Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Nowe ubezpieczenia korporacyjne

  Nowe ubezpieczenia korporacyjne

  22.11.2022

  Dwa ważne i atrakcyjne produkty przeznaczone dla przedsiębiorców został dziś wprowadzone do sprzedaży marki TUZ Ubezpieczenia. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wzmocnią portfolio TUZ.


  Pełen sukcesów i zmian rok 2022 kończymy zgodnie z zapowiedziami – mówi Monika Bidermann, dyrektorka Departamentu Rozwoju Biznesu i Współpracy z Brokerami w TUZ Ubezpieczenia. – Zapowiadaliśmy, że po zmianach w zakresie budowy zespołu sprzedażowego oraz nowych rozwiązań dla brokerów wprowadzimy nowe i atrakcyjne produkty i teraz to realizujemy.

  Nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Cywilnej dla przedsiębiorców obowiązują od 22 listopada 2022.

  Nowy produkt konsoliduje cztery OWU w jedno oraz znacząco rozszerza zakres ubezpieczenia mienia – tłumaczy Monika Bidermann. – Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, których celem jest dopasowanie ubezpieczenia mienia i OC do dzisiejszych realiów rynkowych. A przede wszystkim zapewnienie kompleksowej ochrony klientom. Przy tworzeniu nowego produktu dużo czasu poświęciliśmy na konsultacje z brokerami, underwiterami oraz zespołem sprzedażowym.

  Nowe produkty zapewniają nowe rozwiązania, szeroki zakres oraz możliwość dostosowania ochrony ubezpieczeniowej do rodzaju prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę.

  Ubezpieczenie mienia 2022 – najważniejsze zmiany

  • Możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów: od ryzyk nazwanych lub w formule od ryzyk nienazwanych (all risk)
  • Kradzież w standardowym zakresie
  • Szeroka definicja dla ryzyk deszczu i wiatru (brak minimalnych parametrów dla działania deszczu i wiatru)
  • Ochrona od przepięć w standardzie, niezależnie od przyczyny
  • 13 klauzul dodatkowych rozszerzających ochronę, m.in. maszyn od szkód mechanicznych i elektrycznych, katastrofy budowlanej czy mienia podczas transportu
  • Klauzula Leeway w dwóch wariantach, wg formuły ubezpieczenia 130% (dotychczas 120%) lub wg formuły szkody
  • Automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia dla sum stałych
  • Dodatkowe koszty po szkodzie w standardzie ubezpieczenia

  Jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia przygotowaliśmy też nowe warunki ubezpieczenia OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadanego mienia. Przy tworzeniu nowego produktu OC bardzo dużo kwestii poświęciliśmy rozbudowie podstawowego zakresu ubezpieczenia.

  Sprawdź korzyści ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw >>>

  Ubezpieczenie OC 2022 – najważniejsze zmiany:

  • Szeroki zakres podstawowy (obejmuje m.in.: OC delikt i OC kontrakt, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców)
  • Rozszerzenie zakresu terytorialnego (kraje UE oraz Wielka Brytania, Szwajcarii Norwegii i Islandia lub cały Świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii)
  • Rozszerzenie definicji pracownika o pracownika tymczasowego
  • Włączenie do ochrony szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi
  • Rozszerzenie klauzuli OC za produkt o zatrucie pokarmowe
  • Niezbędne koszty ochrony prawnej lub wynagrodzenie rzeczoznawców w standardzie
  • Do umowy OC może zostać dodanych 27 klauzul rozszerzających

  Sprawdź korzyści ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia>>>

   

  Nowe ubezpieczenia korporacyjne TUZ elastyczne także dla przedsiębiorców

  W ramach indywidualnego podejścia do Klienta, zarówno w ubezpieczeniu mienia, jak i OC dla przedsiębiorców, możemy zaoferować dodatkowe rozszerzenia lub modyfikować postanowienia oferty o klauzule brokerskie, tworząc w ten sposób program ubezpieczenia „szyty na miarę” – mówi Bidermann.

  TUZ zapowiada, że to dopiero początek prac związanych z wdrażaniem nowych produktów dla klienta instytucjonalnego w TUZ Ubezpieczenia.

  Pracujemy nad nowymi warunkami także dla ryzyk ubezpieczenia utraty zysku, maszyn od awarii oraz sprzętu elektronicznego – zapowiada Monika Wolnicka, koordynator ubezpieczeń majątkowych w Departamencie Ubezpieczeń.

   

  TUZ zachęca brokerów

  Zależy nam na tym, aby każdy z brokerów zapoznał się z nowymi warunkami ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej – zapewnia Magdalena Subocz, Dyrektor Regionu ds. współpracy z Brokerami, dlatego:

  • w najbliższym czasie TUZ zorganizuje webinar, który pozwoli brokerom poznać bliżej rozwiązania przyjęte w naszych nowych OWU,
  • szczegóły nowej oferty TUZ będzie przedstawiać również podczas indywidualnych spotkań,
  • TUZ już teraz zaprasza na szkolenia w każdym z regionów, które odbędą się w pierwszym kwartale 2023 roku.

  Brokerów zainteresowanych otrzymaniem dodatkowych informacji dotyczących nowych ubezpieczeń, prosimy o kontakt z regionalnym dyrektorem sprzedaży TUZ Ubezpieczenia – mówi Monika Bidermann.

   

  Ubezpieczenia korporacyjne w TUZ – sprawdź ofertę

   

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu