Start Jak Założyć Profil Kierowcy (PKK): Kompletny Przewodnik

Jak Założyć Profil Kierowcy (PKK): Kompletny Przewodnik

27.04.2024

Profil kierowcy to potoczna nazwa rodzaju dokumentu, jakim jest profil kandydata na kierowcę (PKK). Dokument jest niezbędny każdej osobie, która ubiega się o wydanie uprawnień do kierowania jakimikolwiek pojazdami. czym jest, jak go założyć i z niego korzystać? Przeczytaj poradnik krok po kroku.

Czym jest profil kierowcy

Profil kandydata na kierowcę, bo tak brzmi urzędowa nazwa tego dokumentu to tak naprawdę nic innego jak ciąg znaków specjalnego kodu, który został wygenerowany dla konkretnej osoby, czyli kursanta. Bez podsiadania tego kodu nie jest możliwe zapisanie się na szkolenia z zakresu prawa jazdy. Uzyskanie PKK jest niezbędne, aby wszelkie niezbędne dane na temat konkretnej osoby szkolącej się prawidłowo znalazły się w systemie teleinformatycznym.

Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych, posiadanych orzeczeń lekarskich oraz orzeczeń psychologicznych, jak również wykonanych wcześniej kursów wraz z wykładami, ćwiczeniami i przebytymi jazdami. Dzięki założeniu przez kandydata profilu kierowcy nie będzie już zachodziła konieczność posługiwania się papierowymi wersjami dokumentów. Wszelkie zmiany najważniejszych informacji będą się dokonywały na bieżąco.

Jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)?

Profil kandydata na kierowcę można wyrobić w wydziale komunikacji, jednak masz również możliwość złożenia wniosku online.

Założenie profilu kierowcy w wydziale komunikacji – jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście, musisz wybrać się do urzędu do wydziału komunikacji, pod który podlegasz. Na miejscu składasz stosowny wniosek o założenie PKK. Aby złożyć samodzielnie wniosek, w zależności od miejsca zamieszkania, należy udać się do starostwa powiatowego, urzędu miasta lub w przypadku Warszawy do kredu dzielnicy.

W przypadku składania wniosku online wystarczy skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW. Formularz rejestracyjny jest dostępny w Internecie.

Dokumenty wymagane do utworzenia profilu kierowcy

Niezależnie od sposoby złożenia wniosku online, czy osobiście w urzędzie, niezbędne jest posiadanie pewnych dokumentów.  Żeby prawidłowo złożyć wniosek o założenie profilu kandydata na kierowcę przygotuj wymagane dokumenty:

  • orzeczenie lekarskie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  • orzeczenie psychologa o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do kierowania pojazdami;
  • aktualne zdjęcie;
  • swój adres zamieszkania;
  • jeśli nie ukończyłeś 18 lat – pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (kurs prawa jazdy możesz rozpocząć najwcześniej na trzy miesiące przed osiągnięciem 18 roku życia).

Pamiętaj, że składający wyłącznie w pełni kompletny wniosek, możesz liczyć na szybkie założenie profilu kierowcy i wydanie numeru. Warto pamiętać, że samo założenie profilu PKK jest całkowicie bezpłatne. W przypadku wyrobienia prawa jazdy poniesiesz koszt równy 100,50 zł.

Kompletny wniosek rozpatrywany jest niemal od razu. Dłuższe oczekiwanie maksymalnie do 14 dni może wiązać się z sytuacją, w której urząd będzie musiał sprawdzić podane dane lub w przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień, jak również w przypadku obcokrajowców.

Proces rejestracji PKK: Krok po kroku

Po założeniu konta na PWPW należy się zalogować swoim loginem i hasłem. Następnym krokiem jest wypełnienie niezbędnych danych osobowych. Po zalogowaniu do konta w kolejnym kroku należy kliknąć “złóż wniosek”, wybrać województwo oraz właściwy organ urzędniczy dla swojego miejsca zamieszkania.  Kolejny krok obejmuje potwierdzenie wprowadzonych wcześniej danych osobowych oraz wybór wnioskowanych kategorii uprawnień. Ostatnim krokiem jest dodanie wymaganych załączników oraz wypełnienie kilku ważnych oświadczeń.

Cały proces kończy złożenie elektronicznego podpisu własnym certyfikatem (jeśli taki posiadasz) lub profilem zaufanym ePUAP. Po podpisie wypełniony wniosek trafi bezpośrednio do wybranego przez Ciebie urzędu, gdzie zostanie p[oddany weryfikacji. W wyniku złożonego wniosku, zostanie wygenerowany indywidualny numer PKK, który umożliwi zapisanie się na kurs w szkole nauki jazdy.

Korzyści z posiadania PKK dla przyszłych kierowców

Niekwestionowaną korzyścią płynącą z posiadania indywidualnego numeru profilu kandydata na kierowcę, jest możliwość zapisania się na kurs prawa jazdy w wybranym ośrodku szkolenia kierowców. Bez tego numeru nie będzie to w ogóle możliwe. Jest to jedyny dokument uprawniający, ale może się jeszcze przydać dokument tożsamości. Warto mieć na uwadze, że PKK daje możliwość wyboru kolejnego etapu, którym wcale nie musi być szkołą jazdy. Może być nim natomiast Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, czyli WORD, gdzie – zanim rozpoczniesz swój kurs w ośrodku szkoleniowym – możesz w pierwszej kolejności podejść do zdania państwowego egzaminu teoretycznego.

Jest to możliwe ponieważ cały kurs prawa jazdy składa się z dwóch części teoretycznej oraz praktycznej. Jednak obecnie obowiązujące prawo pozwala kandydatowi na kierowcę pominąć część teoretyczną. W takim przypadku kandydat od razu udaje się z dokumentem PKK do WORD, gdzie zapisuje się na teoretyczny egzamin państwowy. Gdy wybierzesz możliwość samodzielnej nauki części teoretycznej, zaczynasz od zdania egzaminu, a następnie udajesz się do ośrodka szkoleniowego, gdzie podejmujesz zajęcia praktyczne.

Jednak jeśli zdecydujesz się na przejście obydwu części – teoretycznej i praktycznej – to udajesz się z numerem PKK do szkoły jazdy, gdzie zapisujesz się na kurs. Następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego, udajesz się do WORD, gdzie z pomocą numeru PKK zapisujesz się na teoretyczny egzamin państwowy.

Jak sprawdzić i zaktualizować swój PKK?

Status PKK można bezpłatnie sprawdzić na stronie info-car. Wystarczy na stronie głównej wybrać zakładki usługi, a następnie prawo jazdy i sprawdzić status swojego numeru PKK. Do tego niezbędne jest podanie numeru złożonego wniosku oraz imię i nazwisko.

Po zakończonym szkoleniu należy zwrócić PKK wraz z aktualizacją i uzupełnić dane o przeprowadzonym szkoleniu, takie jak: numer instruktora prowadzącego, datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, liczbę przebytych godzin teoretycznych i praktycznych oraz opcjonalnie numer ewidencyjny wykładowcy.

Bezpośrednio przed aktualizacją należy ponownie pobrać PKK, aby sprawdzić czy profil nie był uprzednio aktualizowany np. przez starostwo o zakaz, cofniecie lub zatrzymanie dokumentu. Krok drugi to pobranie dokumentu na pulpit do podpisania go na stronie moj.gov.pl profilem zaufanym. Wystarczy wgrać pobrany plik i postępować zgodnie ze wskazówkami. Po poprawnym podpisaniu dokumentu należy wrócić do panelu biz.prawko.pl i wgrać go z dysku.

 

Będąc odpowiedzialnym kierowana pamiętaj o posiadaniu ubezpieczenia OC. To niezwykle istotne, bowiem życie lubi płatać figle i jest całkowicie nieprzewidywalne. Polisy są bardzo elastyczne i dopasowane na miarę potrzeb każdego kierowcy. Niezwykle dobrym pomysłem są dodatkowe ubezpieczenie AC, które dają komfort podczas jazdy, a Ty nie musisz już niczym się przyjmować.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu