Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
    Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
    Start Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje?

    Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje?

    09.02.2024

    Ubezpieczenie szkolne to nieco myląca nazwa, która wielu osobom kojarzy się z ubezpieczeniem od wypadków w szkole. Tymczasem bardziej adekwatnym określeniem byłoby “ubezpieczenie dla osób w wieku szkolnym”. Taka forma ochrony obejmuje bowiem również nieszczęśliwe wypadki, które miały miejsce poza terenem placówki oświatowej. Jaki może być zakres ubezpieczenia szkolnego? Czy warto wykupić polisę grupową w szkole, czy prywatnie?

    Czym jest ubezpieczenie szkolne NNW?

    Ubezpieczenie szkolne NNW to ubezpieczenie, które zapewnia rodzicom wsparcie finansowe na wypadek nieszczęśliwego wypadku dziecka. Zadaniem takiej polisy jest zapewnienie dziecku ochrony w różnych nieoczekiwanych sytuacjach. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które mogą wystąpić:

    • na terenie szkoły,
    • w domu,
    • podczas roku szkolnego, ale też w tracie wakacji i ferii,
    • w trakcie uprawiania sportów.

    Najczęściej, szkolna polisa obejmuje między innymi niespodziewaną śmierć poniesioną na skutek wypadku, ale również stały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym zdarzeniem. Na odszkodowanie z polisy szkolnej można liczyć również w przypadku poważnego zachorowania, na przykład zatrucia lub choroby nowotworowej.

    Co może obejmować ubezpieczenie szkolne?

    Jak zostało wspomniane, szkolne ubezpieczenie NNW nie dotyczy jedynie wypadków, które mogą mieć miejsce na terenie szkoły. Jedną z najważniejszych korzyści płynących z wykupienia takiej polisy jest otrzymywanie świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Poza tym, rodzic ubezpieczonego dziecka często może uzyskać także zwrot kosztów związanych z naprawą okularów, czy też z założeniem aparatu ortodontycznego. Najszersze pakiety ubezpieczenia szkolnego obejmują również:

    • pobyt w szpitalu na skutek choroby,
    • zwichnięcie,
    • skręcenie,
    • koszty leczenia i rehabilitacji poniesione wskutek nieszczęśliwego wypadku,
    • odmrożenia,
    • oparzenia (w następstwie nieszczęśliwego wypadku),
    • koszty operacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
    • zatrucia pokarmowe,
    • porażenie piorunem lub prądem – o ile wymagały hospitalizacji,
    • uszkodzenia ciała poniesione na skutek: pogryzienia przez psa, pokąsania lub użądlenia,
    • uszkodzenia ciała poniesione na skutek wyczynowego uprawiania sportu,
    • boreliozę.

    Dokładny zakres ubezpieczenia zawsze należy sprawdzić w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Określają one bowiem te okoliczności, których polisa nie obejmuje. Najczęściej są to szkody, które ubezpieczony poniósł w wyniku umyślnego działania lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

    Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

    Zakup polisy ubezpieczeniowej na dziecko nie jest obowiązkowy, choć wiele szkół daje rodzicom do zrozumienia, że muszą ubezpieczyć swoje dziecko od nieszczęśliwych wypadków. Z pewnością warto taką polisę wykupić, jednak niekoniecznie w ramach ubezpieczenia grupowego. Wielu rodziców decyduje się na takie rozwiązanie ze względu na niski koszt polisy. Niestety, zakres ubezpieczenia grupowego dla dzieci i młodzieży często okazuje się bardzo wąski. Warto wiedzieć zatem, że nie ma obowiązku wykupywania polisy szkolnej za pośrednictwem szkoły. Rodzic może wybrać ubezpieczenie na własną rękę, kierując się nie tylko ceną, ale przede wszystkim zakresem ochrony.

    Ubezpieczenie szkolne – grupowe czy indywidualne?

    Opłacenie składki na ubezpieczenie szkolne grupowe to wygodne rozwiązanie. Za polisę rodzic płaci wtedy najczęściej raz w roku, na początku roku szkolnego. Nie musi zajmować się podpisywaniem umowy, czy innymi formalnościami. Na tym jednak kończą się zalety polisy ubezpieczeniowej wykupionej przez szkołę. Placówki oświatowe rzadko informują rodziców o zakresie takiego ubezpieczenia, czy o jego warunkach. Natomiast rodzice nie mają wpływu na to, jaki wariant ochrony wykupi w ich imieniu szkoła, czy przedszkole. Najczęściej ubezpieczenie ma więc bardzo podstawowy zakres, a to przekłada się zarówno na wysokość ewentualnego odszkodowania, jak i na skuteczność ochrony. W przypadku wysokich kosztów poważnego leczenia lub rehabilitacji, taka polisa może nie pokryć nawet ich ułamkowej części. Podsumowując, o wiele korzystniejsze może okazać się samodzielne wykupienie ubezpieczenia szkolnego dla dziecka. Jest to rozwiązanie, które pozwala upewnić się, że dziecko będzie chronione przed wieloma nieszczęśliwymi wypadkami. Większość firm ubezpieczeniowych proponuje rodzicom różne warianty polisy, dzięki czemu można dostosować ją do swoich potrzeb.

    Jak dobrać ubezpieczenie szkolne?

    Oferta ubezpieczeń szkolnych NNW dotyczy zarówno dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola i szkoły, jak i osób dorosłych, ale nadal uczących się, czyli uczniów szkół średnich i studentów. Ponieważ każde dziecko jest inne i prowadzi inny tryb życia, większość firm ubezpieczeniowych oferuje różne warianty polis ubezpieczeniowych szkolnych. Wybierając tę najbardziej odpowiednią, warto wziąć pod uwagę między innymi okres ochrony – najczęściej 12 miesięcy – a także rodzaj zdarzeń objętych ochroną. Zasadniczo, im większą ilość zdarzeń obejmuje polisa, tym lepiej. Nie każde dziecko potrzebuje jednak na przykład ochrony przed urazami poniesionymi na skutek uprawiania sportów wyczynowych. Uwagę warto zwrócić także na to, czy polisa obowiązuje jedynie na terenie kraju, czy również poza granicami państwa. Przed zawarciem umowy można sprawdzić również sumy ubezpieczenia, od których zależy wysokość odszkodowania. Zanim rodzic podpisze dokumenty, powinien dokładnie przeczytać OWU oraz przejrzeć tabele uszczerbkowe, na podstawie których określa się procent uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość odszkodowania.

    Ile kosztuje ubezpieczenie szkolne?

    Koszt wykupienia polisy szkolnej jest uzależniony od tego, co obejmuje ubezpieczenie. Niekiedy na cenę polisy wpływa także wiek dziecka. Standardowe ubezpieczenie obejmuje ochronę na wypadek nieszczęśliwych wypadków oraz zgonu. Zwykle jego cena nie przekracza kilkudziesięciu złotych na rok przy sumie ubezpieczenia do 10 000 złotych w przypadku śmierci. Ceny polis nie są zatem wygórowane, a ochrona jaką gwarantują bywa bezcenna dla każdego rodzica.

     

    Ikona dostępności
    Aa+
    Aa-
    Ikona kontrastu