Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start OC zawodowe – ile kosztuje, przed czym chroni?

  OC zawodowe – ile kosztuje, przed czym chroni?

  W zawodach wymagających dużo wiedzy i profesjonalizmu, idzie w parze odpowiedzialność za skutki związane z prowadzoną działalnością. Wybrane profesje mają wręcz obowiązek posiadania OC zawodowego (np. adwokaci, pośrednicy kredytowi, księgowi). Ale świadomość ryzyka sprawia, że coraz częściej dobrowolnie wybieramy OC zawodowe (np. branża IT) lub poszukujemy klauzul uzupełniających luki w obowiązkowej polisie. W razie nieprzewidzianych skutków wynikających z naszej pracy, warto mieć ubezpieczenie OC zawodowe!

  Dla kogo obowiązkowe OC zawodowe?

  Nawet pomimo swej wiedzy i kwalifikacji możemy popełnić błąd. Obowiązkowe OC zawodowe pozwala pokryć szkody wyrządzone osobom trzecim. Może to być poniesiona strata finansowa, a nawet utrata zdrowia lub życia. 

  Przymus ubezpieczeniowy pozwala zwiększyć świadomość ryzyka i bezpieczeństwo pracowników jak i poszkodowanych. Można łatwo się domyślić, że obowiązek dotyczy zawodów, których błędy są szczególnie dotkliwe.

  Dlatego znajdziemy takie polisy jak: obowiązkowe ubezpieczenie OC dla agentów ubezpieczeniowych, lekarzy, adwokatów, notariuszy, komorników sądowych, księgowych, zarządców nieruchomości czy pośredników kredytowych.

  Obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywania zawodu, regulują rozpodządzenia Ministra Finansów. Na przykład obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika kredytowego ustanawia rozporządzenie z dnia 19 lipca 2017 roku. A przymusowe OC księgowego reguluje rozporządzenie z 6 listopada 2014 roku.

  Jakie kary za brak OC zawodowego?

  Sankcje wynikające z braku obowiązkowej polisy OC zawodowej różnią się dla każdej profesji. Na przykład dla trzech zawodów: rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości, kara za brak OC zawodowego wynosi:

  “…od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”

  Czyli obecnie to od 9 tys. złotych do nawet około 23 tys. złotych. Wysokość grzywny uzależniona jest od działalności, jej skali i czasu trwania naruszenia. Instytucją odpowiedzialną za kontrolę i nakładanie kar za brak OC dla powyższych jest Inspekcja Handlowa. 

  Zakres kar nie jest jednolity. Na przykład agent ubezpieczeniowy za brak ważnej polisy OC może otrzymać grzywnę w wysokości 1000 euro – w przeliczeniu na złotówki po kursie NBP. Zapłacenie kary nie zwalnia z obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego. 

  Pamiętajmy, że sporządzając umowę z klientem, powinniśmy dołączyć kopię ważnej polisy. Bez niej klient może zerwać podpisaną umowę. To szczególnie istotne dla np. pośredników nieruchomości.

  OC zawodowe – zakres ochrony

  Przepisy prawa określają minimalną sumę gwarancyjną przy obowiązkowej polisie OC zawodu. Jest to kwota, określająca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ustawowo narzucone sumy gwarancyjne charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem. Rzućmy okiem na wybrane dyscypliny i ich minimalne sumy gwarancyjne:

  • adwokat: 50 000 euro na jedno zdarzenie,
  • architekt: 50 000 euro na jedno zdarzenie,
  • agent ubezpieczeniowy: 1 300 380 euro na jedno zdarzenie i 1 924 560 euro na wszystkie zdarzenia,
  • detektyw: 15 000 euro na jedno zdarzenie,
  • księgowy: 10 000 euro na jedno zdarzenie,
  • pośrednik kredytowy: 460 000 euro na jedno zdarzenie i 750 000 euro na wszystkie zdarzenia,
  • zarządca nieruchomości: 50 000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia.

  Tak samo jak każda poszczególna ustawa określa sumę gwarancyjną, tak samo prawo opisuje zakres odpowiedzialności obejmujący określone zawody.   

  Ile kosztuje OC zawodowe?

  Wysokość składki za obowiązkową polisę, obliczana jest m.in. na podstawie sumy gwarancyjnej. Im wyższa suma, tym wyższa składka. Ale na koszt OC zawodowego wpływają też ewentualne, dodatkowe klauzule rozszerzające ochronę. Ubezpieczyciel może też brać pod uwagę staż pracy i inne czynniki, które mogą zmniejszyć lub zwiększyć ryzyko zawodowe. 

  Ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne

  Ustawy bardzo ogólnie określają czym jest ryzyko zawodowe. Zawierając umowę na obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe, nasza ochrona może być niewystarczająca. W wielu profesjach opłaca się wykupić dodatkową, dobrowolną polisę rozszerzającą np. zakres ochrony o szkody wyrządzone poza granicami RP.

  Lepiej nie oddawać interpretacji ryzyka związanego z naszym zawodem ustawie. Sprawdźmy, czy obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe, będzie spełniało nasze oczekiwania. 

  A co z profesjami, które nie mają przymusu ubezpieczeniowego? Przecież są wśród nich fryzjerzy, nauczyciele, trenerzy sportowi, elektrycy, inspektorzy BHP czy weterynarze. Wszystkie te branże są dobrze świadome ryzyka związanego z wykonywaną działalnością. Na szczęście można skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowego. 

  Jakie OC zawodowe wybrać?

  Wykonując swój zawód, sami najlepiej wiemy o odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Potrafimy ocenić ryzyko, dlatego obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe, jest kosztem, który warto ponieść, gdyby doszło do błędu spowodowanego z naszej winy. Jeżeli jesteś agentem ubezpieczeniowym i szukasz dla siebie polisy sprawdź nasz kalkulator oc zawodowe – ubezpieczenie kupisz online!

  Jednak podstawowa polisa, może nie sprostać naszym oczekiwaniom. Ramy narzucone przez ustawy mogą być niewygodne dla samych ubezpieczycieli, którzy chcieliby oferować polisy uszyte na miarę potrzeb swoich klientów. Dlatego warto sprawdzić, warunki dodatkowych klauzul uzupełniających zakres ochrony. Lub wybrać ubezpieczenie OC nadwyżkowe. Wykonując ryzykowny zawód, warto być dobrze ubezpieczonym w TUZ TUW!