Start Czy można ubezpieczyć nieruchomość od przepięcia?

Czy można ubezpieczyć nieruchomość od przepięcia?

19.10.2023

Przepięcie to nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej, który może prowadzić do uszkodzenia domowych sprzętów elektrycznych. Przyczyny przepięcia bywają różne, dlatego jest to zjawisko dosyć powszechne. Z tego względu warto wiedzieć również, czy można ubezpieczyć nieruchomość od przepięcia. Jaką polisę należy wykupić oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie?

Czym jest przepięcie i jak do niego dochodzi?

Przepięcie najczęściej definiowane jest jako nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w sieci elektrycznej. Zasadniczo, do przepięcia może dojść w wyniku skoku napięcia, zwarcia w instalacji czy w wyniku uderzenia pioruna. Często jednak to drugie zdarzenie traktowane jest jako zdarzenie zupełnie odrębne. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ definicje mają duże znaczenie w kontekście ochrony ubezpieczeniowej.

Należy wiedzieć również, czym skutkuje wzrost napięcia w sieci. Przepięcie może prowadzić natomiast do uszkodzenia wszelkich urządzeń podłączonych w danym momencie do źródła zasilania. Jeśli będą to takie sprzęty jak pralka, lodówka, laptop czy zmywarka, straty mogą opiewać na bardzo wysokie kwoty.

Czy można ubezpieczyć dom od przepięcia?

Ubezpieczenie nieruchomości od przepięcia zaliczane jest zazwyczaj do rozszerzeń w polisie ubezpieczeniowej na dom. Jak zostało wspomniane, chociaż przepięcie może być spowodowane uderzeniem pioruna, to drugie zdarzenie z reguły traktowane jest jako osobne ryzyko i występuje w podstawie ubezpieczenia nieruchomości. Natomiast przepięcie jest rozszerzeniem polisy i odnosi się do sprzętu elektrycznego. Możliwe jest zatem ubezpieczenie domu lub mieszkania zarówno od przepięcia wywołanego uderzeniem pioruna, jak i od przepięcia spowodowanego na przykład nagłym skokiem napięcia w sieci. Przed wyborem odpowiedniej polisy warto zapoznać się dokładnie z OWU, sprawdzając je pod kątem definicji oraz zakresu ochrony. Istotna będzie także wysokość odszkodowania, jakie ubezpieczyciel wypłaci w przypadku zgłoszenia szkody.

Ubezpieczenie nieruchomości od przepięcia a wyłączenia odpowiedzialności

Poszkodowany w wyniku przepięcia nie zawsze otrzyma odszkodowanie za uszkodzony sprzęt. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można znaleźć pewne ograniczenia, które sprawiają, że ochrona ubezpieczeniowa będzie wyłączona. Są to limity i wyłączenia odpowiedzialności, wśród których można wymienić między innymi:

 • szkody wyrządzone celowo,
 • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • szkody powstałe w trakcie dużego remontu, w tym nadbudowy czy rozbudowy,
 • szkody powstałe w trakcie montażu urządzeń czy elementów instalacji,
 • szkody na takich elementach jak lampy, bezpieczniki, liczniki czy żarówki,
 • szkody powstałe przez nieprawidłowe podłączenie urządzeń,
 • szkody powstałe przez nieprawidłowe użytkowanie urządzeń,
 • brak należytej konserwacji instalacji domowej,
 • brak wymaganych przeglądów technicznych instalacji.

Przykładowo, osoba ubezpieczona może nie otrzymać odszkodowania za sprzęt zniszczony w wyniku przepięcia, jeśli korzystała z urządzeń elektrycznych bez odpowiedniej listwy zasilającej (przeciwprzepięciowej). Z odmową wypłaty odszkodowania można spotkać się także w przypadku, kiedy polisa zawiera dodatkowe limity odpowiedzialności dla przepięcia oraz gdy ma nieprawidłowe sumy ubezpieczenia (określają maksymalną wysokość odszkodowania).

Sumy ubezpieczenia określa się osobno dla takich elementów jak mury, elementy stałe i ruchomości. Są one ustalane po to, aby oddawać realną wartość całego majątku. Jeśli zostały obliczone nieprawidłowo, może dojść do niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia. W pierwszym przypadku występuje zaniżenie sumy ubezpieczenia, co skutkuje niskim odszkodowaniem, a w drugim występuje jego zawyżenie, co prowadzi do zawyżenia składek bez żadnych korzyści.

Jeśli zaś chodzi o limity odpowiedzialności, to te mogą być określone w stosunku do konkretnych zdarzeń lub konkretnych rodzajów mienia. Limity są określane kwotowo lub procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia.

Jak otrzymać odszkodowanie za przepięcie?

Jeśli osoba poszkodowana w wyniku przepięcia posiada ubezpieczenie nieruchomości od przepięcia, może zgłosić taką szkodę jak każdą inną i otrzymać odszkodowanie za zniszczony sprzęt. O ile w danej sytuacji nie znajdują zastosowania limity odpowiedzialności ani wyłączenia, ubezpieczony powinien otrzymać takie środki w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenie szkody odbywa się najczęściej za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. W zgłoszeniu ubezpieczony podaje między innymi:

 • numer polisy,
 • własne dane osobowe,
 • datę i godzinę zdarzenia,
 • opis zdarzenia.

Jak natomiast stwierdzić, czy doszło do przepięcia? Jego podstawowym skutkiem jest uszkodzenie urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci. Fakt zniszczenia sprzętu na skutek przepięcia można potwierdzić, oddając go na ekspertyzę do serwisu. Poza tym, o tym, czy doszło do przepięcia może poinformować odbiorcę energii jej dostawca, czyli jeden z operatorów, takich jak PGE, Energa czy Tauron. W tym celu wystarczy skontaktować się z dostawcą energii, podając datę przepięcia – znaną lub przypuszczalną (jeśli ubezpieczony przebywał na przykład na wakacjach).

Czy warto ubezpieczyć nieruchomość od przepięcia?

Przepięcia mogą prowadzić do kosztowych strat. Potrafią zniszczyć nie tylko samo urządzenie elektryczne podłączone do sieci, ale również spowodować utratę danych elektronicznych. Najlepiej jest zatem zabezpieczyć się przed samym ryzykiem przepięcia i uszkodzenia sprzętów domowych. W trakcie burz warto odłączać je od prądu, a na co dzień korzystać z dobrej jakości listew zasilających przeciwprzepięciowych. Jednak nawet pomimo dołożenia wszelkich starań nie zawsze można uniknąć konsekwencji przepięcia, a wtedy warto posiadać polisę ubezpieczeniową, która obejmuje takie zdarzenia. Jej zakup nie podnosi znacząco wysokości składki na ubezpieczenie domu czy mieszkania. Daje natomiast nieoceniony komfort i pozwala zrekompensować koszty, które są szczególnie wysokie w przypadku uszkodzenia wartościowych sprzętów elektronicznych czy komputerowych.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu