Start TUZ ubezpieczycielem miesiąca – stwierdziła “Gazeta Ubezpieczeniowa”

TUZ ubezpieczycielem miesiąca – stwierdziła “Gazeta Ubezpieczeniowa”

04.05.2020

TUZ ubezpieczycielem miesiąca! – uznała “Gazeta Ubezpieczeniowa”. Informacja o kolejnym wyróżnieniu dla marki TUZ Ubezpieczenia została opublikowana na stronie internetowej www.gu.com.pl.

W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia za kwiecień 2020 roku redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej” napisała: „za wprowadzenie Pełnego Pakietu Pomocy dla Agenta, specjalnej akcji skierowanej do pośredników, którzy mocno odczuli skutki ograniczeń spowodowanych koronawirusem, trafne odczytanie potrzeb agentów i większy od oczekiwanego sukces inicjatywy”.
O rozpoczęciu akcji “Pełny Pakiet Pomocy dla Agenta” informowaliśmy między innymi w publikacji “Zwiększamy prowizję dla Agentów oddając naszą marżę”, a o zamknięciu listy zgłoszeń napisaliśmy w tekście pt. “Ponad tysiąc Agentów zgłosiło się do TUZ po pomoc”.
Program “PPP dla Agenta” spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem branży ubezpieczeniowej, również przez środki masowego przekazu, między innymi najbardziej prestiżowe media branżowe: “Dziennik Ubezpieczeniowy”, blog “Dumni z Ubezpieczeń” i właśnie “Gazetę Ubezpieczeniową”.
“Ubezpieczyciel Miesiąca” to już kolejne w ostatnich miesiącach wyróżnienie dla marki TUZ Ubezpieczenia, które zaliczamy do najbardziej prestiżowych. Wcześniej zostaliśmy wyróżnieni m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego jako “Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, a już w tym roku tytułem “Menedżer Roku 2019” został nagrodzony Piotr Zadrożny, Prezes TUZ.

#TUZ #ubezpieczenia #PelnyPakietPomocyDlaAgenta #PrawdziwychPrzyjaciolPoznajeSiewTUZie #UbezpieczycielMiesiaca #oTUZto

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu