Start Dodatek Mieszkaniowy 2024: Stawki, Zasady i Terminy

Dodatek Mieszkaniowy 2024: Stawki, Zasady i Terminy

26.04.2024

Zdarza się, że za wynajem najemca płaci sporą sumę pieniędzy. Również osoby, które mieszkają “na swoim” liczą się z tym, że za czynsz i inne związane z tym kwestie, nie płaci się małych kwot. Wsparciem dla takich osób może okazać się dodatek mieszkaniowy, który przysługuje wybranej grupie osób po spełnieniu określonych wymogów. Co należy na temat dodatku mieszkaniowego w roku 2024?

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Wykorzystanie lokalu mieszkalnego zawsze związane jest z poniesieniem określonych wydatków. Jednym z nich jest czynsz, ale są to także opłaty związane z wodą, energią elektryczną, itd. Dodatek mieszkaniowy to świadczenie, które wypłacane jest przez gminę lub urząd miasta mający na celu w części sfinansowanie opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. To tak naprawdę dodatkowe pieniądze, które mają na celu pokrycie kosztów utrzymania, które uzależnione są od wielu czynników.

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy zostaje przyznany przez urząd gminy lub miasta. W niektórych sytuacjach wsparciem służy pomoc społeczna, która bierze pod uwagę takie same kryteria jak w przypadku dedykowanych urzędów.

Zanim zostanie wydana decyzja na ten temat, należy złożyć wniosek i załączyć do niego odpowiednie dokumenty. Cały wniosek można złożyć osobiście, listownie lub też korzystając z pomocy pełnomocnika, jeżeli dana osoba z różnych względów nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć na miejsce.

Kto kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego?

Osoby wynajmujące nie muszą się obawiać, ponieważ i one mają szansę na uzyskanie dodatku. Do otrzymania dodatku mieszkaniowego kwalifikują się następujące osoby:

 • osoba będąca właścicielem mieszkania;
 • osoba mająca spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu;
 • osoba wynajmująca albo podnajmująca mieszkanie zgodnie z umową.

Wśród takich osób można wymienić również tych, którzy mają orzeczenie sądu, informujące o tym, że czekają na mieszkanie zamienne albo socjalne.

Wynajmując lub podnajmując mieszkanie od innych osób, zawsze należy porozumieć się w tej kwestii. Chodzi bowiem o to, że we wniosku należy podać dane właściciela lokalu mieszkalnego. Z reguły bywa tak, że właściciel nie ma nic przeciwko, dzięki czemu jego lokatorzy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe.

Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy

Wniosek o dodatek mieszkaniowy oraz dodatkowe załączniki, stanowią podstawę. Bez tego nie ma żadnych szans, aby otrzymać dodatkowe świadczenia pieniężne. Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy można pobrać ze strony internetowej urzędu/gminy dla miejsca zamieszkania. Istnieje także możliwość wypełnienia wniosku na miejscu, stawiając się na umówioną wcześniej wizytę.

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Kryteria, które uprawniają do przyznania dodatku, dzieli się na metrażowe i dochodowe.

Powierzchnia mieszkania a dodatkowe świadczenie pieniężne

Urząd właściwy dla zamieszania na pewno będzie brał pod uwagę powierzchnię całego lokalu. Należy zapoznać się z przepisami odnoszącymi się do powierzchni normatywnej, które dotyczą osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Sytuacja przedstawia się w następujący sposób, że dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany w przypadku, jeżeli:

 • jedna osoba zamieszkuje w lokalu mieszkalnym na powierzchni nie większej niż 35 m²,
 • dwie osoby zamieszkują w lokalu mieszkalnym na powierzchni nie większej niż 40 m²,
 • dla 3 osób to 45 m²,
 • dla 4 osób to 55 m²,
 • dla 5 osób to 65 m²,
 • dla 6 osób to 70 m².

Przekroczenie tej powierzchni sprawi, że osoba wnioskująca nie ma szans na otrzymanie dodatkowego świadczenia pieniężnego. Jak widać, istnieje możliwość złożenia wniosku indywidualnie. Dodatek mieszkaniowy nie jest przeznaczony tylko dla rodzin, jak wiele osób wychodzi z założenia. Często korzystają z nich także seniorzy, których skromne emerytury nie wystarczają niekiedy na pokrycie wszystkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Kryterium dochodowe a dodatek mieszkaniowy

Należy również mieć określony dochód, aby móc otrzymać dodatek mieszkaniowy. Nigdy nie można liczyć na stałą liczbę i każde gospodarstwo domowe zawsze rozpatrywane jest w sposób indywidualny. Wartość obliczana jest w sposób procentowy, biorąc pod uwagę sumę wszystkich wydatków, które związane są z użytkowaniem lokalu. Od tego odejmuje się wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie w następujących kwotach:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego (jednoosobowe gospodarstwo);
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego (gospodarstwo liczące od 2 do 4 osób);
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego (gospodarstwo liczące co najmniej 5 osób).

Jak więc widać, wszystko jest tak naprawdę kwestią indywidualną.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Właściwie to można powiedzieć, że już od dłuższego czasu potrzebny jest komplet takich samych dokumentów, które co pół roku należy złożyć. Do takich obowiązkowych papierów (oprócz samego wniosku), zaliczają się:

 • deklaracje o dochodach – przy czym musi być to dokument, który  informuje o dochodach z 3 ostatnich miesięcy.
 • zaświadczenie o powierzchni użytkowej – muszą to być dokumenty informujące o powierzchni użytkowej. W przypadku domu mowa jest o oświadczeniu o wielkości domu wraz z łączną powierzchnią pokoi i kuchni, a także informacje o wyposażeniu technicznym.
 • rachunki za użytkowanie lokalu mieszkalnego – wśród nich można wymienić nie tylko czynsz, ale już wspominane rachunki za energię elektryczną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe i wiele innych.
 • dodatkowe dokumenty – jeżeli ktoś otrzymuje alimenty nie można także zapominać o właściwym zaświadczeniu, ponieważ jest to kwota wliczana do dochodu.

Ile trwa dofinansowanie do mieszkania?

Sam dodatek mieszkaniowy przyznawany jest co sześć miesięcy. Raz na pół roku należy zaplanować wizytę w urzędzie, jeżeli ktoś chciałby takie wsparcie otrzymać. Przy czym nie można zapominać o ciągłości. Przykład: jeżeli ktoś jest świadom tego, że w lutym kończy mu się dodatek, to powinien już w styczniu złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek złożony w lutym nie zapewni takiej ciągłości, więc można liczyć się z przerwą w otrzymanych dodatkach.

Ochrona dla mieszkania

Mówiąc o mieszkaniach, należy wspomnieć także o jeszcze jednej kwestii. Mianowicie jest nią ochrona dla lokalu mieszkalnego. Ubezpieczenie nieruchomości z reguły kupują sami właściciele lokalu mieszkalnego, ale może o to postarać się także osoba wynajmująca. Tak, aby mieć pewność, że na wypadek wystąpienia sytuacji losowych, zawsze będzie można skorzystać ze wsparcia finansowego, które może być potrzebne np. na remont mieszkania po zalaniu wodą przez sąsiada.

Do wyboru są różne ubezpieczenia mieszkania. Zawsze należy zwrócić uwagę na zakres oferowanej ochrony, aby mieć świadomość tego, kiedy będzie można z niej skorzystać. Podstawowe ubezpieczenie mieszkania zapewnia z reguły ochronę dla stałych elementów mieszkania, szyb i elementów szklanych, ruchomości domowych należących do Ubezpieczonego, itd.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu