Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Wypadek na urlopie po alkoholu – jak działa ubezpieczenie?

  Wypadek na urlopie po alkoholu – jak działa ubezpieczenie?

  10.09.2023

  Spożywanie alkoholu na urlopie przez osoby pełnoletnie nie jest przestępstwem. Może doprowadzić jednak do podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji, a także do innych niekorzystnych skutków. Czy w przypadku wypadku na urlopie po alkoholu osobie ubezpieczonej będzie należało się ubezpieczenie?

  Jakie wypadki mogą zdarzyć się na urlopie?

  Chociaż spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wypadku, to do nieszczęśliwego zdarzenia może dojść także w sytuacji, kiedy konsumpcja alkoholu nie miała miejsca. Turyści najczęściej mają do czynienia z takimi wypadkami jak:

  • uraz podczas wykonywania aktywności fizycznej (uprawiania sportu),
  • wypadek na drodze (wypadek komunikacyjny),
  • wyrządzenie szkody osobie trzeciej, uczestnikowi wycieczki, np. wytrącenie z dłoni telefonu.

  Podczas urlopu może dojść zatem do wielu przykrych sytuacji, wiążących się z odpowiedzialnością i kosztami. Warto pamiętać więc, aby zawsze dobierać ochronę ubezpieczeniową odpowiednio do sytuacji. Wyjeżdżając na urlop, należy zakupić taką polisę, która będzie obejmowała na przykład koszty leczenia za granicą czy ochronę ubezpieczeniową na uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

  Czy osoba ubezpieczona otrzyma odszkodowanie za wypadek na urlopie pod wpływem alkoholu?

  Wypadek na urlopie po alkoholu może okazać się problemem, jeśli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdą się informacje o wyłączeniu ochrony w przypadku zdarzeń, które:

  • były wynikiem działania osoby ubezpieczonej znajdującej się pod wpływem spożycia alkoholu czy środków odurzających,
  • były spowodowane spożyciem alkoholu (zatrucia alkoholowe),
  • powstały w następstwie lub z tytułu alkoholizmu czy też przebywania pod wpływem alkoholu.

  W wielu przypadkach, polisa ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała zatem zdarzeń, do których doszło zarówno z winy osoby ubezpieczonej znajdującej się pod wpływem alkoholu, jak i z winy osoby trzeciej, jeśli ubezpieczony był pod wpływem alkoholu w trakcie zdarzenia. Do niedawna w większości przypadków ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązywała, kiedy nieszczęśliwy wypadek nastąpił u ubezpieczonego, który był w stanie nietrzeźwości – miał więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi. W praktyce oznaczało to, że jeśli pod wpływem alkoholu osoba ubezpieczona złamała nogę, to towarzystwo ubezpieczeniowe mogło odmówić jej wypłaty odszkodowania. Od roku 2023 w wielu ubezpieczeniach turystycznych pojawiły się tak zwane klauzule alkoholowe, które zupełnie zmieniły sytuację podróżnych.

  Klauzula alkoholowa

  Klauzula alkoholowa to zapis, który mówi o ochronie ubezpieczeniowej w przypadku wypadku pod wpływem alkoholu. Takie zapisy dotyczą zwykle kosztów leczenia za granicą oraz ochrony NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Warto wiedzieć zatem, że wypadek na urlopie po alkoholu nie będzie tak dużym problemem, jeśli turysta wykupi odpowiednie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy polisa zawiera klauzulę alkoholową, osoba ubezpieczona może liczyć na pokrycie kosztów ewentualnej opieki medycznej również w sytuacji, kiedy w jej krwi wykryty zostanie alkohol. Dotyczy to także odszkodowania z NNW. Klauzula obowiązuje w trakcie całego wyjazdu, ale należy pamiętać, że ubezpieczonego mogą obowiązywać limity. Warto sprawdzić, czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia odnoszą się do kwestii maksymalnego poziomu alkoholu we krwi, do którego ochrona obowiązuje. Część firm ubezpieczeniowych wskazuje tutaj konkretny limit spożycia alkoholu, inne uzależniają go od norm obowiązujących w danym kraju.

  Czy klauzula alkoholowa może nie zadziałać?

  Klauzula alkoholowa w umowie ubezpieczenia nie zawsze rozwiązuje problem wypadku na urlopie pod wpływem alkoholu. Nie znajduje ona zastosowania w sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona:

  • dopuści się rażącego niedbalstwa,
  • złamie obowiązujące przepisy,
  • nie dostosuje się do podstawowych zasad bezpieczeństwa

  Mowa tu o tak zwanych wyłączeniach generalnych, które mają zapobiegać nadużyciom. W praktyce oznacza to, że osoba ubezpieczona, która wykupiła polisę z klauzulą alkoholową, nie może liczyć na wypłatę odszkodowania, jeśli przykładowo doprowadziła do wypadku, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Odszkodowania nie otrzyma także turysta, który po spożyciu trunku zachowywał się lekkomyślnie, np. robił sobie zdjęcia nad przepaścią. Poza tym, klauzula alkoholowa nie obejmuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Oznacza to, że jeśli ubezpieczony spowoduje szkodę na rzecz osoby trzeciej pod wpływem alkoholu, musi zapłacić z własnej kieszeni. Ważne jest zatem, aby zawsze dokładnie zapoznawać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, nawet w przypadku nabywania polisy z rozszerzeniami.

  Czy za klauzulę alkoholową płaci się dodatkowo?

  Klauzula alkoholowa może pojawić się w polisie jako element standardowy. Jeśli jednak takie rozszerzenie nie zostało ujęte w podstawowej ofercie ubezpieczenia, konieczne okaże się dopłacenie za taki dodatek. Można powiedzieć zatem, że polisa z klauzulą alkoholową będzie droższa, jednak w większości przypadków jedynie o kilka, kilkanaście złotych.

  Co zrobić, kiedy dojdzie do wypadku na urlopie pod wpływem alkoholu?

  Wypadek na urlopie po alkoholu wymaga podjęcia odpowiednich działań, które zapewnią ubezpieczonemu bezpieczeństwo oraz pozwolą zminimalizować szkody. W pierwszej kolejności zawsze należy skontaktować się z odpowiednimi służbami. Osoba ubezpieczona nie powinna obawiać się wizyty w szpitalu nawet w stanie nietrzeźwości. Kolejny krok to kontakt z ubezpieczycielem. Jeśli wykupiona polisa obejmuje klauzulę alkoholową, wypadek powinien zostać zgłoszony firmie ubezpieczeniowej jak najszybciej. W trakcie rozmowy warto zapytać towarzystwo ubezpieczeniowe o dalszą procedurę zgłaszania szkody. W przypadku, kiedy zdarzenie nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, po wypadku należy udać się do lekarza, który oceni stan zdrowia turysty. Również w takich okolicznościach ubezpieczenie powinno pokryć koszty związane z leczeniem.

  Warto podkreślić, że klauzula alkoholowa nie legitymizuje picia alkoholu. Jej celem jest zapewnienie dodatkowej ochrony na wypadek, gdyby turysta  został jej pozbawiony ze względu na spożycie alkoholu – nawet minimalne.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu