Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

  Do kogo jest kierowane?

  Ubezpieczenie skierowane jest do posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów.

  Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów?

  Umowa ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie, o którym mówi art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

  Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko konieczności poniesienia kosztów wykonania zastępczego w związku z niewykonaniem obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego wynikających z decyzji:

  • wydanej w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach to jest wynikającego z niej obowiązku, do usunięcia odpadów i szkód w środowisku, w ramach prowadzonej działalności objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach,
  • nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach.

  Jaki jest okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu