Start Nowe ubezpieczenia korporacyjne

Nowe ubezpieczenia korporacyjne

22.11.2022

Dwa ważne i atrakcyjne produkty przeznaczone dla przedsiębiorców został dziś wprowadzone do sprzedaży marki TUZ Ubezpieczenia. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wzmocnią portfolio TUZ.


Pełen sukcesów i zmian rok 2022 kończymy zgodnie z zapowiedziami – mówi Monika Bidermann, dyrektorka Departamentu Rozwoju Biznesu i Współpracy z Brokerami w TUZ Ubezpieczenia. – Zapowiadaliśmy, że po zmianach w zakresie budowy zespołu sprzedażowego oraz nowych rozwiązań dla brokerów wprowadzimy nowe i atrakcyjne produkty i teraz to realizujemy.

Nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Cywilnej dla przedsiębiorców obowiązują od 22 listopada 2022.

Nowy produkt konsoliduje cztery OWU w jedno oraz znacząco rozszerza zakres ubezpieczenia mienia – tłumaczy Monika Bidermann. – Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, których celem jest dopasowanie ubezpieczenia mienia i OC do dzisiejszych realiów rynkowych. A przede wszystkim zapewnienie kompleksowej ochrony klientom. Przy tworzeniu nowego produktu dużo czasu poświęciliśmy na konsultacje z brokerami, underwiterami oraz zespołem sprzedażowym.

Nowe produkty zapewniają nowe rozwiązania, szeroki zakres oraz możliwość dostosowania ochrony ubezpieczeniowej do rodzaju prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę.

Ubezpieczenie mienia 2022 – najważniejsze zmiany

 • Możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów: od ryzyk nazwanych lub w formule od ryzyk nienazwanych (all risk)
 • Kradzież w standardowym zakresie
 • Szeroka definicja dla ryzyk deszczu i wiatru (brak minimalnych parametrów dla działania deszczu i wiatru)
 • Ochrona od przepięć w standardzie, niezależnie od przyczyny
 • 13 klauzul dodatkowych rozszerzających ochronę, m.in. maszyn od szkód mechanicznych i elektrycznych, katastrofy budowlanej czy mienia podczas transportu
 • Klauzula Leeway w dwóch wariantach, wg formuły ubezpieczenia 130% (dotychczas 120%) lub wg formuły szkody
 • Automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia dla sum stałych
 • Dodatkowe koszty po szkodzie w standardzie ubezpieczenia

Jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia przygotowaliśmy też nowe warunki ubezpieczenia OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadanego mienia. Przy tworzeniu nowego produktu OC bardzo dużo kwestii poświęciliśmy rozbudowie podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Sprawdź korzyści ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw >>>

Ubezpieczenie OC 2022 – najważniejsze zmiany:

 • Szeroki zakres podstawowy (obejmuje m.in.: OC delikt i OC kontrakt, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców)
 • Rozszerzenie zakresu terytorialnego (kraje UE oraz Wielka Brytania, Szwajcarii Norwegii i Islandia lub cały Świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii)
 • Rozszerzenie definicji pracownika o pracownika tymczasowego
 • Włączenie do ochrony szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi
 • Rozszerzenie klauzuli OC za produkt o zatrucie pokarmowe
 • Niezbędne koszty ochrony prawnej lub wynagrodzenie rzeczoznawców w standardzie
 • Do umowy OC może zostać dodanych 27 klauzul rozszerzających

Sprawdź korzyści ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia>>>

 

Nowe ubezpieczenia korporacyjne TUZ elastyczne także dla przedsiębiorców

W ramach indywidualnego podejścia do Klienta, zarówno w ubezpieczeniu mienia, jak i OC dla przedsiębiorców, możemy zaoferować dodatkowe rozszerzenia lub modyfikować postanowienia oferty o klauzule brokerskie, tworząc w ten sposób program ubezpieczenia „szyty na miarę” – mówi Bidermann.

TUZ zapowiada, że to dopiero początek prac związanych z wdrażaniem nowych produktów dla klienta instytucjonalnego w TUZ Ubezpieczenia.

Pracujemy nad nowymi warunkami także dla ryzyk ubezpieczenia utraty zysku, maszyn od awarii oraz sprzętu elektronicznego – zapowiada Monika Wolnicka, koordynator ubezpieczeń majątkowych w Departamencie Ubezpieczeń.

 

TUZ zachęca brokerów

Zależy nam na tym, aby każdy z brokerów zapoznał się z nowymi warunkami ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej – zapewnia Magdalena Subocz, Dyrektor Regionu ds. współpracy z Brokerami, dlatego:

 • w najbliższym czasie TUZ zorganizuje webinar, który pozwoli brokerom poznać bliżej rozwiązania przyjęte w naszych nowych OWU,
 • szczegóły nowej oferty TUZ będzie przedstawiać również podczas indywidualnych spotkań,
 • TUZ już teraz zaprasza na szkolenia w każdym z regionów, które odbędą się w pierwszym kwartale 2023 roku.

Brokerów zainteresowanych otrzymaniem dodatkowych informacji dotyczących nowych ubezpieczeń, prosimy o kontakt z regionalnym dyrektorem sprzedaży TUZ Ubezpieczenia – mówi Monika Bidermann.

 

Ubezpieczenia korporacyjne w TUZ – sprawdź ofertę

 

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu