Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Gwarancje usunięcia wad i usterek

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

  Przedmiotem ubezpieczenia jest gwarancja usunięcia wad i usterek. Maksymalny okres odpowiedzialności:

  • Usunięcia Wad i Usterek nie dłuższy niż 73 miesiące
  • Łączonej dla Należytego Wykonania Kontaktu i Usunięcia Wad i Usterek nie dłużej niż 97 miesięcy

  W wyjątkowych sytuacjach – tylko dla stałych, strategicznych Klientów oraz w uzasadnionych biznesowo przypadkach – okresy obowiązywania gwarancji mogą zostać wydłużone.

  Do kogo skierowany jest produkt Gwarancje usunięcia wad i usterek?

  Klienci, do których skierowany jest produkt to

  • przedsiębiorstwa
   • mikro (zatrudnienie do 9 osób, roczny obrót do 2 mln EUR)
   • małe (zatrudnienie 10-49 osób, roczny obrót 10 mln EUR)
   • średnie (zatrudnienie 50-249, roczny obrót 50 mln EUR)
  • o dowolnej formie organizacyjno-prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorców rozliczających podatek w formie ryczałtu
  • funkcjonujące na rynku nieprzerwanie co najmniej 3 lata (licząc od dnia złożenia wniosku)
  • świadczące usługi, bądź dostawy dla sektora publicznego i podmiotów prywatnych
  • działające w wybranych branżach:
   • firmy farmaceutyczne/hurtownie farmaceutyczne (dostawy materiałów opatrunkowych/higienicznych
    eksploatacyjnych do aparatury medycznej oraz drobnego sprzętu dla szpitali)
   • dostawa żywności/catering dla wojska, uzdrowisk, szpitali, przedszkoli, żłobków, szkół, itp.
   • dostawa materiałów biurowych (w tym do sprzętu biurowego), eksploatacyjnych, środków czystości
   • dostawa samochodów, maszyn specjalistycznych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
   • budownictwo w zakresie gazownictwa, przebudowy sieci elektrycznych i energetycznych, wodno-kanalizacyjnych
   • budownictwo drogowe – infrastruktura gminna, powiatowa, wojewódzka
   • leśnicy (prace sezonowe)
   • IT dostawa sprzętu, prace instalacyjne, serwis sieci informatycznych
   • wycinka krzewów, drzew i pielęgnacja trawników.

  Możliwe limity zaangażowania dla jednego Klienta lub grupy Klientów powiązanych, wynoszą 3 mln zł, w tym 1 mln zł na pojedynczą gwarancję. Maksymalny dopuszczalny limit 5 mln zł.

   

  Wykluczenia branżowe:

  TUZ nie udziela gwarancji ubezpieczeniowych dla podmiotów działające w następujących branżach:

  • górnictwo (w zakresie kontraktów realizowanych pod powierzchnią ziemi)
  • hutnictwo (produkcja i dostawa)
  • przemysł stoczniowy (budowa statków)
  • hazardowej
  • biotechnologia i bioinżynieria – w zakresie innym niż dostawy
  • IT w zakresie tworzenia oprogramowania
  • Przetwarzanie, składowanie (art. 48a Ustawy o odpadach) i zagospodarowanie odpadów.

   

  Wykluczenia przedmiotowe

  TUZ nie udziela gwarancji na zabezpieczenie:

  • kontraktów drogowych w zakresie budowy i modernizacji: autostrad, dróg szybkiego ruchu, dróg krajowych (nie dotyczy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
  • kontraktów związanych z budową domów mieszkalnych dla TBS, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Deweloperów (nie dotyczy termomodernizacji, remontów itp.).

   

  Ważne: W trakcie trwania umowy generalnej (limitowej) Klient jest zobowiązany do aktualizacji dokumentów finansowych w odstępach kwartalnych. Wszystkie dokumenty należy przesyłać na skrzynkę gwarancje@tuz.pl – określając w temacie nazwę Klienta, rodzaj umowy (limitowa – pojedyncza) oraz datę oczekiwanej odpowiedzi. 

  Do przeprowadzenia wstępnej analizy zapytania, wymagana jest dokumentacja finansowa (dla osób fizycznych, Spółek Cywilnych i Jawnych dodatkowo deklaracja majątkowa) i informacja dotycząca tematu jaki. Wskazane jest dostarczenie stosownego pełnomocnictwa.

   

  OBSŁUGĄ UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH ZAJMUJĄ SIĘ:

  Aneta Ochota – tel. 782 054 149

  Arkadiusz Appelt – tel. 605 842 241

  Agnieszka Popławska – tel. 723 555 816

  Katarzyna Lisek – tel. 725 347 009

  Michał Kwiatkowski – tel. 695 718 774

   

  Zapytania o gwarancje prosimy kierować na adres e-mail: gwarancje@tuz.pl

  Masz pytania?
  Odpowiemy
  na każde:
  22 327 60 60 zadzwoń do nas lub zamów
  darmową rozmowę


  Czekamy na Twój telefon:
  pn. - pt. 8:00 - 18:00
  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu