i wysokości szkód czy wypłaty odszkodowania czy świadczeń. W rezultacie osoba ubezpieczona może w każdej chwili mieć dostęp do informacji przedstawiających przebieg procesu wnioskowania o wypłatę świadczenia po objętym ochroną ubezpieczeniową wydarzeniu.

  Dlaczego warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia?

  W interesie osoby ubezpieczającej jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Należy to zrobić przed zawarciem stosownej umowy. Pozwala na rozjaśnienie wielu kwestii i rozwianie wątpliwości odnośnie zakresu polisy. Każdy z ubezpieczycieli posiada możliwość swobodnego kształtowania definicji zdarzeń objętych ubezpieczycielem. Doskonałym przykładem są szkody wywołane przez huragan, czyli silny wiatr. Ubezpieczyciele mogą w OWU określić od jakiej prędkości pokrywają straty przez niego spowodowane. W konsekwencji jedna z firm może Ci wypłacić odszkodowanie, a inna odmówi wypłaty powołując się na wyłączenie odpowiedzialności.

  Znajomość Twoich OWU to gwarancja na spokój i komfort. Dzięki nim będziesz wiedział, czego możesz wymagać od ubezpieczyciela i jednocześnie unikniesz nieprzyjemnego zaskoczenia w trakcie współpracy. Dodatkowo z OWU dowiesz się jaki sposób postępowania obowiązuje Cię w przypadku zaistnienia szkody. Wyszczególnione są również formy kontaktu i szczegóły, o których powinieneś pamięta.

  Jak zapoznawać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia? Najważniejsze definicje

  Wstęp do OWU stanowią ogólne postanowienia, w których wyjaśniane są definicje i skróty stosowane w dalszych częściach. Znajomość ich pozwala na zrozumienie szczegółów. Podstawowe definicje wyjaśniamy przejrzyście w dalszej części artykułu. Choć nierzadko pomiędzy poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi występują rozbieżności w definicjach. W razie wątpliwości wynikających z niejasności zapisów można zwrócić się do swojego agenta.

  W ubezpieczeniach na życie często poruszana jest kwestia amatorskiego uprawiania sportu, która odnosi się do aktywności fizycznej nie przynoszącej dochodu i wykonywanej bez przynależności do klubów sportowych Natomiast określenie karencji wskazuje na okres czasu rozpoczynający się w momencie objęcia ubezpieczonego ochroną aż do momentu, kiedy ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie za szkodę. Dla przejrzystości warunków karencja określana jest w dniach. Z kolei klauzula lub klauzula dodatkowo są zapisami, które uwzględniają zakres ochrony. Możesz przenieść na ubezpieczyciela odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, jednak są wymagają one rozszerzenia umowy i dodatkowego opłacenia.

  W polisach na życie zawsze można spotkać się z definicją uposażonego. Jest to osoba fizyczna, którą ubezpieczający wskazuje jako uprawnioną do uzyskania odszkodowania w przypadku śmierci. Może być to zarówno osoba spokrewniona, spowinowacona jak i obca.

  W analizowaniu warunków w OWU istotna jest znajomość różnicy pomiędzy ubezpieczającym, ubezpieczonym jak i ubezpieczycielem. Ubezpieczający to osoba, która zawiera umowę i deklaruje opłacenia składek. Z kolei osoba ubezpieczona jest objęta ochroną i nie zawsze na niej spoczywa obowiązek opłacenia składek. Przykładowo matka (ubezpieczająca) wykupuje ubezpieczenie szkolne dla swojego dziecka (ubezpieczonego). Natomiast ubezpieczyciel to towarzystwo, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia.

  Co znajduje się w standardowym dokumencie OWU?

  OWU bardzo dokładnie wskazuje na to, jaki jest przedmiot umowy ubezpieczenia. W zawartej umowie polisie na życie jest to zarówno życie i zdrowie osoby ubezpieczonej. Chęć zyskania dodatkowego zabezpieczenia przed innymi zdarzeniami może wynikać z kolejnych umów, czyli rozszerzeń lub klauzuli. Kluczowy jest także zakres terytorialny, czyli obszar, na którym obowiązuje ochrona. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na zapewnienie ochrony wyłącznie na terytorium Polski, a inne poszerzają ją na Europę lub cały świat. Z kolei w czasie trwania odpowiedzialności zawarte są informacje o tym, jak wygląda odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku niepłacenia składki we wskazanym czasie. Ubezpieczający powinien szczególnie zapoznać się z obowiązkami wynikającymi z umowy, które odnoszą się nie tylko do sposobu opłacania składek, ale także sposobu zgłoszenia szkody.

  Ponadto z OWU poznasz szczegółowe informacje odnośnie:

  • sumy ubezpieczenia – maksymalna wartość odszkodowania;
  • składki i częstotliwości jej opłacania – określana jest częstotliwość opłacania składek w dopasowaniu do potrzeb i możliwości klienta;
  • wyłączenia odpowiedzialności – sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności;
  • karencji – okres, kiedy obowiązuje umowa z towarzystwem, ale nie możliwe jest uzyskanie odszkodowania za szkodę, aby uniknąć nadużyć.
  • informacji o uposażonym – przedstawia sposób wypłaty świadczeń osobie uposażonej, jak można zmienić wskazaną osobę czy określić proporcje pomiędzy kilkoma osobami uposażonymi;
  • terminów wypłaty świadczeń – określa, kiedy ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie, ile to zajmuje czasu.

  Zaznajomienie się z OWU pozwala na dokładne zweryfikowanie, czy zawarta umowa spełni posiadane oczekiwania, a także czy zapewni oczekiwany spokój. Jest kluczem do posiadania przejrzystej umowy z ubezpieczycielem.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu