Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Co to jest AC samochodu i jaką ochronę zapewnia?

  Co to jest AC samochodu i jaką ochronę zapewnia?

  09.06.2020

  Najbardziej popularnym rodzajem ubezpieczenia samochodu w Polsce jest ubezpieczenie OC komunikacyjne. Z pewnością spora w tym zasługa obligatoryjnego charakteru tej ochrony. Okazuje się jednak, że coraz większym zainteresowaniem wśród kierowców cieszą się dodatkowe formy ubezpieczenia pojazdu od takich zdarzeń jak kradzież, szkody spowodowane działaniem żywiołów czy zderzeniem ze zwierzęciem. W takich sytuacjach bowiem, ważna polisa Autocasco może się okazać nieocenionym źródłem wsparcia. Co to jest AC samochodu i jaki zakres ochrony oferuje?

  Autocasco – co to jest?

  Większość kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że posiadanie i użytkowanie samochodu może się wiązać z określonymi grupami ryzyka. Uczestnictwo lub  spowodowanie wypadku w ruchu drogowym, to tylko jedno ze zdarzeń, z którymi może się spotkać właściciel pojazdu. Wówczas (jeżeli nie jest się sprawcą) z pomocą przychodzi obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu. Wystarczy jednak krótka obserwacja polskich dróg, aby stwierdzić, że jakość i wartość naszych aut sukcesywnie wzrasta. Wiąże się to ze zwiększonym zainteresowaniem ze strony złodziei, a także wpływa na finansową skalę ewentualnych uszkodzeń pojazdu.

  W powyższych sytuacjach, jak również w wielu innych, niezwykle przydatnym może się okazać dobrowolne ubezpieczenie samochodu, jakim jest Autocasco. Zakres ochrony oferowany przez ten produkt ubezpieczeniowy może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb i sytuacji kierowcy. Często też oprócz samodzielnej polisy, ubezpieczyciele oferują pakiet łączący ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie AC. Zaletą takiego rozwiązania jest zwykle obniżona wysokość składki w przypadku obu produktów. 

  Warto także zaznaczyć, że jedynym wsparciem finansowym dla sprawcy wypadku w obszarze poniesionych przez niego szkód rzeczowych, jest właśnie ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie OC bowiem, pokryje jedynie koszty naprawy samochodu osoby, która nie zawiniła w zdarzeniu drogowym.

  Co obejmuje AC samochodu? Jakie AC wybrać?

  Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia AC samochodu jest w mniejszym lub większym stopniu regulowany w oparciu o potrzeby i możliwości finansowe właściciela pojazdu. W tych modyfikacjach zakresu polisy chodzi przede wszystkim o to, aby kierowca, który nie jest zainteresowany na przykład ubezpieczeniem bagażu znajdującego się w aucie, nie był zmuszony do tego, aby z takiej ochrony korzystać. W związku z powyższym, ubezpieczyciele oferują zwykle podstawowy oraz rozszerzony wariant ubezpieczenia AC.

  Jaki zakres ochrony gwarantuje zazwyczaj podstawowy pakiet Autocasco? W ramach tej konfiguracji, ubezpieczenie AC samochodu obejmuje szkody powstałe na skutek: 

  • nagłych zderzeń (zetknięć) z pojazdami, zwierzętami lub osobami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
  • działania osób trzecich np. poprzez akty wandalizmu,
  • kontaktu pojazdu z czynnikami termicznymi lub chemicznymi niepochodzącymi z wnętrza samochodu,
  • oddziaływania sił przyrody (ogień, woda, huragan, grad, uderzenie pioruna itp.),
  • prowadzenia akcji ratowania zdrowia i życia ludzkiego,
  • kradzieży pojazdu lub jego części bądź wyposażenia.

  Wydawać by się mogło, że wskazany wyżej podstawowy zakres ubezpieczenia AC wyczerpuje większość okoliczności, w których mogłoby dojść do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu na skutek kradzieży. Okazuje się jednak, że niektórzy ubezpieczyciele, jak np. TUZ Ubezpieczenia, mają do zaoferowania swoim Klientom znacznie więcej i w ramach rozszerzonego pakietu proponują dodatkowo:

  • ochronę zniżki w związku z mogącymi ją zredukować zdarzeniami drogowymi,
  • zagwarantowanie określonej wartości Sumy Ubezpieczenia,
  • brak redukcji wartości Sumy Ubezpieczenia jeżeli zaistniała szkoda nie była całkowitą,
  • ubezpieczenie przewożonego bagażu.

  Wysokość opłaty za ubezpieczenie AC w TUZ obliczy dla nas Kalkulator AC OC. Warto sprawdzić dodatkowe pakiety, które obniżają podstawową składkę za OC. Zobacz!

  Ubezpieczenie AC – ile czasu na zgłoszenie szkody?

  Jedną z najważniejszych kwestii w obszarze ubezpieczeń, a więc także w przypadku ubezpieczenia AC samochodu jest termin, w którym powinno nastąpić zgłoszenie szkody. Chodzi tu oczywiście o czas, jaki ma poszkodowany na poinformowanie swojego towarzystwa ubezpieczeniowego o zaistniałym uszkodzeniu, zniszczeniu bądź kradzieży auta. Dobra praktyka wskazuje, iż takiego zgłoszenia warto dokonać jak najszybciej, a najlepiej zaraz po stwierdzeniu szkody. Trzeba jednak wiedzieć, że w zależności od rodzaju poniesionej straty, informacja powinna trafić do ubezpieczyciela w ciągu 3 do 7 dni.

  Szkodą, którą warto zgłosić jak najszybciej, jest oczywiście kradzież pojazdu. Powinno się to zrobić właściwie od razu po zawiadomieniu policji. Jak zgłosić szkodę? Można to zrobić za pomocą internetowego formularza kontaktu, telefonicznie lub po prostu udać się do oddziału ubezpieczyciela i opisać zdarzenie.

  Polisa Autocasco – o czym warto wiedzieć?

  Celem efektywnego korzystania z ochrony, jaką gwarantuje ubezpieczenie AC samochodu, warto zapoznać się z OWU Autocasco i zwrócić uwagę choćby na znajdujące się tam wykluczenia. Nierzadko zdarza się bowiem, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku kradzieży auta na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy czy Mołdawii. Zapoznanie się z wyłączeniami odpowiedzialności powinno być zatem obowiązkowym etapem poprzedzającym podpisanie polisy ubezpieczeniowej.

  Kolejnym aspektem związanym z ubezpieczeniem AC samochodu jest sposób rozliczenia powstałej szkody. Zazwyczaj właściciel pojazdu ma do wyboru wariant kosztorysowy oraz serwisowy. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel wycenia powstałe uszkodzenia i wypłaca świadczenie na konto kierowcy, który naprawą auta musi się zająć we własnym zakresie. Jest to wariant dość ryzykowny, gdyż warsztaty samochodowe mogą stosować tzw. amortyzację kosztów części i proponować różne opłaty za robociznę. Bezpieczniejszy jest wariant serwisowy, w którym ubezpieczyciel sam rozlicza się z mechanikami.

  Powodem, dla którego warto zdecydować się na rozszerzony wariant ubezpieczenia AC samochodu, jest malejąca suma ubezpieczenia. Stanowi ona następstwo starzenia się pojazdu i tym samym sukcesywnej utraty przez niego wartości, bądź jest konsekwencją kolejnych, zgłaszanych szkód. Rozszerzony pakiet Autocasco może zagwarantować stałą wartość sumy ubezpieczenia, co sprawdzi się przede wszystkim przy użytkowaniu pojazdu szczególnie narażonego na uszkodzenia lub takiego, który szybko traci na wartości.

  W jakich sytuacjach warto wykupić polisę AC samochodu?

  Ubezpieczenie AC samochodu to ochrona, która może okazać się przydatną w przypadku właściwie każdego kierowcy. Nie sposób przecież przewidzieć, czy auto nie padnie ofiarą wandalizmu, działania sił przyrody lub czy nie zainteresuje się nim złodziej. Tym niemniej istnieją okoliczności, w których szczególnie warto rozważyć wykupienie polisy AC. Należy do nich:

  • brak garażowania samochodu, a więc parkowanie “pod chmurką”,
  • parkowanie w niebezpiecznej okolicy, w której często dochodzi do kradzieży i aktów wandalizmu,
  • częste wyjazdy do miejsc narażonych na występowanie groźnych zjawisk pogodowych,
  • użytkowanie pojazdu w ciężkich warunkach mogących powodować jego uszkodzenie.

  Zderzenie z innym pojazdem, zwierzyną lub osobą, a także kradzież auta, to sytuacje, z którymi może się niestety spotkać każdy właściciel pojazdu. Jeżeli kierowcy zależy zatem na ochronie swojego samochodu i zawartości portfela, zdecydowanie powinien rozważyć wykupienie polisy Autocasco.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu