Start Ubezpieczenie wynajmującego a właściciela mieszkania – jakie są różnice?

Ubezpieczenie wynajmującego a właściciela mieszkania – jakie są różnice?

20.07.2023

Bezpieczeństwo na polu wynajmu mieszkań jest czymś bardzo istotnym. Tak z perspektywy osoby, która posiada własne mieszkanie, jak i najemcy, który planuje z niego korzystać. Obu tym stronom zależy w tym przypadku nie tylko na jasnych warunkach współpracy, ale też na zabezpieczeniu na wypadek jakichkolwiek nieprawidłowości mogących pojawić się w jej trakcie. W obu tych przypadkach rozsądnym rozwiązaniem dla Ciebie jest rozważenie ubezpieczenia odpowiadającego Twojemu charakterowi w transakcji wynajmu. OC wynajmującego działa bowiem w nieco inny sposób niż podstawowa polisa na mieszkanie.

Ubezpieczenie mieszkania z punktu widzenia właściciela

Ubezpieczenie samego w sobie mieszkania jest bazą, od której wychodzi każdy jego właściciel. Niezależnie od przeznaczenia owego mieszkania. Polisa mieszkaniowa regulowana jest licznymi przepisami, w tym między innymi Art. 821. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), a zakres gwarantowanej przez nią ochrony może (ale nie musi) być bardzo szeroki. Zawsze z kolei różni się w zależności od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zazwyczaj zakłada ubezpieczenie murów, elementów stałych (w tym między innymi podłogi, AGD w zabudowie) oraz piwnicy czy zewnętrznych elementów anteny satelitarnej. Daje również możliwość zabezpieczenia ruchomości wchodzących w skład mieszkania. Wariant All Risks zakłada również zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta, przepięciami, stłuczeniami szyb i elementów szklanych, a także kradzieżą mebli i roślin ogrodowych czy grilli. Taki pakiet oferowany jest w ubezpieczeniu mieszkania All Risks w TUZ Ubezpieczenia. Musisz przy tym pamiętać, że tak on, jak i samo w sobie ubezpieczenie mieszkania to opcje całkowicie dobrowolne. Zdecydowanie się na nie nie jest też jedynym, co możesz zrobić celem zapewnienia sobie pełni bezpieczeństwa. Zwłaszcza jeśli swoje mieszkanie zamierzasz wynająć – w całości lub w części (pokój).

W przypadku każdego rodzaju ubezpieczeń mieszkania, zakres, jaki one obejmują zależy od indywidualnych ustaleń. Ten standardowy zazwyczaj można rozszerzyć – na przykład zabezpieczając się przed powodzią, kradzieżą z włamaniem czy też rabunkiem. W tych przypadkach należy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby, a także charakterystykę samego w sobie mieszkania. Przed powodzią warto ubezpieczać mieszkania znajdujące się na parterze, a także posiadające przynależące do nich komórki lokatorskie (na przykład w piwnicy). Na ubezpieczenie od kradzieży powinieneś z kolei zdecydować się wtedy, gdy masz wątpliwości co do bezpieczeństwa dzielnicy, w jakiej znajduje się mieszkanie.

Na czym polega ubezpieczenie wynajmującego?

Rzeczą do rozważenia przez osoby wynajmujące własne mieszkania jest również polisa typu OC. Ona także jest dobrowolna, niemniej jednak zapewnia dodatkowe wsparcie i zabezpieczenie istotne w przypadku wynajmu. Chroni finansowo przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z przypadkowych szkód powstałych na mieniu i zdrowiu osób trzecich. Mowa tutaj nie tylko o najemcach, ale też sąsiadach, a nawet firmie zarządzającej budynkiem (administratorze). Jeśli na przykład w mieszkaniu dojdzie do nieszczelności rury, w wyniku której sąsiad zostanie zalany, a na ścianie klatki powstanie grzyb, to towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie na swoje barki koszty związane z naprawą powstałej szkody. Wszystko w ramach wykupionej polisy.

Ubezpieczenie wynajmującego można połączyć z podstawową polisą mieszkaniową, zazwyczaj będąc w stanie wynegocjować jeszcze lepsze warunki współpracy z ubezpieczycielem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie w tym, by zaopatrzyć się w nie osobno. Nawet w zupełnie innym czasie i przy skorzystaniu z usług innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ile kosztuje ubezpieczenie wynajmującego?

Na sumę ubezpieczenia właściciela mieszkania składa się kilka czynników, przy czym podstawą jest tutaj oczywiście wartość elementów objętych ochroną. Zazwyczaj, w przypadku OC wynajmującego, plasuje się ona na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ma to bezpośrednie przełożenie na składkę za polisę mieszkaniową, która – w skali roku – może wynieść od kilkudziesięciu do tysiąca złotych rocznie. Warto przy tym nadmienić, że ochrona OC wynajmującego w tym przypadku stanowi koszt rzędu kilkudziesięciu złotych. Stanowi więc dobre, bo jednocześnie tanie rozwiązanie, jeśli wynajmujesz mieszkanie i chcesz zabezpieczyć nie tylko je, ale i siebie samego przed kosztami czysto losowymi, ale realnie mogącymi Ci zagrażać w życiu codziennym. Na koszt ubezpieczenia mogą wpływać również inne polisy, jakie nabyłeś u konkretnego ubezpieczyciela. Jeśli na przykład dodatkowo wykupisz Pakiet Bezpieczna Nauka dla swojego dziecka, stworzysz sobie lepsze podłoże do negocjacji warunków finansowych ubezpieczenia właściciela mieszkania.

Ubezpieczenie wynajmującego a właściciela mieszkania – co w przypadku najemcy?

Na ubezpieczenie w przypadku wynajmu może zdecydować się nie tylko właściciel mieszkania – w zakresie, który został wskazany powyżej. Mogą z niego skorzystać również lokatorzy wynajmowanego mieszkania. W tym przypadku w grę wchodzi tak zwane OC najemcy, zabezpieczające go przed ponoszeniem kosztów związanych z likwidacją powstałych w sposób nieumyślny szkód. Jego zakres może być szeroki, a zwykle obejmuje między innymi przypadkowe zniszczenie ścian czy też poważniejsze zabrudzenia dywanów. Co ważne, tego typu ubezpieczenie może dotyczyć nie tylko szkód powstałych z winy ubezpieczonego, ale i pozostałych domowników – również dzieci. Sama w sobie ochrona może z kolei dotyczyć tak wyposażenia mieszkania, jak i elementów stałych wchodzących w jego skład.

Ile kosztuje ubezpieczenie najemcy?

Wysokość składki OC najemcy zazwyczaj wynosi kilkaset złotych w skali roku. W tym przypadku wiele zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, na które ten się zdecyduje. To na jego barkach leży jego wybór. Na ostateczny koszt wpływa również zakres ubezpieczenia, a zatem to, co ono ostatecznie pokrywa.

Czy ubezpieczenie najemcy jest wymagane?

W świetle przepisów polskiego prawa, w zakresie wynajmu obowiązuje swoboda ustaleń między najemcą a wynajmującym. Oznacza to, że ten ostatni może wymagać od pierwszego posiadania czynnej polisy OC. Jest to zgodne z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Taki przymus musi mieć swój zapis w umowie, jaką sporządzają obie strony przed dokonaniem transakcji wynajmu. Ubezpieczenie tego typu jest dodatkowym zabezpieczeniem dla właściciela mieszkania. Właśnie przez to wymaga się go coraz częściej.

Podsumowanie – ubezpieczenie wynajmującego a właściciela mieszkania

Ubezpieczenie właściciela mieszkania jest jedną z pierwszych rzeczy, na które ten decyduje się jeszcze zanim zaprosi do niego pierwszych najemców. Ważne jest to, aby wiedzieć, że w jego skład może wchodzić nie tylko polisa mieszkaniowa, obejmująca elementy stałe oraz – opcjonalnie – również ruchomości. Można ją bowiem uzupełnić OC wynajmującego, dodatkowo zabezpieczającym finansowo przed sytuacjami losowymi i przypadkowymi w mieszkaniu, mogących mieć wpływ na osoby trzecie – czy to lokatorów, czy też sąsiadów.

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku ubezpieczenia wynajmującego mieszkanie. Jego polisa zakłada zabezpieczenie jego ruchomości i stałych elementów, a także OC za szkody wyrządzone przez niego w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu. W przypadku obu stron, ubezpieczenie jest dobrowolne. Jego wykupienie może być jednak obligatoryjne w niektórych przypadkach (na przykład przy kredycie hipotecznym lub na wyraźną prośbę właściciela mieszkania).

Oba rodzaje ubezpieczenia są bardzo elastyczne, a ich szczegółowe warunki (oraz oczywiście sumy) ustalane są indywidualnie, na podstawie warunków panujących w mieszkaniu oraz wywiadu przeprowadzonego z osobą ubiegającą się o nie. Oba są też czymś rzeczywiście przydatnym. Zwłaszcza mając na uwadze to, jak wiele losowych i nieprzyjemnych, a często brzemiennych w skutkach rzeczy może spotkać mieszkanie oddane do wynajmu.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu