Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Szybkie NNW - likwidacja szkody nawet w 3 dni!

  Start | Likwidacja szkód | Szybkie NNW - likwidacja szkody nawet w 3 dni!

  Szybkie NNW – likwidacja szkody nawet w 3 dni

  Aby roszczenie zostało rozpatrzone w terminie 3 dni prosimy o przekazanie do Biura Likwidacji Szkód Osobowych poniższych dokumentów. Wymaganą dokumentację możesz przesłać mailem na szybkiennw@tuz.pl lub dodać za pośrednictwem poniższego formularza.

  • podpisany formularz zgłoszenia szkody wraz z dokładnym opisem okoliczności
  • numer konta bankowego
  • pełną dokumentację medyczną
  • dokument z udzielenia pierwszej pomocy medycznej, karta z SOR, historia choroby z placówek, gdzie Poszkodowany się leczył, zaświadczenie o zakończonym leczeniu, dokumentacja z rehabilitacji, jeżeli w wyniku urazu rehabilitacja była niezbędna
  • rachunki i paragony wystawione imiennie – w przypadku dodatkowych klauzul

  Formularz zgłoszenia szkody

  Uwaga! Celem zgłoszenia szkody wypełnij poniższy druk i pamiętaj dodaj go jako załącznik nr 1.

  Zgłoszenie szkody przez Opiekuna prawnego Zgłoszenie szkody na osobie dorosłej
  Do skorzystania ze zgłoszenia internetowego niezbędne jest podanie adresu email. Na podany adres wysłane będzie potwierdzenie rejestracji szkody oraz dalsza korespondencja w czasie procesu likwidacji szkody.

   Seria i numer polisy:
   Adres e-mail:
   Data szkody:
   Przyczyna:
   Okoliczności zdarzenia:
   Czy Poszkodowany występował z tytułu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych do innego Podmiotu w tym do innego Zakładu Ubezpieczeń?
   Czy Poszkodowany otrzymał zwrot środków z tytułu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych od innego podmiotu w tym od innego Zakładu Ubezpieczeń? / Czy inne Podmioty bądź inne Zakłady Ubezpieczeń zrefundowały zgłoszone koszty leczenia Poszkodowanemu?
   Czy Poszkodowany zamierza wystąpić tytułu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych do innego Podmiotu w tym do innego Zakładu Ubezpieczeń?
   Opis obrażeń:
   Imię i nazwisko poszkodowanego:
   Adres zamieszkania poszkodowanego:
   Numer budynku/lokalu poszkodowanego:
   Miasto zamieszkania poszkodowanego:
   Kod pocztowy zamieszkania poszkodowanego:
   PESEL poszkodowanego:
   Imię i nazwisko opiekuna:
   Adres zamieszkania opiekuna:
   Numer budynku/lokalu opiekuna:
   Miasto zamieszkania opiekuna:
   Kod pocztowy zamieszkania opiekuna:
   PESEL opiekuna:
   Numer telefonu:
   Numer rachunku bankowego:
   Właściciel rachunku bankowego:
   Załączniki:
   Dodaj załącznik
   Wyślij
   Ikona dostępności
   Aa+
   Aa-
   Ikona kontrastu