Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Reklamacje

  Start | Strefa Klienta | Reklamacje

  Informacje ogólne

  Spór między klientem a TUZ TUW może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a TUZ TUW, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego.

  Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/

  Jak zgłosić reklamację?

  Jak złożyć reklamację

  Formularz zgłoszenia reklamacji

   Imię i nazwisko:
   Ulica:
   Nr domu:
   Nr mieszkania:
   Miasto:
   Kod pocztowy:
   Numer telefonu:
   Adres e-mail:
   Seria i numer polisy:
   Numer szkody:
   Czy Pan/Pani jest naszym Klientem*
   Opis reklamacji:
   Załącznik:
   Ikona dostępności
   Aa+
   Aa-
   Ikona kontrastu