Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Ubezpieczenia dla biznesu – dostępne możliwości

  Ubezpieczenia dla biznesu – dostępne możliwości

  12.02.2024

  Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych, których skutki mogą być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwe. Konieczne jest więc odpowiednie zabezpieczenie posiadanego mienia, ale również ubezpieczenie się na przykład od odpowiedzialności cywilnej. W niektórych branżach OC jest obowiązkowe, w innych fakultatywne. Jakie jeszcze możliwości mają przedsiębiorcy? 

  Jak zidentyfikować ryzyko w działalności gospodarczej?

  Podstawowe ryzyko związane z prowadzeniem firmy sprowadza się do nieosiągnięcia oczekiwanych zysków, a tym samym poniesienia straty. Niemniej jednak przedsiębiorcy powinni też zidentyfikować inne rodzaje ryzyka, na które są narażeni. Wpływ na nie ma między innymi:

  • branża, w której działają,
  • skala prowadzonej działalności,
  • etap rozwoju firmy,
  • skłonność do podejmowania innowacyjnych działań,
  • lokalizacja siedziby firmy, hal produkcyjnych, magazynów itp.,
  • otoczenie prawne, w którym działają.

  Na niektóre rodzaje ryzyka przedsiębiorca nie ma większego wpływu – mowa tutaj na przykład o zmianach w przepisach, które wprowadzane są odgórnie. Tymczasem w miejscach, w których możliwa jest identyfikacja oraz ingerencja, warto wdrożyć odpowiednie działania. Większość przedsiębiorców narażona jest na różnego rodzaju zdarzenia losowe, takie jak pożar czy zalanie, które przyczyniają się do zniszczenia mienia. Warto też wspomnieć o kradzieży albo aktach wandalizmu. Przedsiębiorcy posiadający flotę, muszą dodatkowo zwrócić uwagę na ryzyko kradzieży samochodów albo udział w wypadku, który uniemożliwi dalsze prowadzenie pojazdu.

  W jaki sposób przedsiębiorca może się zabezpieczyć przed skutkami zdarzeń losowych?

  Skutki zdarzeń losowych niemal zawsze mają wymiar finansowy, co oznacza, że narażają przedsiębiorcę na straty. W niektórych przypadkach są one tak dotkliwe, że nie jest on w stanie kontynuować prowadzenia działalności. Dlatego też warto zawczasu pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu, a więc polisie dedykowanej przedsiębiorcom. Najpopularniejsze polisy dla osób prowadzących działalność gospodarczą dotyczą ochrony:

  • maszyn, urządzeń i wyposażenia,
  • sprzętu elektronicznego,
  • wartości pieniężnych,
  • środków obrotowych,
  • budynków,
  • pojazdów.

  Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na podstawowy bądź rozszerzony zakres ochrony, w zależności od potrzeb i posiadanego budżetu. Warto pamiętać, że polisę można, a nawet należy wykupić już od pierwszego dnia prowadzenia firmy. Jest to o tyle istotne, że w niektórych przypadkach obowiązuje karencja, a więc okres, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę.

  Ubezpieczenie dla MŚP

  Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczy nie tylko dużych, działających na międzynarodowym rynku firm. W rzeczywistości każde przedsiębiorstwo, nawet działające wyłącznie lokalnie, powinno zostać odpowiednio zabezpieczone. Dobrym rozwiązaniem jest polisa dedykowana sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Tego rodzaju polisa umożliwia indywidualne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do profilu firmy. Najchętniej korzystają z niej przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale coraz częściej sięgają po nią również wspólnicy spółek osobowych czy kapitałowych, prowadzący:

  • gabinety medyczne i weterynaryjne,
  • gabinety urody,
  • salony fryzjerskie,
  • sklepy odzieżowe, spożywcze czy wielobranżowe,
  • apteki,
  • restauracje i punkty gastronomiczne.

  W powyższych przypadkach zabezpieczeniu podlega przede wszystkim mienie, które umożliwia sprzedaż towarów bądź wykonywanie usług.

  OC przedsiębiorcy – kiedy jest obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?

  Polisa dla MŚP albo dla dużych, działających na szeroką skalę firm obejmuje przede wszystkim ochronę mienia, środków pieniężnych czy budynków, jednak nie dotyczy bezpośrednio odpowiedzialności cywilnej za ewentualne uchybienia. Tymczasem w niektórych zawodach ubezpieczenie OC jest obowiązkowe – zgodnie z przepisami musi wykupić je między inny:

  • przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe,
  • agent ubezpieczeniowy,
  • pośrednik kredytu hipotecznego,
  • zarządca nieruchomości.

  Tego typu ubezpieczenie dla biznesu zabezpiecza przed skutkami podjęcia błędnej decyzji albo popełnienia błędu w sztuce. Jego brak okazuje się nie tylko bardzo kosztowny, ale również jest sprzeczny z przepisami prawa. Warto pamiętać, że wyżej wymienione grupy to tylko niektóre, dla jakich przewidziano obowiązek ubezpieczeniowy. Rozpoczynając prowadzenie działalności, warto upewnić się, czy w naszym zawodzie polisa OC nie jest konieczna. W pozostałych przypadkach istnieje możliwość ubezpieczenia dobrowolnego, które dotyczy na przykład przewoźników drogowych. Przepisy nie nakładają na nich obowiązku posiadania OC, ale w praktyce żadna firma transportowa z niego nie rezygnuje.

  Ubezpieczenie dla biznesu – pewność dla każdego przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, często uważają, że dotyczy ich jedynie ryzyko niewypracowania dochodu. Tymczasem problem ten jest znacznie bardziej złożony, a skutki nieposiadania właściwej ochrony mogą okazać się dotkliwe. Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu swojej działalności już od pierwszego dnia. Ubezpieczenie dla biznesu nie jest kategorią jednolitą – znajdziemy w niej wiele interesujących polis, które można dopasować indywidualnie, w zależności do oczekiwań i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować rodzaje ryzyka, na które jest on narażony, a w kolejnym kroku wybrać właściwą polisę. W wielu przypadkach konieczne jest wykupienie kilku – przykładowo, ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego nie wyklucza możliwości zakupu ubezpieczenia mienia. Przedsiębiorca we własnym zakresie podejmuje decyzję odnośnie zakupu polisy, jednak powinien skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, zwłaszcza jeśli dopiero rozpoczyna swoją działalność w świecie biznesu. Odpowiednie zabezpieczenie pozwoli skupić się na ciągłym rozwijaniu firmy, a ewentualne skutki zdarzeń losowych nie będą aż tak dotkliwe.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu