Start Co to jest ubezpieczenie minicasco (AC MINI)?

Co to jest ubezpieczenie minicasco (AC MINI)?

11.03.2020

Dla wielu użytkowników dróg, samochód stanowi bardzo dużą wartość, zarówno w wymiarze finansowym, jak i użytkowym. Nic więc dziwnego, że niektórzy posiadacze pojazdów decydują się na ich dodatkowe ubezpieczenie, na przykład za pośrednictwem Autocasco. Co jednak w sytuacji, w której właściciel samochodu chciałby objąć go ochroną jedynie na okoliczność wystąpienia wybranych przez niego grup ryzyka? Wówczas najlepszym produktem może okazać się ubezpieczenie minicasco czyli inaczej AC MINI.

Czym jest i co obejmuje ubezpieczenie minicasco?

Ubezpieczenie minicasco, nazywane również AC MINI bądź MINI AC to oferta ochrony tożsama w zasadach działania z ubezpieczeniem Autocasco (AC), ale obowiązująca w ograniczonym zakresie. Minicasco to dodatkowe, a więc niewymagane ustawowo ubezpieczenie samochodu, które gwarantuje finansowe wsparcie w momencie utraty lub uszkodzenia pojazdu, celem zakupu nowego lub przywrócenia stanu sprzed powstania szkody.

Jaki zakres ochrony zapewnia ubezpieczenie minicasco? Produkt ten powstał przede wszystkim z myślą o tych sytuacjach, które generują dla właściciela pojazdu największe straty finansowe, a więc:

 • kradzież całkowita samochodu,
 • uszkodzenia powstałe na skutek działania żywiołów, takich jak pożar (z wyłączeniem podpalenia), powódź, huragan, lawina, grad, deszcz nawalny, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenia pioruna,
 • uszkodzenia powstałe na skutek nagłego zderzenia pojazdu ze zwierzęciem znajdującym się na drodze.

Przy wyborze wariantu dodatkowego ubezpieczenia samochodu, warto wiedzieć, co może być przedmiotem takiej ochrony. W przypadku minicasco są to pojazdy osobowe lub ciężarowe (DMC do 3,5 tony) wraz z ich wyposażeniem podstawowym. Pojazd, którego ma dotyczyć polisa musi być zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mieć nie więcej niż 15 lat, a jego wartość rynkowa w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej nie może być niższa niż 5 000 zł i nie wyższa niż 30 000 zł.

Dla kogo ubezpieczenie AC MINI?

Wspominaliśmy już o tym, że ubezpieczenie minicasco często znajduje zastosowanie w sytuacjach, które powodują największe straty finansowe dla posiadaczy pojazdów. Pomijamy tu oczywiście szkody powstałe na skutek spowodowania wypadku komunikacyjnego. W tym przypadku pomocne będzie jedynie pełne ubezpieczenie AC, gdyż z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy mogą skorzystać jedynie ofiary wypadku, a nie kierowcy, z których winy do niego doszło. Dla kogo w szczególności zaprojektowano więc ubezpieczenie AC MINI? Przede wszystkim dla właścicieli pojazdów którzy:

 • nie chcą bądź nie mogą sobie pozwolić na pełne ubezpieczenie Autocasco i nie posiadają jeszcze zniżek, które mogłyby zapobiec konieczności opłacania ubezpieczenia w pełnym wymiarze,
 • parkują swój samochód “pod chmurką”, co rodzi zagrożenie powstania szkód wskutek działania sił natury,
 • są zmuszeni parkować pojazd w miejscach, w których może on łatwo paść łupem złodziei,
 • posiadają starsze auto i nie zależy im na naprawie takich szkód, jak zarysowania czy wgniecenia.

Choć oferta ochrony AC MINI jest rzeczywiście okrojona w odniesieniu do pełnego ubezpieczenia Autocasco, to z pewnością wskazane wyżej okoliczności będą dotyczyły sporej grupy kierowców i doskonale wpiszą się w ich potrzeby.

Zalety oferty ubezpieczenia minicasco

Wielu właścicieli pojazdów, którzy stoją przed wyborem optymalnego dla nich zakresu ochrony ubezpieczeniowej, stara się dokonać bilansu zalet i wad każdej rozpatrywanej przez nich oferty. W przypadku ubezpieczenia minicasco, właściwie jedyną wadą jest okrojony względem pełnego Autocasco zakres ochrony oraz zwykle brak naliczana zniżek z tytułu korzystania z AC. Do niewątpliwych zalet ubezpieczenia AC MINI można natomiast zaliczyć:

 • zdecydowanie niższe ceny niż w przypadku ochrony Autocasco,
 • TUZ oferuje trzy warianty AC MINI do wyboru,
 • możliwość ubezpieczenia nawet kilkunastoletniego pojazdu (do 15 lat),
 • możliwość wykupienia w TUZ dodatkowej ochrony Auto Assistance na wypadek zatrzaśnięcia kluczyków w aucie.

Ile kosztuje ubezpieczenie MINI AC?

Choć ubezpieczenie minicasco jest zdecydowanie tańsze niż pełen zakres ochrony AC, to do wyliczenia kosztów, jakie w jego ramach będzie ponosił ubezpieczony właściciel pojazdu, nadal potrzebnych jest określenie kilku zmiennych:

 • wartość rynkowa, wiek oraz marka pojazdu,
 • wiek kierowcy i jego doświadczenie w prowadzeniu pojazdów,
 • posiadane do tej pory polisy przez właściciela pojazdu.

Dodatkowo, ważny jest oczywiście zakres ochrony oferowany przez ubezpieczyciela. TUZ w ramach produktu AC MINI przygotował dla swoich Klientów trzy warianty:

 • ochrona w przypadku szkód spowodowanych przez żywioły,
 • ochrona w przypadku kradzieży całkowitej pojazdu,
 • ochrona w przypadku szkód spowodowanych przez żywioły oraz w przypadku kradzieży całkowitej pojazdu.

Ustalenie standardowej ceny minicasco dla wszystkich właścicieli pojazdów jest jak widać niemożliwe, a każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Celem uzyskania informacji dotyczących wyceny składki ubezpieczeniowej AC MINI, warto skontaktować się bezpośrednio z doradcami TUZ: https://tuz.pl/kontakt/.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu